Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2017

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 10:10 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2017

MỤC LỤC  
 1. LÊ THÁI NINH, TRẦN XUÂN BIÊN, TRỊNH QUANG HUY, HỒ THỊ LAM TRÀ. Nghiên cứu lồng ghép các yếu tố môi trường trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
3-11
 1. ĐỖ NGUYÊN HẢI, TRẦN TRỌNG PHƯƠNG. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất theo hướng nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
12-20
 1. PHẠM XUÂN PHÚ, NGUYỄN NGỌC ĐỆ. Đánh giá tính tổn thương đối với sinh kế của nông dân do tác động của lũ ở tỉnh An Giang
21- 29
 
 1. NGUYỄN THỊ TRÂM, NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, NGUYỄN THỊ KIM OANH. Đánh giá đặc điểm nông sinh học, sâu bệnh, năng suất và chất lượng của cây đậu núi (Plukenetia volubilis L.)
30-37
 1. NGUYỄN THỊ LÂN. Nghiên cứu lựa chọn tổ hợp phân bón và mật độ trồng đối với giống ngô lai NK66, vụ xuân muộn trên đất dốc tại huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái
38-45
 1. ĐÀO DUY HƯNG, LÊ THỊ HẢO, NGUYỄN THỊ HƯƠNG XIÊM, NGÔ XUÂN BÌNH, NGUYỄN SINH HUỲNH. Nhân giống in vitro cây đinh lăng lá nhỏ  (Polyscias fruticosa L. Harms)
46-52
 1. NGUYỄN DUY TÂN, NGUYỄN MINH THỦY. Ảnh hưởng của các thông số trích ly đến hàm lượng các hợp chất sinh học và khả năng chống  ô xy hóa của dịch trích thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica)
53-61
 1. NGUYỄN XUÂN NAM, LÝ THANH ĐĂNG, HUỲNH NGỌC OANH, PHAN PHƯỚC HIỀN. So sánh ảnh hưởng của một số biện pháp hạn chế kết tinh và lên men đến chất lượng mật ong
62-67
 1. NGUYỄN VĂN TỈNH. Tác động của xâm nhập mặn tại vùng hạ du sông Mã và giải pháp giảm thiểu
68 -73
 1. TRẦN DUY KIỀU, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Ứng dụng mô hình HEC – HMS và HEC – RAS xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Hương
74-81
 1. NGUYỄN NHƯ NGỌC, NGUYỄN VĂN CÁCH, PHẠM THỊ THÙY GIANG,  TRẦN LIÊN HÀ. Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột dong riềng từ các chủng Bacillus bản địa
82-88
 1. HỒ THANH THÂM. Đánh giá chất lượng phụ phẩm từ quá trình chế biến trái mít
89-93
 1. BÙI THỊ LIÊN HÀ, LÊ NGỌC THÙY TRANG, PHẠM ĐĂNG KHOA, TRỊNH QUỐC TRỌNG. Ứng dụng chỉ thị microsatellite trong xác định phả hệ cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.)
94-102
 1. NGÔ HỮU TOÀN, NGUYỄN TỬ MINH, TRẦN NGUYÊN NGỌC, HOÀNG PHAN BÍCH NGỌC. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu, cường độ ánh sáng lên sự phát triển vi tảo Thalassiosira weissflogii ( Grunow) Fryxell  & Hasle 1977 và thử nghiệm nuôi sinh khối
103-109
 1. CÙ HỮU PHÚ, LỪ VĂN TRƯỜNG, SA ĐÌNH CHIẾN. Nghiên cứu các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E.coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê, nghé tại tỉnh Sơn La và thử nghiệm phác đồ điều trị
110-116
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG. Đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
117-123
 1. NGUYỄN TIẾN NHẬT, NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN. Nghiên cứu xây dựng bản đồ khoanh vùng đất nhiễm dioxin trên địa bàn xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
124-129
 1. HÀ THỊ MỪNG. Các hoạt chất có giá trị trong lá, vỏ và hạt của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa) ở vùng khô hạn Nam Trung bộ
130-137
 1. HÀ VĂN NĂM, LÊ VĂN THÀNH. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu và mùa vụ đến khả năng ra rễ của cành chiết Bương mốc
138-142
 1. NGUYỄN THỊ LIỆU, ĐẶNG THÁI DƯƠNG, TRẦN NAM THẮNG. Khả năng phòng hộ và giá trị kinh tế của keo lưỡi liềm trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
143-152
 
CONTENTS  
 1. LE THAI NINH, TRAN XUAN BIEN, TRINH QUANG HUY, HO THI LAM TRA. Study environmental factors integration for adjustment land use planning in Hoanh Bo district, Quang Ninh province
3-11
 1. DO NGUYEN HAI, TRAN TRONG PHUONG. Land use towards oriented to commodity agriculture production in My Duc district, Ha Noi city
12-20
 1. PHAM XUAN PHU, NGUYEN NGOC DE. Assessment of vulnerrability on livelihood of farmers due to floods in An Giang province
21- 29
 
 1. NGUYEN THI TRAM, NGUYEN THI BICH HONG, NGUYEN THI KIM OANH. Evaluate agronomical characteristics, disease and insest pet, yield and quality of mountain peanut (Plukenetia volubilis L.) at Gia Lam, Ha Noi
30-37
 1. NGUYEN THI LAN. Performance evaluation of fertilizer combination and plant density for NK66 maize hybrid variety in slopping land of Mu Cang Chai district, Yen Bai province under spring season condition
38-45
 1. DAO DUY HUNG, LE THI HAO, NGUYEN THI HUONG XIEM, NGO XUAN BINH, NGUYEN SINH HUYNH. Study on invitro propagation of Polyscias fruticosa L. Harms
46-52
 1. NGUYEN DUY TAN, NGUYEN MINH THUY. Effect of extraction parameters to bioactive compounds content and antioxidant ability of Pouzolzia zeylanica extract
53-61
 1. NGUYEN XUAN NAM, LY THANH DANG, HUYNH NGOC OANH, PHAN PHUOC HIEN. Compare the influence of several methods restrictive crystalline and fermented to quality of honey
62-67
 1. NGUYEN VAN TINH. Impact of salinity intrusion in Ma river delta and mitigation measures
68 -73
 1. TRAN DUY KIEU, NGUYEN THI BICH NGOC. Application of HEC – HMS and HEC – RAS models to contruct inundation map for the downstream of Huong river
74-81
 1. NGUYEN NHU NGOC, NGUYEN VAN CACH, PHAM THI THUY GIANG,  TRAN LIEN HA. Study on production of microbial product made from indigenous Bacillus strains to handle Canna edulis. Ker processing wastewater
82-88
 1. HO THANH THAM. Assessment of by – products quality from jack fruit processing
89-93
 1. BUI THI LIEN HA, LE NGOC THUY TRANG, PHAM DANG KHOA, TRINH QUOC TRONG. Parentage assignment of red tilapia Oreochromis spp using microsatellite
94-102
 1. NGO HUU TOAN, NGUYEN TU MINH, TRAN NGUYEN NGOC, HOANG PHAN BICH NGOC. Study on the effects of nutrient media, intial density, light intensity on the growth of microalgae Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell  & Hasle 1977 and testing algal biomass cultivation
103-109
 1. CU HUU PHU, LU VAN TRUONG, SA DINH CHIEN. A study on pathogenic factors of E.coli bacteria in calve and buffalo calve diarrhea in Son La province and protocol testing
110-116
 1. TRAN TRONG PHUONG. Assessing reality and implementation of planning in new rural construction in Quang Xuong district, Thanh Hoa province
117-123
 1. NGUYEN TIEN NHAT, NGUYEN THI MY DUYEN. Study on mapping dioxin – contaminated soil in Tan Hop commune, Huong Hoa district, Quang Tri province
124-129
 1. HA THI MUNG. Valuable active ingredients in leaves, pods and seeds of Azadirachta exselsa in drought South center region
130-137
 1. HA VAN NAM, LE VAN THANH. The effects of potting media and seasons on the rooting potentials of Dendrocalamus velutinus by air - layering
138-142
 1. NGUYEN THI LIEU, DANG THAI DUONG, TRAN NAM THANG. Research on the protection and economic value of Acacia crasicapa on the coastal area of Quang Tri province
143-152
 
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 416
 • Tháng hiện tại: 45735
 • Tổng lượt truy cập: 3362875
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl