Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Sở NN&PTNT Tỉnh Kon Tum: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Đăng lúc: Thứ tư - 03/02/2021 10:30 - Người đăng bài viết: admin
Sở NN&PTNT Tỉnh Kon Tum: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Sở NN&PTNT Tỉnh Kon Tum: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 - Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Ngay khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Kon Tum đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Qua đó, đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận như: giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông, lâm nghiệp thủy sản ước đạt 3.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng: 9,39%, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,63% giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh.
Trong năm 2020 Sở NN&PTNT Kon Tum đã tập trung chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 178.964,8ha, đạt 104,7% kế hoạch và tăng 3,1% so với năm 2019. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 1.749.370 con đều vượt chỉ tiêu tăng trưởng so với năm 2019. Cũng trong năm 2020 diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh đạt 711 ha/700 ha ( đạt 101,57% kế hoạch; diện tích nuôi mặt nước lớn trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi : 557 ha (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, để tạo đột phá trong nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có vai trò quan trọng và đã khẳng định đây là chủ trương đúng, đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng và đạt được một số kết quả nhất định như: (1) Sản xuất nông nghiệp đã tiếp cận và chuyển dần sang áp dụng kỹ thuật tiên tiến đạt khoảng 8.000 ha (Trong đó, rau, củ quả, hoa khoảng 300 ha; cà phê, tiêu 7.057 ha, cây ăn quả gần 600 ha) hệ thống nhà kính, nhà lưới; sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; nhân giống cây trồng bằng công nghệ sinh học; sản xuất theo hướng an toàn theo tiêu chuẩn Hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP; (2) Thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực lớn đầu tư như Tập đoàn TH, Vingroup, Lộc Trời,...; (3) Hình thành 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plong và vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao Đắk Hà; (4) Hình thành 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plong và đang chuẩn bị hồ sơ thành lập 02 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Kon Tum và Đắk Hà. (5) 02 doanh nghiệp được công nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với Công ty TNHH sản xuất chế biến Nông lâm sản Nghĩa Phát, huyện Đắk Hà và Công ty TNHH Việt Khang Nông, huyện Kon Plông; (6) Hình thành 55 trang trại, hộ chăn nuôi áp dụng phương pháp nuôi chuồng kín (có hệ thống làm mát về mùa hè và sưởi ấm về mùa đông, hệ thống quạt thông gió, có hệ thống xử lý chất thải tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn về chăn nuôi) theo mô hình liên kết nuôi gia công. Với kết quả đạt được nêu trên, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đã tạo được giá trị gia tăng và khẳng định vị thế trên thị trường đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Lĩnh vực lâm nghiệp cũng được đặc biệt quan tâm, với công tác tuyên truyền rộng khắp toàn tỉnh thông qua các cuộc tuyên truyền trực tiếp, trên Đài truyền hình, Đài phát thanh, trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm… Nghiêm chỉnh xử lý các vi phạm liên quan đến rừng, làm tốt công tác phối hợp tuần tra, truy quét, triệt phá các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp cơ bản được kiểm soát; các vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời; so với năm 2019, tổng số vụ và khối lượng vi phạm giảm.
Một trong những chương trình mang lại nhiều lợi ích và diện mạo mới trong cư dân nông thôn đó là Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Sở NN&PTNT Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới như xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện theo mục tiêu đề ra.  
Với những kết quả đạt được trong năm 2020 rất đáng ghi nhận như trên, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2021 được cụ thể như sau:
Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an sinh quốc phòng.
Chỉ tiêu được cụ thể, đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gia tăng diện tích lúa với tổng sản lượng lương thực có hạt: 114.107 tấn, sản lượng mía: 60.513 tấn...sản xuất lâm nghiệp bằng việc trồng mới rừng: 3.000 ha. Công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững rừng tiếp tục được thực hiện với tỷ lệ đất có rừng: 63,1%. Phấn đấu cuối năm 2021 tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh là 91%.
Để làm tốt được những chỉ tiêu đề ra, nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra đó là tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 và vụ mùa năm 2021;
Về lĩnh vực lâm nghiệp, tiếp tục tham mưu, triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, chính sách và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án toàn diện bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND tỉnh phân chỉ tiêu trồng mới rừng năm 2021 cho các đơn vị, địa phương thực hiện.
Tiếp tục triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn như Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án KfW10...phương án giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế cũng được quan tâm chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc 221,03 ha rừng trồng năm 2018, 2019, 2020 ở 02 xã Hòa Bình và Sa Loong; Giải ngân tiền quản lý bảo vệ rừng từ Quĩ CFM cho các cộng đồng theo quy định.
Như vậy, với những kết quả đạt được trong năm 2020 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021, tin tưởng và hi vọng rằng Sở NN & PTNT tỉnh Kon Tum sẽ luôn làm tốt vai trò của mình. Mang lại nhiều kết quả cao trong công cuộc phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1133
  • Tháng hiện tại: 11196
  • Tổng lượt truy cập: 3495314
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh