Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

UBND tỉnh Bắc Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng giai đoạn sau năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 07/10/2019 15:00 - Người đăng bài viết: admin
UBND tỉnh Bắc Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng giai đoạn sau năm 2020

UBND tỉnh Bắc Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng giai đoạn sau năm 2020

Sau 10 năm triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có sự đổi thay rõ nét, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ công như y tế, giáo dục…, môi trường ngày càng được cải thiện. Đặc biệt đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá, các hình thức tổ chức sản xuất như: hợp tác xã, câu lạc bộ,... từng bước được củng cố và phát triển.
Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đến các xã trên địa bàn đã tập trung triển khai, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Trước hết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh, sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm đến Chương trình NTM, ban hành các văn bản, chính sách để hỗ trợ, chỉ đạo và thực hiện giám sát quy chế dân chủ tại cơ sở, chỉ đạo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với huyện, xã xét công nhận NTM. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở được tổ chức theo hướng chuyên sâu. Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia thực hiện Chương trình, các mô hình, phong trào điểm tiếp tục được nhân rộng như “Tuyến đường hoa - cây xanh” với 602 con đường tương ứng 201 km, “Sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ về nhà”, “Làng lúa, làng hoa”... huyện Hiệp Hòa tổ chức cuộc thi “Tuyến đường hoa đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”... Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được tập trung xây dựng, cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường trục thôn, liên thôn tạo thành phong trào rộng khắp, lan tỏa, tạo diện mạo mới, khởi sắc cho nông thôn. Sản xuất nông nghiệp có nhiều điểm mới, thu nhập người dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt kết quả cao; công tác vệ sinh, môi trường tiếp tục được quan tâm, trọng tâm xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng quy mô liên vùng. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội được củng cố; an ninh, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế.
Để có được kết quả thực hiện tốt thì việc huy động, giải ngân nguồn lực là vô cùng quan trọng, năm 2018, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình NTM của tỉnh là 1.847,277 tỷ đồng bao gồm nguồn ngân sách từ Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp từ người dân, nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình điện, ngoài ra còn thực hiện huy động nguồn vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Tính đến 31/12/2018 tổng kinh phí ngân sách trung ương đã giải ngân được 155,1/264,2 tỷ đồng, đạt 58,7% (trong đó vốn sự nghiệp 10,5/58,8 tỷ đồng, đạt 17,9%; vốn đầu tư 144,6/205,4 tỷ đồng, đạt 70,4%); dự kiến hết 31/01/2019 giá trị giải ngân đạt khoảng 85%.
Với sự quyết tâm vào cuộc như trên, kết quả thực hiện chỉ tiêu NTM ở Bắc Giang đã đạt được cụ thể như sau: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 có thêm 21 xã đạt chuẩn, lũy kế toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn, chiếm 43,8%. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân chung cả nước. NTM tiếp tục được các huyện triển khai thực hiện điển hình như huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Hiệp Hòa..trong đó có huyện Việt Yên đạt chuẩn NTM năm 2018.
Có được kết quả rất đáng ghi nhận như trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, qua đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND, ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang cũng đề ra định hướng xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới như sau:
Mục tiêu hướng tới trong năm 2020 ở cấp huyện có thêm huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế hết năm 2020 có 03 huyện đạt chuẩn NTM, ở cấp xã có thêm 16 xã đạt chuẩn NTM; lũy kế 130 xã, chiếm 64%; có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí đạt được/xã tăng thêm 0,5 tiêu chí/xã, lũy kế đạt 16,2 tiêu chí/xã; giảm xã đạt dưới 10 tiêu chí. Chất lượng đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn 3,29%.
Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 cũng được đặt ra cụ thể như sau: Ở cấp huyện có thêm huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM, lũy kế 05 huyện đạt chuẩn NTM. Ở cấp xã 80% số xã đạt chuẩn NTM, 20% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 80% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; các xã đã đạt chuẩn có tối thiểu 01 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.
Để có được bức tranh nông thôn tươi sáng như hôm nay, trong 10 năm qua, công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực thông qua các phong trào hiến đất xây dựng các công trình nông thôn mới, làm hàng rào tạo cảnh quan xanh - sạch- đẹp… Qua đó đã thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh đề ra. 
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM đề ra, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững từ nay đến năm 2020, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như đường giao thông, hệ thống thủy lợi. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tổ chức thí điểm các mô hình có thế mạnh và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tăng cường thu hút các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 48
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 41
  • Hôm nay: 3942
  • Tháng hiện tại: 49261
  • Tổng lượt truy cập: 3366401
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh