Đại học Nông lâm Bắc Giang

Đại học Nông lâm Bắc Giang
Thông tin Tuyển sinh năm 2019
 
 
 
 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐẠI HC NÔNG-LÂM BC GIANG
Địa chỉ: xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tel: 02043 874265  Email:vanthu@bafu.edu.vn
Website: http://www.bafu.edu.vn
 
 
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
Sau đại học
TT Ngành Đào tạo Mã ngành Thời gian đào tạo
01 Quản lý kinh tế  8340410  
2 năm
02 Khoa học cây trồng 8620110
03 Chăn nuôi 8620105
04 Quản lý đất đai 8850103
Bậc đại học
TT Ngành Đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
01 Kế toán 7340301 A00, A01, D01
02 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01
03 Khoa học cây trồng 7620110 A00, A01, B00, D01
04 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, B00, D01
05 Chăn nuôi- thú y 7620105 A00, A01, B00, D01
06 Thú y 7640101 A00, A01, B00, D01
07 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D01
08 Quản lý tài nguyên và MT 7850101 A00, A01, B00, D01
09 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D01
10 Đảm bảo chất lượng và ATTP 7540106 A00, A01, B00, D01
11 Lâm sinh 7620205 A00, A01, B00, D01
12 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, A01, B00, D01
13 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, B00, D01
Bậc cao đẳng
TT Ngành Đào tạo Mã ngành Điều kiện xét tuyển
01 Kế toán 6340301  
Tốt nghiệp THPT
02 Dịch vụ thú y 6640201
03 Quản lý đất đai 6850102
Trường THPT Thân Nhân Trung tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
TT Hệ Học phí Chỉ tiêu
01 Trung học phổ thông chất lượng cao
(Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học)
250.000đ/tháng Đợt 1
(90% chỉ tiêu)
Đợt 2
(10% chỉ tiêu)
02 Trung học phổ thông 200.000đ/tháng
 
 
                                                             Chào Mng K Nim 74 Năm
                                               Mng Tháng Tám Và Quc Khánh 2/9
                                                             (2/9/1945 - 2/9/2019)