Thông báo mời viết bài cho Tạp chí Nông nghiệp và PTNT bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Nhằm giới thiệu quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước với thế giới, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT dự kiến xuất bản Tạp chí Nông nghiệp và PTNT bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong tháng 12 năm 2015. Nội dung bài viết là những kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT công bố mới có hàm lượng khoa học cao, những kết quả nghiên cứu thuộc đề tài cấp Bộ và Nhà nước...
THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI CHO
TP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
 
       Nhằm giới thiệu quảng bá thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước với thế giới, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT dự kiến xuất bản Tạp chí Nông nghiệp và PTNT bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong tháng 12 năm 2015. Nội dung bài viết là những kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT công bố mới có hàm lượng khoa học cao, những kết quả nghiên cứu thuộc đề tài cấp Bộ và Nhà nước...
       Đề nghị các tác giả gửi bài về tòa soạn Tạp chí Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26 tháng 10 năm 2015. Bản thảo gửi đăng gồm 01 bản in chính (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) gửi qua bưu điện và 01 bản điện tử (soạn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt) gửi qua thư điện tử. Bài viết không quá 12 trang khổ A4, cỡ chữ 12 và theo đúng quy định “Thể lệ viết và gửi bài” của Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.
       Rất mong nhận được sự cộng tác của các tác giả.
       Địa chỉ nhận bài: Toà soạn Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
       Điện thoại: 04.37716634; 04.37711070.
       Email: banbientapnongnghiep@gmail.com.

                                                                                                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP