Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2020

Đăng lúc: Thứ ba - 05/05/2020 10:09 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ TRÂM. Tinh bột kháng tiêu hóa và những lợi ích cho sức khỏe  
3-12
 1. ĐÀO THỊ HỒNG VÂN, ĐỖ PHƯƠNG KHANH, NGUYỄN VĂN HIẾU. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy mạnh các hợp chất hữu cơ từ nước thải làng nghề nấu rượu Đại Lâm nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải
13-19
 1. NGUYỄN QUANG HỌC, NGUYỄN BÁ LÂM, NGUYỄN QUANG HUY.  Nghiên cứu đánh giá thoái hóa đất tỉnh Đắk Nông vùng Tây Nguyên
20-26
 1. HÀ VĂN TUYỂN, NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN, NGUYỄN QUANG THI, NGUYỄN THÙY LINH, DƯƠNG HỒNG VIỆT. Sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao và phần mềm R, để phân tích thay đổi đất lúa theo thời gian
27-32
 1. NGUYỄN MINH CHÍ. Hiệu lực sinh học của một số loại thuốc hóa học đối với nấm Fusarium lateritiumF. decemcellulare gây bệnh loét thân cây sưa
33-39
 1. HOÀNG THỊ HẰNG, PHAN VĂN CHỨC. Thành phần côn trùng cánh cứng (Coleoptera) tại khu vực Động Châu-Khe Nước Trong, Quảng Bình     
40-47
 1. TRẦN VĂN QUÂN. Ảnh hưởng của nước ngầm đến độ bền hóa học  của hỗn hợp đất gia cố
48-52
 1. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, TRẦN VĂN TỶ, TRẦN VŨ AN, HUỲNH VƯƠNG THU MINH. Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial neural networks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại thành phố Cần Thơ
53-60
 1. TRẦM QUỐC THIẾT, ĐẶNG THỊ BÍCH CHÂM, LÊ NHẬT DUY, NGUYỄN TRÍ BÌNH, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Đánh giá tác động của xâm nhập mặn lên hoạt động sản xuất nông nghiệp và diễn biến độ mặn trong một số kênh nội đồng tại An Biên, Kiên Giang
 1. NGÔ HỮU TOÀN, LÊ VĂN DÂN. Nghiên cứu sử dụng các chất kích thích sinh sản nhân tạo cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch,1790)
 1. TRẦN VĂN CÔNG, NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA. Cơ hội và thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam với các nước trong CPTPP
 1. HỒ VIỆT CƯỜNG, NGUYỄN THỊ NGỌC NHẪN. Nghiên cứu ảnh hưởng và phân cấp các yếu tố tác động đến xâm nhập mặn ở vùng hạ du sông Hồng - Thái Bình
83-95
 1. ĐINH HỮU ĐÔNG, VŨ NGỌC BỘI, NGUYỄN THỊ MỸ TRANG. Ảnh hưởng  của thời gian thủy phân và loại enzyme đến quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri) bằng protease
96-102
 1. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột cá và bột tôm từ phụ phẩm thủy sản
103-108
 1. NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, NGUYỄN THỊ HUẾ LINH, NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG. Bước đầu nghiên cứu bệnh do vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá rô phi (Oreochromis sp.) nuôi tại Thừa Thiên-Huế
109-116
 1. HOÀNG VĂN THẮNG. Sồi phảng (Castanopsis cerebrina Hickel & A. Camus)-loài cây triển vọng cho trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở Việt Nam
117-122
 1. NGUYỄN ĐỨC THUẬN. Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng thích hợp cho sản xuất ngô tại tỉnh Sơn La
123-126
 1. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, TRỊNH VĂN SƠN, BÙI ĐỨC TÍNH, LÊ KHẮC PHÚC. Hiệu quả nuôi trồng thủy sản tại ao, hồ ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế
 1. LÊ VĂN GIA NHỎ, HỒ THỊ THANH SANG, LÊ THỊ ĐÀO, HUỲNH THỊ ĐAN ANH, TRẦN ĐĂNG DŨNG, VÕ HỮU THOẠI. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ ngành hàng bưởi Năm Roi vùng Tây Nam bộ
134-144
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI TRAM. Resistant starch and the health benefits 
3-12
 1. DAO THI HONG VAN, DO PHUONG KHANH, NGUYEN VAN HIEU. Isolation and selection of indigenous bacteria capable in high rate organic matter decomposion with the purpose of treating wastewater from Dai Lam liquor production village
13-19
 1. NGUYEN QUANG HOC, NGUYEN BA LAM, NGUYEN QUANG HUY.  Research evaluation of degradation in Dak Nong province Central Highlands
20-26
 1. HA VAN TUYEN, NGUYEN KHAC THAI SON, NGUYEN QUANG THI, NGUYEN THUY LINH, DUONG HONG VIET. Analysis of rice field changes using time - series high spatial resolution  planetscope data and R programming language
27-32
 1. NGUYEN MINH CHI. Biological effect of some fungicides on Fusarium decemcellulare and F. lateritium causing canker disease on Dalbergia tonkinensis
33-39
 1. HOANG THI HANG, PHAN VAN CHUC. The species composition of beetles (Coleoptera) in the proposed Dong Chau - Khe Nuoc Trong, Quang Binh province 
40-47
 1. TRAN VAN QUAN. Effect of groundwater on the durability of stabilized soils
48-52
 1. NGUYEN PHU CUONG, TRAN VAN TY, TRAN VU AN, HUYNH VUONG THU MINH. Application of artificial neural networks (ANN) to predict water levels for urban inundation prediction in Can Tho city
53-60
 1. TRAM QUOC THIET, DANG THI BICH CHAM, LE NHAT DUY, NGUYEN TRI BINH, NGO THUY DIEM TRANG. Evaluation of the impacts of saline introsion on agricultural production activities and salinity concentration in inland canals in An Bien district, Kien Giang province
 1. NGO HUU TOAN, LE VAN DAN. Study on the use of stimulants for  artificial reproduction of four-line trumpeter Pelates quadrilineatus (Bloch,1790)
 1. TRAN VAN CONG, NGUYEN THI DUONG NGA. Opportunities and challenges for export of Vietnamese fishery with countries in the CPTPP
 1. HO VIET CUONG, NGUYEN THI NGOC NHAN. Research affecting and classifying impact factors arrival to the entry in the Red river delta region- Thai Binh
83-95
 1. DINH HUU DONG, VU NGOC BOI, NGUYEN THI MY TRANG. Effects of hydrolytic time and proteolytic enzyme to the hydrolytic process of shark cartilage (Carcharhinus dussumieri) by protease
96-102
 1. NGUYEN THI MY HUONG. Chemical composition and nutritional value of fish meal and shrimp meal from fishery by - products
103-108
 1. NGUYEN NGOC PHUOC, NGUYEN THI HUE LINH, NGUYEN THI XUAN HONG. Preliminary study on the infection of Flavobacterium columnare in farmed tilapia in  Thua Thien-Hue province
109-116
 1. HOANG VAN THANG. Castanopsis cerebrina Hickel & A. Camus prospect tree species for timber plantation in Vietnam
117-122
 1. NGUYEN DUC THUAN. Finding the best seed time to sow land with maize in Son La province
123-126
 1. NGUYEN THI THU HUONG, TRINH VAN SON, BUI DUC TINH, LE KHAC PHUC. Effective of aquaculture at lake pond in Quang Dien district, Thua Thien-Hue province
 1. LE VAN GIA NHO, HO THI THANH SANG, LE THI DAO, HUYNH THI DAN ANH, TRAN DANG DUNG, VO HUU THOAI. Situation of production and consumption of “ Nam Roi” pomelo (Citrus maxima (Burm.) Merr.) in South - West region, Vietnam
134-144

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2274
 • Tháng hiện tại: 35795
 • Tổng lượt truy cập: 3352935
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl