Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/05/2019 09:39 - Người đăng bài viết: admin
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Quảng Ngãi: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bước vào năm 2018 trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước nói chung và tình hình kinh tế Quảng Ngãi nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở, ngành, các địa phương cùng phối hợp và tham gia thực hiện Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

 

Về công tác tổ chức, Trung tâm đã đề nghị Sở NN và PTNT cho chủ trương và Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Trung tâm; Trung tâm đã ban hành Quyết định phân công Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kỹ thuật. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành các quy định về thời gian làm việc, hiệu quả công tác. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm, bảo đảm các hoạt động của Trung tâm được thông suốt và kịp thời.
Công tác xây dựng cơ chế chính sách: Trung tâm đã tham mưu cho Sở NN và PTNT xây dựng và lấy ý kiến của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đã trình Dự thảo Quy chế về đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 26/3/2019.
Công tác cấp nước: Năm 2018 số người được hưởng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong tỉnh tăng thêm 20.954 người. Nâng tỷ lệ người dân nông thôn trong tỉnh được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90,8%, chỉ tiêu đã đề ra là 91%. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện với việc triển khai các lớp truyền thông tại các xã, với số người tham gia mỗi lớp lên tới 60 người. Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2018 tại xã Nghĩa Thắng huyện Tư Nghĩa, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nước để đánh giá Tiêu chí 17 cho 18 xã chuẩn bị về đích nông thôn mới (NTM). Cũng trong năm 2018, Trung tâm đã giải ngân 100% số kinh phí được bố trí nằm trong khuôn khổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.
Như vậy, trong năm 2018 Trung tâm đã cung cấp nước sinh hoạt được cho khoảng 7.764 hộ tăng 887 hộ so với năm 2017 (6.877 hộ) và 01 cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, với công suất khoảng 2.248m3/ngày.đêm. Hiện tại, Trung tâm cũng đang quản lý, vận hành khai thác 13 công trình cấp nước sạch trong địa bàn toàn tỉnh, sửa chữa, nâng cấp 02 công trình khác, những công trình đã và đang đưa vào hoạt động của Trung tâm luôn hoạt động tốt, có nề nếp, luôn khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, công tác kiểm tra chất lượng nước cũng được thực hiện liên tục, thường xuyên.
Ngoài những mặt đạt được như trên, Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Quảng Ngãi luôn là đơn vị đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chương trình, các chỉ tiêu do tỉnh, ngành phát động xây dựng. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác thi đua – khen thưởng cũng được thực hiện thường xuyên, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua; thực hiện công bằng trong việc xét khen thưởng...
Trong năm 2018, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn được Sở Nông nghiệp và PTNT khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018 tại Quyết định số 22/QĐ-SNNPTNT ngày 14/01/2019, cụ thể:
- Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho Trung tâm;
- Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 30 cá nhân;
- Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân;
- Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 18 cá nhân;
- Đồng thời đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho Trung tâm.
Với những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2018 như trên, Trung tâm nước sạch và VSMT nông thông Quảng Ngãi cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp nước, đưa số người được sử dụng nước sạch năm 2019 dự kiến lên khoảng 25.000 người. Đưa tỷ lệ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm trong năm 2019 là 2,2%; đạt 93,0% dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cơ chế chính sách, công tác dịch vụ, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa, đặc biệt phấn đấu đến năm 2020 hoặc đến năm 2022 Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ công tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên.
Để thực hiện được những mục tiêu trên thì giải pháp được đặt ra đó là phải thường xuyên đôn đốc và phối hợp với các đơn vị thi công, giám sát đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình chuyển tiếp để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Triển khai 04 dự án khởi công năm 2019, lựa chọn nhà thầu, gói thầu, bàn giao sớm mặt bằng xây dựng. Kiện toàn công tác tổ chức các phòng, đội, nhất là các trạm cấp nước. Khuyến khích, khen thưởng xứng đáng cho những cán bộ có giải pháp, sáng kiến hay được áp dụng đem lại hiệu quả thiết thực, đổi mới cách thức phục vụ nước sạch cho người dân nông thôn ngày càng tốt hơn về số lượng và chất lượng. Tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hạn chế thất thoát nước có hiệu quả, đặc biệt đối với các trạm cấp nước có tỷ lệ thất thoát nước cao. Chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Như vậy với những kết quả đạt được trong năm 2018 và những mục tiêu đề ra năm 2019 tin tưởng rằng Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Quảng Ngãi sẽ luôn làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình để ngày càng nhiều hơn nữa người dân được sử dụng nguồn nước sạch do Trung tâm mang lại.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2457
  • Tháng hiện tại: 35978
  • Tổng lượt truy cập: 3353118
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl