Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2018

Đăng lúc: Thứ hai - 28/01/2019 15:01 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2018

MỤC LỤC  
 1. HOÀNG VĂN THẮNG, PHẠM THẾ TẤN, NGUYỄN HOÀNG TIỆP, CAO VĂN LẠNG, HOÀNG THỊ NHUNG. Chính sách phát triển nông lâm kết hợp ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
3 - 9
 1. NGUYỄN THANH TÙNG, PHAN VĂN TÁ. Phát triển nuôi lồng bè tại các vịnh thuộc tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện biến đổi khí hậu
10- 19
 1. NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐÀO QUANG NGHỊ VÀ CS. Kết quả tuyển chọn cây đầu dòng vú sữa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 1. ĐẶNG TRẦN TRUNG, HOÀNG HẢI HÀ, TRẦN ANH TUẤN, NGUYỄN QUANG THẠCH. Ảnh hưởng của EMINA trên các nền đạm bón khác nhau đến năng suất, chất lượng và tồn dư nitrat trong một số loại rau ăn tươi trồng tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
26-33
 1. NGUYỄN THANH THIỆN, LÊ VĂN BÉ, NGUYỄN ĐOÀN THĂNG. Nghiên cứu hiệu quả bóng đèn LED đến sự ra hoa trên thanh long ruột trắng (Hylocereus undatus Haw.) tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
34- 39
 1. NGUYỄN THỊ THÚY, ĐẶNG HỒNG HIỆP. Khả năng gây bệnh của chủng nấm Isaria javanica VN 1472 đối với trưởng thành bọ nhảy sọc cong (Phyllotreta striolata) hại rau họ hoa thập tự trong điều kiện phòng thí nghiệm
40-47
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, LƯƠNG THÀNH CHUNG, NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, NGUYỄN VĂN LỢI. Ảnh hưởng của chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín của quả na Lạng Sơn
48- 53
 1. NGUYỄN THỊ LÂM ĐOÀN. Xác định chủng vi khuẩn lactic chịu nhiệt sinh chất kháng khuẩn và amylase ngoại bào
54- 60
 1. HUỲNH NGUYỄN DUY BẢO, NGUYỄN KHẮC BÁT. Hoạt tính chống ôxy hóa của dịch chiết từ một số loài hải miên ở vùng biển Việt Nam
61- 68
 1. TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG, HÀ THỊ HUYỀN, NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, LƯU THỊ THANH TRÚC. Mật độ, thành phần vi khuẩn Vibrio sp. và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong môi trường nước nuôi tôm có tỷ lệ C/N khác nhau
69- 78
 1. THÁI THANH BÌNH, NGUYỄN NGUYỄN THÀNH NHƠN, NGUYỄN VĂN HÀ. Phát triển 11 chỉ thị microsatellite cho ốc hương ở Việt Nam sử dụng máy giải trình tự gien thế hệ mới MISEQ
79- 83
 1. TRỊNH THỊ TRANG, NGUYỄN THANH HẢI. Một số đặc tính sinh học và khả năng kháng khuẩn in vitro của cao khô dịch chiết cây cỏ Tháp bút (Equisetum diffusum D.Don) đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá chép
84- 91
 1. NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN THANH SƠN, NGUYỄN VĂN TRỌNG, VƯƠNG THỊ LAN ANH, MAI HƯƠNG THU, LÊ THỊ MAI HOA, ĐẶNG VŨ HÒA. Khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt Biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm
92-101
 1. TRẦN VĂN THANH, TRẦN NGỌC BÍCH, THÁI QUỐC HIẾU, NGUYỄN THỊ YẾN MAI. Tình hình bệnh viêm ruột do Parvovirus trên chó tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang
102-107
 1. LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN HOÀI THU. Tình hình gây hại và một số đặc điểm sinh học bọ xít Helopetis theivora (Waterhouse) hại keo tai tượng, keo lai huyện Yên Bình và Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
108-114
 1. THÁI VĂN THÀNH, ĐỒNG THANH HẢI, NGUYỄN NGỌC TUẤN, VŨ VĂN ĐẠT. Đặc điểm sinh cảnh của Khu hệ linh trưởng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
115-121
 1. HUỲNH ĐỨC HOÀN, BÙI NGUYỄN THẾ KIỆT, PHAN VĂN TRUNG, VIÊN NGỌC NAM. Trữ lượng các bon của quần thể đước đôi  (Rhizophora apiculata Blume) trồng tại Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
122-128
 1. NGUYỄN VĂN TUYẾN, PHẠM VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN DŨNG. Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt qui mô hộ gia đình sử dụng công nghệ plasma lạnh kết hợp với keo tụ tạo bông
129-135
 1. NGUYỄN HẢI HÒA, PHÙNG VĂN KHOA, LÊ VĂN SƠN, TÔN THẤT MINH. Ứng dụng công nghệ viễn thám xác định thay đổi diện tích rừng tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang giai đoạn 1995 - 2017
136- 144
 1. ĐINH MAI VÂN, PHÍ ĐĂNG SƠN, TRẦN THỊ HẰNG, TRẦN NHẬT TÂN, TRẦN THỊ NHÂM, NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG, BÙI THỊ CÚC. Sự thay đổi một số tính chất hóa học của đất dưới tán rừng trồng thông mã vĩ (Pinus massoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội
145- 152
 1. LÝ THỊ THU HÀ, NGÔ THẾ ÂN, NGUYỄN THỊ HÀ, ANDREAS SCHWARZ, MINGHUA ZHOU, NICOLAS BRỹGGEMANN, WOLF – ANNO BISCHOFF.  Nghiên cứu rửa trôi nitơ trên đất thâm canh rau tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
153- 160
CONTENTS  
 1. HOANG VAN THANG, PHAM THE TAN, NGUYEN HOANG TIEP, CAO VAN LANG, HOANG THI NHUNG. Agroforestry development policy in VietNam: Status and recommendations
3 - 9
 1. NGUYEN THANH TUNG, PHAN VAN TA. Cage marine aquaculture development in coastal lagoons and bays in Khanh Hoa province under climate change context
10- 19
 1. NGUYEN VAN DUNG, DAO QUANG NGHI ET AL. A study on the selection of  star apple elite trees grown in Tan Yen district, Bac Giang province
20-25
 1. DANG TRAN TRUNG, HOANG HAI HA, TRAN ANH TUAN, NGUYEN QUANG THACH. Influence of EMINA under different nitrogen application rates on growth, yield, quality and nitrate residue in some eating raw vegetables cultivated in Yen Phong district, Bac Ninh province
26-33
 1. NGUYEN THANH THIEN, LE VAN BE, NGUYEN DOAN THANG. Study effect of LED lamps on flowering of pitaya (Hylocereus undatus Haw.) in Chau Thanh district, Long An province
34- 39
 1. NGUYEN THI THUY, DANG HONG HIEP. Pathogenicity of Isaria javanica VN1472 strain to Phyllotreta striolata adult damaging on cabbage in the laboratory condition  
40-47
 1. HOANG THI LE HANG, LUONG THANH CHUNG, NGUYEN THI THU HUONG, NGUYEN VAN LOI. Effect of retain on the ability to delay ripening of custard apple Lang Son
48- 53
 1. NGUYEN THI LAM DOAN. Determination thermostable lactic acid bacteria producing antimicrobial compound and extracellular amylase
54- 60
 1. NGUYEN HUYNH DUY BAO, NGUYEN KHAC BAT. Antioxidant activity of exracts from selected marine sponge species in the sea of Viet Nam
61- 68
 1. TRUONG PHUOC THIEN HOANG, HA THI HUYEN, NGUYEN THI THANH TRUC, LUU THI THANH TRUC. Density, species composition of  Vibrio sp. and growth performance of Litopenaeus vanamei in cultured shrimp water at different C/N ratio
69- 78
 1. THAI THANH BINH, NGUYEN NGUYEN THANH NHON, NGUYEN VAN HA. Development and characterization of 11 microsatellite markers for the Babylonia areolata using next generation sequencing MISEQ
79- 83
 1. TRINH THI TRANG, NGUYEN THANH HAI. Biological characteristics and in vitro anti – bacterial effect of Equisetum diffusum D.Don plant extracts on Aeromonas hydrophila causing disease in common carp
84- 91
 1. NGUYEN VAN DUY, NGUYEN THANH SON, NGUYEN VAN TRONG, VUONG THI LAN ANH, MAI HUONG THU, LE THI MAI HOA, DANG VU HOA. Growth rate and meat yield of commercial sea duck 15 – Dai Xuyen
92-101
 1. TRAN VAN THANH, TRAN NGOC BICH, THAI QUOC HIEU, NGUYEN THI YEN MAI. The incidence of canine parvoviral enteriris in the Husbandry and veterinary of Tien Giang
102-107
 1. LE VAN BINH, NGUYEN HOAI THU. Damage status and some biology characteristics of Helopetis theivora (Waterhouse) on Acacia mangium and A. hybrids in Yen Binh and Tran Yen districts of Yen Bai province
108-114
 1. THAI VAN THANH, DONG THANH HAI, NGUYEN NGOC TUAN, VU VAN DAT. Habitat characteristics of primates in Bac Huong Hoa nature Reserve, Quang Tri province
115-121
 1. HUYNH DUC HOAN, BUI NGUYEN THE KIET, PHAN VAN TRUNG, VIEN NGOC NAM. The capacity of carbon accumulation of the planted Rhizophora apiculata Blume populations in Can Gio mangrove biosphere Reserve, Ho Chi Minh city
122-128
 1. NGUYEN VAN TUYEN, PHAM VAN TOAN, NGUYEN VAN DUNG. Surface water treatment system design for households combination cold plasma with flocculating
129-135
 1. NGUYEN HAI HOA, PHUNG VAN KHOA, LE VAN SON, TON THAT MINH. Application of remote sensing technology to quatify changes in forest extents in Langbiang biosphere Reserve during 1995 - 2017
136- 144
 1. DINH MAI VAN, PHI DANG SON, TRAN THI HANG, TRAN NHAT TAN, TRAN THI NHAM, NGUYEN HOANG HUONG, BUI THI CUC. Soil chemical properties of Pinus massoniana forest after wildfire in Soc Son district, Ha Noi city
145- 152
 1. LY THI THU HA, NGO THE AN, NGUYEN THI HA, ANDREAS SCHWARZ, MINGHUA ZHOU, NICOLAS BRỹGGEMANN, WOLF – ANNO BISCHOFF.  Nitrogen leaching on intensive vegetable production area of Giao Thuy district, Nam Dinh province
153- 160

Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2239
 • Tháng hiện tại: 35760
 • Tổng lượt truy cập: 3352900
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl