Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2019

Đăng lúc: Thứ ba - 18/06/2019 11:40 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2019

MỤC LỤC  
 1. TRẦN QUỐC NHÂN. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng sản xuất và thu mua lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long
3- 11
 1. PHẠM VĂN THÀNH, VŨ ANH TÚ, NGUYỄN QUANG HUY. Tính chất lý, hóa học một số loại đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng
12- 23
 1. TRẦN THỊ HUYỀN, NGUYỄN VĂN MƯỜI, VŨ VĂN QUANG, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, NGUYỄN THỊ TRÂM. Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa lai hai dòng thơm TH6 - 6
 1. NGUYỄN ĐỨC TÙNG. Đánh giá khả năng sử dụng phấn hoa trong nhân nuôi nhện bắt mồi Euseius ovalis (Evans) (Acari: Phytoseiidae)
35-40
 1. PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG, BÙI NGỌC TẤN, TRẦN THỊ MINH HẰNG. Đặc điểm hoa của một số dòng lan huệ lai cánh đơn tại Gia Lâm, Hà Nội 
41- 48
 1. ĐÀM VĂN TOÀN, PHẠM QUANG THU. Kết quả xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam bộ
49- 55
 1. NGUYỄN CÔNG THUẬN, BÙI THỊ NGA, THẠCH VĂN LÀNH. Ảnh hưởng của đặc tính lý, hóa đất đến năng suất bồn bồn  
56- 61
 1. NGÔ HOÀNG DẸN, TRẦN ĐỨC THẠNH, TRẦN THỊ TUYẾT BĂNG, NGUYỄN VĂN KIỀN, ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG, NGUYỄN XUÂN LỘC. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước dưới đất cho một số mô hình sản xuất nông nghiệp chính tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 62- 68
 1. NGUYỄN THẾ BÌNH, HÀ VĂN TÚ. Ảnh hưởng của việc bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh với kẽm đến tích lũy curcumin trong củ và một số tính chất đất trồng nghệ tại Lục Nam, Bắc Giang
69- 74
 1. LÊ THỊ HỒNG THÚY, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN VĂN KHÔI, VŨ THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ ANH THƯ, NGUYỄN THỊ LƯƠNG. Một số đặc tính hóa lý của tinh bột carboxymethyl tổng hợp từ tinh bột hạt mít
75- 80
 1. LÊ ANH ĐỨC, VŨ KẾ HOẠCH. Nghiên cứu xác định chế độ sấy bơm nhiệt hồng ngoại và khử khuẩn bằng cực tím cho thanh long thái lát
81- 86
 1. NGUYỄN THỊ HẠNH, VŨ THI NGA. Nghiên cứu chế độ bao gói, bảo quản quả hồng Thạch Thất sau thu hoạch
87- 95
 1. TRẦN THỊ BÍCH HỒNG. Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm màu trong thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam Định
96- 100
 1. NGUYỄN QUANG HÙNG. Ứng dụng phương pháp Wilson – Ɵ  trong FEM phân tích tác động của động đất tới đập bê tông trọng lực
101- 106
 1. NGUYỄN VĂN MINH. Đặc điểm phát tán hạt thực vật bởi loài khỉ vàng (Macaca mulatta) ở đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
107-112
 1. NGUYỄN MINH THANH, LÊ VIẾT DŨNG, PHẠM QUANG VIỆT. Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng thông Caribê (Pinus caribe Morelet) tại tỉnh Lâm Đồng 
113-121
 1. VŨ THỊ ĐỨC, CAO ĐÌNH SƠN, PHẠM ĐỨC THỊNH, VŨ THỊ LIÊN. Đánh giá mô hình trồng cây Giảo cổ lam 5 lá (Gynostemma pentaphyllum) (Thunb.) Makino) trên núi đá vôi tại tỉnh Điện Biên
 122- 129
 1. TRỊNH XUÂN HUY, KHƯƠNG MẠNH HÀ, TRẦN XUÂN BIÊN. Ứng dụng công nghệ GNSS phục vụ công tác phân giới, cắm mốc giới tại lâm trường huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
130- 134
 1. BÙI THỊ VÂN, VŨ NHÂM, PHẠM THẾ ANH. Đánh giá các tác động xã hội trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)
135- 146
 1. NGUYỄN VĂN SONG, LƯƠNG KHÁNH HOÀN, LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe người nông dân tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
147-154
CONTENTS  
 1. TRAN QUOC NHAN. Factors affecting the enforcement of rice contract farming in the Mekong delta
3- 11
 1. PHAM VAN THANH, VU ANH TU, NGUYEN QUANG HUY. Some  physical and chemical properties of rice land in Red river delta 
12- 23
 1. TRAN THI HUYEN, NGUYEN VAN MUOI, VU VAN QUANG, PHAM THI NGOC YEN, NGUYEN THI TRAM. Breeding and testing results of aromatic two – line hybrid rice TH6 - 6
 1. NGUYEN DUC TUNG. Evaluating using pollen in rearing predatory mite  Euseius ovalis (Evans) (Acari: Phytoseiidae)
35-40
 1. PHAN THI MINH PHUONG, BUI NGOC TAN, TRAN THI MINH HANG. Flower characteristics of single petal hippeastrum hybrid lines in Gia Lam, Ha Noi
41- 48
 1. DAM VAN TOAN, PHAM QUANG THU. Effectiveness of integrated pest management for Phytophthora leaf fall disease of rubber tree (Hevea brasiliensis) in South East VietNam
    49- 55
 1. NGUYEN CONG THUAN, BUI THI NGA, THACH VAN LANH. Effects of physical and chemical properties of soils on Typha orientalis yield
56- 61
 1. NGO HOANG DẸN, TRAN DUC THANH, TRAN THI TUYET BANG, NGUYEN VAN KIEN, DO THI MY PHUONG, NGUYEN XUAN LOC. Status assessment of groundwater uses in main agricultural models in Vinh Chau district, Soc Trang province
 62- 68
 1. NGUYEN THE BINH, HA VAN TU. Effect of application of organic – microorganism fertilizer and zinc in combination on the curcumin accumulation in tuber and nutrient status of soil under turmeric cultivation in Luc Nam – Bac Giang
69- 74
 1. LE THI HONG THUY, NGUYEN THANH TUNG, NGUYEN VAN KHOI, VU THI HUONG, NGUYEN THI ANH THU, NGUYEN THI LUONG. Some physicochemical properties of carboxymethyl starch synthesized from jackfruit seeds starch
75- 80
 1. LE ANH DUC, VU KE HOACH. Study on determination of combined heat pump and far – infrared drying and sterilizingregime for sliced dragonfruits
81- 86
 1. NGUYEN THI HANH, VU THI NGA. Research of packaging and storing modes of the Thach That persimmons postharvest
87- 95
 1. TRAN THI BICH HONG. An investigation of using color additives in food in Nam Dinh city
96- 100
 1. NGUYEN QUANG HUNG. Application of the Wilson - Ɵ method in FEM to analysis of concrete pressure on dynamic loading
101- 106
 1. NGUYEN VAN MINH. The characteristics of seed dispersal by rhesus macaques  (Macaca mulatta) in Cu Lao Cham island, Quang Nam province
107-112
 1. NGUYEN MINH THANH, LE VIET DUNG, PHAM QUANG VIET. Research on the growth of Caribbean pine plantation forests in Lam Dong province                                 
113-121
 1. VU THI DUC, CAO DINH SON, PHAM DUC THINH, VU THI LIEN. Assessing the model of planting (Gynostemma pentaphyllum) (Thunb.) Makino) trees on limestone mountains in Dien Bien province
 122- 129
 1. TRINH XUAN HUY, KHUONG MANH HA, TRAN XUAN BIEN. Application of GNSS technique on delimiting and land marking at Lac Thuy district afforestation farm, Hoa Binh province
130- 134
 1. BUI THI VAN, VU NHAM, PHAM THE ANH. Social impact assessment of sustainable forest management following FSC standards of Viet Nam paper corporation (Vinapaco)
135- 146
 1. NGUYEN VAN SONG, LUONG KHANH HOAN, LE THI PHUONG DUNG. Imapcts of plant protection drugs to farmers’ health in Tu Ky district, Hai Duong province
147-154

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 23
 • Hôm nay: 411
 • Tháng hiện tại: 53890
 • Tổng lượt truy cập: 1931798
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray