Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5/2018

Đăng lúc: Thứ hai - 16/04/2018 11:02 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5/2018

MỤC LỤC  
 1. ĐẶNG KIM KHÔI, LÊ THỊ HÀ LIÊN, BÙI THỊ VIỆT ANH, PHẠM ĐỨC THỊNH. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu trái cây Việt Nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu
3-12
 1. ĐỖ THỊ TÁM, ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, ĐẶNG TIẾN SĨ. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
13-20
 1. PHẠM THẾ TRỊNH. Hiệu quả trồng mắc ca xen cà phê trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
21-29
 1. DƯƠNG ĐỨC HUY, NGUYỄN VĂN HOAN, VŨ THỊ THU HIỀN. Đánh giá ảnh hưởng của gien kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa đến hiệu quả sản xuất lúa lai
30-37
 1. NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN THỊ THANH HẢI. Nghiên cứu khả năng kháng nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn trên cây lúa của Oligochitosan – nano bạc (AgNPs) trong điều kiện in vitro và in vivo
38-43
 1. LÊ THỊ THANH THỦY, LÊ NHƯ KIỂU, HỒ TUYÊN. Tuyển chọn vi sinh vật đối kháng cao với nấm Phytophthora sp. gây bệnh chết nhanh, Fusarium sp. gây bệnh chết chậm và Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư cây hồ tiêu
44-48
 1. NGUYỄN THỊ TÌNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, VŨ THỊ THANH HẰNG, MA THỊ HOÀN, CHU THÚC ĐẠT, ĐÀO XUÂN THANH, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây lan Hài Xuân Cảnh (Paphiopedilum canhii) bằng phương pháp in vitro
49-54
 1. NGUYỄN CÔNG TẠN, NGUYỄN TRÍ NGỌC, TRẦN KHẮC THI, VŨ VĂN ĐỊNH, NGÔ HỒNG BÌNH, TRẦN VIỆT TIỆP, NGUYỄN DIỆU LINH. Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dâu mới nhập nội trong điều kiện vùng sinh thái ngoại thành Hà Nội
55-61
 1. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, PHAN NGỌC HÒA, PHẠM VĂN HÙNG. Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm giàu tinh bột kháng và sự thay đổi một số tính chất lý – hóa từ tinh bột đậu xanh có hàm lượng amyloza cao bằng enzyme pullulanaza
62-69
 1. BÙI THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ ĐIỀM, PHAN THỊ HƯƠNG, NGUYỄN VĂN THÀNH. Kết quả nghiên cứu giảm sẫm màu cho nước mắm truyền thống bằng than hoạt tính
70-76
 1. VÕ ĐIỀU, NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, PHAN ĐỖ DẠ THẢO, TRẦN THỊ THÚY HẰNG. Đặc điểm môi trường sống, dinh dưỡng và thử nghiệm thuần dưỡng cá Chạch mười sọc (Schistura sp.) phục vụ nuôi cảnh
77-83
 1. LÊ MINH HẢI, PHẠM THỊ TÂM, TÔ LONG THÀNH, MẪN HỒNG PHƯỚC. Đặc điểm bệnh tích của cá Mú gây nhiễm vi khuẩn Photobacterium damselae đột biến giảm độc lực
84-89
 1. PHẠM QUỐC HÙNG, NGÔ THỊ NGỌC THỦY, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG. Phương thức lây truyền của ký sinh trùng Perkinsus olseni (Lester & Davis, 1981) và thử nghiệm trị bệnh trong điều kiện thí nghiệm
90-94
 1. HÀ VĂN THÁI, PHÍ THỊ HẰNG, NGUYỄN CÔNG HOÀNG, CHU CHÍ THIẾT. Mô hình công nghệ xử lý nước thải cho khu nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hà Tĩnh
95-102
 1. LÊ DIỄM KIỀU, NGUYỄN MINH ĐẠT, NGUYỄN XUÂN LỘC, PHẠM QUỐC NGUYÊN, NGUYỄN VĂN CÔNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)
103-110
 1. PHẠM THỊ ÁNH HỒNG, TRẦN VĂN CHỨ, CAO QUỐC AN, PHAN DUY HƯNG. Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ
111-118
 1. TRẦN MINH CẢNH, LÊ THÁI SƠN. Xác định các loài cây có khả năng chống, chịu lửa tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên
119-127
 1. ĐẶNG THÁI DƯƠNG, ĐẶNG THÁI HOÀNG. Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) thuần loài và xen sắn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
128-132
 1. NGUYỄN VĂN MINH, HOÀNG HUY TUẤN. Thực trạng săn bắt các loài động vật hoang dã và sinh kế của người dân vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
133-141
 1. NGUYỄN ĐỨC THÀNH, HOÀNG TRUNG HIẾU, NGUYỄN TỬ KIM, BÙI DUY NGỌC, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Độ bền kháng nấm mục trắng của gỗ Giổi Ford – quá trình phá hủy thành phần hóa học gỗ do nấm mục trắng
142-147
CONTENTS  
 1. DANG KIM KHOI, LE THI HA LIEN, BUI THI VIET ANH, PHAM DUC THINH. Potential opportunities and challenges for Vietnam’s fruit export from the free trade agreement between Vietnam and the European Union ( EVFTA)
3-12
 1. DO THI TAM, DO THI DUC HANH, NGUYEN THI HONG HANH, DANG TIEN SI. Study on the effects of the policy of land acquisition, compensation, support and resettlement on socio – economic development in Van Don district, Quang Ninh province
13-20
 1. PHAM THE TRINH. Efficiency of Macadamia intercropping with coffee on basaltic soils in Krong Nang district, Dak Lak province
21-29
 1. DUONG DUC HUY, NGUYEN VAN HOAN, VU THI THU HIEN. Evaluate the impact of bacterial leaf blight resistance gene for the result of the hybrid rice production
  30-37
 1. NGUYEN THI THU THUY, NGUYEN THI THANH HAI. Study on the antifungal effect of oligochitosan – silver nanoparticle on Pyricularia oryzae causing blast rice in invitro and invivo
38-43
 1. LE THI THANH THUY, LE NHU KIEU, HO TUYEN. Selection of highly antagonistis microorganism to Phytophthora sp. causing fastly death,  Fusarium sp. slowly disease and Colletotrichum sp. causing anthracnose disease on pepper
44-48
 1. NGUYEN THI TINH, NGUYEN TIEN DUNG, VU THI THANH HANG, MA THI HOAN, CHU THUC DAT, DAO XUAN THANH, NGO XUAN BINH. Study on the effect of plant growth regulators on buds regeneration of slliper orchird (Paphiopedilum Canhii) by in vitro culture method
49-54
 1. NGUYEN CONG TAN, NGUYEN TRI NGOC, TRAN KHAC THI, VU VAN DINH, NGO HONG BINH, TRAN VIET TIEP, NGUYEN DIEU LINH. Results of assessment of growth and development of new imported mulberry varieties in ecological conditions outside of Ha Noi city
55-61
 1. NGUYEN THI MAI HUONG, PHAN NGOC HOA, PHAM VAN HUNG. Optimization of the factors affecting high – amyloza Mungbean resistant starch (RS) enrichment and its changes in physicochemical propertis by pullulanaza enzyme
62-69
 1. BUI THI THU HIEN, PHAM THI DIEM, PHAN THI HUONG, NGUYEN VAN THANH. Research results on reducing dark color of traditional fish – sauce by using activated carbon
70-76
 1. VO DIEU, NGUYEN NGOC PHUOC, PHAN DO DA THAO, TRAN THI THUY HANG. Habitat and feeding specificity and the trial of culture of striped loach (Schistura sp.) for ornamental purpose
77-83
 1. LE MINH HAI, PHAM THI TAM, TO LONG THANH, MAN HONG PHUOC. The histopathology on groupers infected by clones of  Photobacterium damselae muant
84-89
 1. PHAM QUOC HUNG, NGO THI NGOC THUY, NGUYEN THI HONG NHUNG. Transmission of Perkinsus olseni (Lester & Davis, 1981) and treatment in laboratory conditions
90-94
 1. HA VAN THAI, PHI THI HANG, NGUYEN CONG HOANG, CHU CHI THIET. Techonological model for the wastewater treatment of P.   vanamei aquaculture in Ha Tinh province
95-102
 1. LE DIEM KIEU, NGUYEN MINH DAT, NGUYEN XUAN LOC, PHAM QUOC NGUYEN, NGUYEN VAN CONG, NGO THUY DIEM TRANG. The ability of free water surface constructed wetland systems with Hymenachne acutigluma for treating wastewater from intensive catfish (Pangasianodon hypophthamus)
103-110
 1. PHAM THI ANH HONG, TRAN VAN CHU, CAO QUOC AN, PHAN DUY HUNG. Effects of air pressure and spraying speed to quality of the coating film on wood surface
111-118
 1. TRAN MINH CANH, LE THAI SON. Identifying plant species with fire – resistant abilities in Hoang Lien National Park
119-127
 1. DANG THAI DUONG, DANG THAI HOANG. The evaluation of the economic efficiency of pure Machilus odoratissima Nees plantation intercropped with cassava in Huong Hoa district, Quang Tri province
128-132
 1. NGUYEN VAN MINH, HOANG HUY TUAN. Status of wildlife hunting and local people’s livelihood in the buffer zone of Phong Dien natural Reserve, Thua Thien – Hue province
133-141
 1. NGUYEN DUC THANH, HOANG TRUNG HIEU, NGUYEN TU KIM, BUI DUY NGOC, NGUYEN THI BICH NGOC. Natural resistance Mangglietia fordiana Oliv. to white – rot fungi - investigation of chemical of deterioration process by white – rot fungus
142-147
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 869
 • Tháng hiện tại: 6374
 • Tổng lượt truy cập: 3490492
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh