Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Thống kê theo giờ trong ngày
60
72
64
61
63
68
65
65
70
72
74
69
63
66
167
70
63
64
62
58
67
66
65
16
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 1630

Thống kê theo ngày trong tuần
127026
136183
134468
132734
129752
136702
127769
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 924634

Thống kê theo ngày của tháng 5
2013
2828
1986
1958
1839
1758
2361
1752
1711
1620
1912
1751
1776
1742
1750
1670
2234
1645
1135
256
1487
1699
1630
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 40513

Thống kê theo tháng của năm 2018
66577
51931
60118
51942
40513
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 271081

Thống kê theo năm
639
63617
159865
429432
271081
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 924634

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Reserved ZZ 434771 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
Viet Nam VN 420748 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
United States US 65024 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:09
Australia AU 2074 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 15:38
Canada CA 2017 Chủ nhật, 06 Tháng Năm 2018 02:09

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Chrome 535879 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
Unknown 135927 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
Mozilla2 118662 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 22:30
Firefox 66810 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 22:11
Mobile 27692 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 21:17
Explorer 24787 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 16:02
Opera 7870 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 21:04
Safari 2487 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 21:25
Netscape2 2313 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 18:41
Mozilla 1061 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 23:21
Khác 1146 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Windows7 512960 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
Unspecified 137265 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 23:13
Windowsnt 42187 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 22:55
Windowsnt2 37991 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 22:11
Windowsxp2 33250 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 16:49
Macosx 13938 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 21:25
Linux3 6248 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 20:42
Windowsvista 3980 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 15:47
Linux2 3620 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 21:51
Windows2k 2028 Thứ tư, 23 Tháng Năm 2018 06:53
Khác 5288 Xem toàn bộ