Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)

Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)
Thông báo Đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bản điện tử (PDF)
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tòa soạn: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (024) 32321808 - 37711072; Fax: (024) 37711073


PHIẾU ĐẶT MUA
TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẢN PDF
  • Tên đơn vị, cá nhân:…………………………………………………...........
  • Địa chỉ:………………………………………………………………...........
  • Điện thoại:……………………………………………………………..........
  • Email nhận file điện tử:……………............………………………………..
Đăng ký đặt mua Tạp chí nông nghiệp và PTNT (bản PDF) phát hành 1 tháng 2 kỳ (nhận đặt mua từ năm 2010 đến nay).
  • Giá: 1 bài: 20.000đ; cả cuốn: 50.000đ; 1 năm 24 số: 1.200.000đ
  • Bạn đọc đặt mua trực tiếp vào mục Đặt mua Tạp chí
          Chuyển khoản về: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
          Số 10 Nguyễn Công Hoan - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội.
          Tài khoản: 102010000005250
          Ngân hàng Công thương chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
Lưu ý: Sau khi nhận được tiền chuyển khoản số tạp chí, bài đặt mua sẽ được chuyển vào email người đặt.
 
 
                                                                 Ngày........tháng........ năm 2017
                                                                                Người mua