Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2020

Đăng lúc: Thứ ba - 19/05/2020 09:57 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ TRÂM. Chọn tạo giống lúa có hàm lượng tinh bột kháng tiêu hóa cao 
3-11
 1. NGUYỄN ĐỨC THÀNH, LÊ QUÝ TƯỜNG, NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN VĂN MINH. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống sắn mới nhập nội tại Đắk Lắk
12-17
 1. TRẦN ĐỨC PHÚC, PHẠM QUANG THẮNG, PHẠM VĂN TOÁN, VŨ THỊ HÒA, TRẦN VĂN TÙNG, LÊ THỊ LAN, NGUYỄN THỊ HÀ, NGUYỄN HUỲNH HIỆP. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, kích thước túi bầu đến khả năng nhân giống cam BH và CT36
18-24
 1. LÊ THỊ BẢO CHÂU, PHẠM CÔNG THỊNH, TRẦN THỊ BA. Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê ghép với các thời gian xử lý ngập khác nhau khi trồng ngoài đồng  
25-34
 1. NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BIỆN ANH KHOA, BÙI CHÍ BỬU, NGUYỄN THỊ LANG. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất củ của một số giống khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
35-39
 1. VÕ ĐỨC DUY, PHAN THƯỜNG TÝ, PHAN THỊ TÂM, NGUYỄN VÕ HỮU PHÚC, ĐÀO XUÂN PHÁT. Nghiên cứu tạo kháng thể IgY kháng Vibrio parahaemolyticus  
40-45
 1. PHAN NHÃ HÒA, TRƯƠNG BÌNH NGUYÊN. Nghiên cứu nuôi trồng nấm ký sinh côn trùng Isaria tenuipes (Peck.) Samson được phát hiện ở núi Langbian - Đà Lạt
46-53
 1. TRẦN XUÂN HIỂN, HUỲNH LIÊN HƯƠNG, NGUYỄN TRUNG THÀNH. Khảo sát sự biến đổi một số đặc tính vật lý của trái lêkima (Pouteria campechiana) sau thu hoạch
54-59
 1. HOÀNG QUANG BÌNH, DƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Nghiên cứu thay thế thịt quả bằng vỏ thanh long ruột đỏ trong chế biến rượu vang thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus)
60-64
 1. LÊ THỊ MINH THỦY, TRƯƠNG THỊ MỘNG THU. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý đến chất lượng và hiệu suất thu hồi collagen từ da cá thát lát còm (Chitala ornata)
65-73
 1. NGUYỄN THỊ THU HẬU, TRẦN NHÂN DŨNG, HUỲNH VĂN BÁ, TỐNG VĂN HẢI. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa từ cao chiết ethanol lá, thân và vỏ trái cây dứa (Ananas comosus) vùng Tắc Cậu, Kiên Giang
74-80
 1. TRẦN VĂN QUÂN, NGÔ ANH QUÂN. Ảnh hưởng của mưa axít đến sự rò rỉ kim loại nặng từ đất bùn cứng hóa bằng xi măng
81-88
 1. NGUYỄN VĂN TUYẾN, PHẠM VĂN TOÀN, NGUYỄN XUÂN HOÀNG. Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt qui mô hộ gia đình sử dụng keo tụ tạo bông kết hợp với công nghệ lọc màng
89-96
 1. HOÀNG PHI PHỤNG, LÂM ĐẠO NGUYÊN, NGUYỄN VĂN ANH VŨ, NGUYỄN KIM THANH, LÊ VĂN TRUNG. Giám sát diện tích canh tác lúa theo mùa vụ tại đồng bằng sông Hồng sử dụng dữ liệu viễn thám radar Sentinel-1
97-102
 1. BÙI THỊ THƯ, NGÔ VIỆT ANH, NGUYỄN KHẮC THÀNH. Đánh giá chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên, năm 2019
103-110
 1. NGUYỄN HỒNG HẢI, PHẠM TIẾN BẰNG. Phân bố và quan hệ không gian của loài cây Xoay (Dialium cochinchinesis Pierr) tại Kon Hà Nừng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 
111-117
 1. NGUYỄN XUÂN HÙNG, BÙI VIỆT HẢI. Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây con Gáo Vàng (Nauclea orientalis L.) trong giai đoạn vườn ươm
118-126
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI, TRƯƠNG QUANG HOÀNG, PHAN VĂN HÙNG, TRẦN HỮU TÂM. Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện quy ước quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế
127-134
 1. TRẦN VĂN KHẢI, TRẦN TRỌNG PHƯƠNG. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
135-143
 1. HOÀNG THỊ HUÊ, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, MÀU DANH HUY, PHẠM HỒNG TÍNH. Hiện trạng quản lý và nhận thức của người dân về rác thải nhựa tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
144-152
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI TRAM. Breeding rice variety with high resistant starch: A review  
3-11
 1. NGUYEN DUC THANH, LE QUY TUONG, NGUYEN VAN NAM, NGUYEN VAN MINH. Assessment of agronomical characteristics and yield of newly introduced cassava varieties in Dak Lak province of Vietnam
12-17
 1. TRAN DUC PHUC, PHAM QUANG THANG, PHAM VAN TOAN, VU THI HOA, TRAN VAN TUNG, LE THI LAN, NGUYEN THI HA, NGUYEN HUYNH HIEP. Study effect of growing medium and the size of potting bag on propagation of BH and CT36 citrus in some Northern province
18-24
 1. LE THI BAO CHAU, PHAM CONG THINH, TRAN THI BA. A study on the growth, yield and quality of grafted melon treated with different flooding durations in the fields
25-34
 1. NGUYEN TRONG PHUOC, BIEN ANH KHOA, BUI CHI BUU, NGUYEN THI LANG. Effect of planting distance to yield roos of some varieties of sweet potatoes in Binh Tan district, Vinh Long province
35-39
 1. VO DUC DUY, PHAN THUONG TY, PHAN THI TAM, NGUYEN VO HUU PHUC, DAO XUAN PHAT. Production of IgY antibody against  Vibrio parahaemollyticus 
40-45
 1. PHAN NHA HOA, TRUONG BINH NGUYEN. Artificial  culture an entomogenous fungy Isaria tenuipes (Peck.) Samson was founded in Langbian mountain-Da Lat
46-53
 1. TRAN XUAN HIEN, HUYNH LIEN HUONG, NGUYEN TRUNG THANH. Study on changes of post-harvested physical characteristics of Pouteria campechiana fruit
54-59
 1. HOANG QUANG BINH, DUONG THI NGOC DIEP. Research on replacement of flesh by red dragon fruit peel in winemaking (Hylocereus polyrhizus)
60-64
 1. LE THI MINH THUY, TRUONG THI MONG THU. The effect of treatment method on the properties of collagen from clown knifefish  (Chitala ornata) skin
65-73
 1. NGUYEN THI THU HAU, TRAN NHAN DUNG, HUYNH VAN BA, TONG VAN HAI. A survey on antioxidant activation from ethanol extraction from the leaves, stems and peels of pineapple (Ananas comosus) at Tac Cau, Kien Giang region
74-80
 1. TRAN VAN QUAN, NGO ANH QUAN. Iifluence of acid rain on heavy metal leaching of stabilized soil using cementitious binder
81-88
 1. NGUYEN VAN TUYEN, PHAM VAN TOAN, NGUYEN XUAN HOANG. Surface water treatment system design for use at household level by combination between flocculation and membrane filtration technologies
89-96
 1. HOANG PHI PHUNG, LAM DAO NGUYEN, NGUYEN VAN ANH VU, NGUYEN KIM THANH, LE VAN TRUNG. Monitoring cultivated area of rice crop in the Red river delta, Vietnam using Sentinel-1 radar remote sensing data
97-102
 1. BUI THI THU, NGO VIET ANH, NGUYEN KHAC THANH. Assessment of water quality of Cau river that through Thai Nguyen province in 2019
103-110
 1. NGUYEN HONG HAI, PHAM TIEN BANG. Spatial distribution and association of Dialium cochinchinesis Pierr in Kon Ha Nung, Kbang district, Gia Lai province
111-117
 1. NGUYEN XUAN HUNG, BUI VIET HAI. The effect of fertilizers on the growth of the seedlings of Nauclea orientalis L. in the nursery stage
118-126
 1. NGUYEN THI HONG MAI, TRUONG QUANG HOANG, PHAN VAN HUNG, TRAN HUU TAM. Evaluation of building and implementing the convention on forest management, protection and development in Thua Thien-Hue province
127-134
 1. TRAN VAN KHAI, TRAN TRONG PHUONG. Assessment of land use management during the process of building infrastructure and developing urban area in Pleiku city, Gia Lai province
135-143
 1. HOANG THI HUE, NGUYEN THI HONG HANH, MAU DANH HUY, PHAM HONG TINH. Current status of management and awareness of residents on plastic waste in Hoai Duc district, Ha Noi city
144-152

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 422
 • Tháng hiện tại: 45741
 • Tổng lượt truy cập: 3362881
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl