Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2018

Đăng lúc: Thứ ba - 15/01/2019 09:43 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2018

MỤC LỤC  
 1. LÊ VĂN NĂM. Phân biệt dịch tả lợn châu Phi (African swine fever – ASF) với dịch tả lợn cổ điển (Classical swine fever – CSF) và biện pháp phòng ngừa từ xa
3 - 9
 1. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Đánh giá hiệu quả của hai chế phẩm hấp phụ aflatoxin B­1,  B­2 in vitro
 10- 14
 1. NGUYỄN HỮU HƯNG, NGUYỄN TRƯƠNG HỒNG THẮM, NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN. Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên loài cò trắng (Agretta gazretta) tại tỉnh Đồng Tháp
  
 1. TRƯƠNG ANH THY, LÝ THỊ LIÊN KHAI. Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella spp. phân lập trên heo và môi trường chăn nuôi tại tỉnh Hậu Giang
20-27
 1. ĐẶNG THỊ THẮM, TRẦN NGỌC BÍCH. Tình hình chứng tăng huyết áp trên chó mắc bệnh tiểu đường tại thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả điều trị
28- 34
 1. ĐẶNG THỊ LỤA, NGUYỄN ĐỨC BÌNH. Mối liên quan giữa một số thông số môi trường nước và sự bùng phát bệnh sưng vòi trên tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi tại Cát Bà, Hải Phòng 
35-.41
 1. PHÙNG THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN DUY PHƯƠNG, PHẠM XUÂN HỘI. Nghiên cứu phân lập promoter OsSWEET14 và thiết kế cấu trúc gRNA tăng cường khả năng kháng bệnh bạc lá của giống lúa TBR 225
42- 49
 1. NGUYỄN PHỤ THANH, NGUYỄN TRÍ HOÀN, HÀ VĂN NHÂN. Đánh giá đặc điểm nông sinh học và tính dục của một số dòng TGMS ngắn ngày
50- 54
 1. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, ĐẶNG VĂN THƯ. Ảnh hưởng của bón phân, kết hợp tủ lưới che ánh sáng đến năng suất, chất lượng giống chè Kim Tuyên ở vụ hè thu
 55- 61
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC NHI, TRẦN NHÂN DŨNG. Xác định môi trường nuôi cấy phù hợp và tối ưu hóa thành phần môi trường nhân sinh khối nấm mối (Termitomyces clypeatus)
62- 67
 1. ĐẶNG XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT, VŨ NGỌC BỘI, ĐÀO TRỌNG HIẾU, TRẦN VĂN HIẾU. Chiết xuất polyphenol từ cây bắp bằng phương pháp khuếch tán làm giàu và đánh giá một số hoạt tính sinh học
68- 73
 1. NGUYỄN NGỌC HỒNG, TRẦN THỊ KIM NGÂN. Nghiên cứu thành phần hóa thực vật, tác dụng quét gốc tự do và chống oxy hóa của lá sen (Nelumbo nucifera Gaertn.)
74- 80
 1. TRỊNH HIỀN MAI, TRỊNH HIỀN PHƯƠNG. Biến tính ván sợi bằng sản phẩm dầu tall dimer hóa và ozon hóa
81-88
 1. NGUYỄN HOÀNG HANH, CAO BÁ KẾT, TRẦN THỊ MAI SEN, LÊ HỒNG LIÊN, PHẠM THỊ QUỲNH. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao và xu hướng diễn thế của các quần xã thực vật ngập mặn, xung quanh đảo Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
89-96
 1. TRẦN THỊ THÚY HẰNG, HOÀNG HUY TUẤN, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN DUY PHONG. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trồng rừng keo lai cung cấp gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
97-104
 1. PHAN MINH XUÂN, NGUYỄN VĂN THÊM. Đa dạng loài cây gỗ đối với rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
105-113
 1. BÙI MẠNH HƯNG, ĐỒNG THỊ THANH, VÕ PHƯƠNG NHUNG. Phân loại hộ và nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập gia đình bằng phân tích đa biến tại vùng đệm Vườn Quôc gia Ba Vì, Hà Nội
114-124
 1. NGUYỄN MINH TRIẾT, TRỊNH DIỆU HIỀN. Hành vi chi trả thêm cho sản phẩm rau an toàn: Trường hợp người tiêu dùng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
125-132
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, NGUYỄN NGỌC HỒNG, PHẠM THỊ QUỲNH ANH. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 133- 140
 1. NGUYỄN TẤN TRUNG, NGUYỄN LƯU LINH, LÊ CẢNH ĐỊNH, LÊ QUANG TRÍ. Ứng dụng AHP và GIS trong đánh giá thích nghi đất đai vùng tranh chấp mặn ngọt trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Kiên Giang
141- 146
 1. NGUYỄN CHÍ THÀNH, NGÔ ĐÌNH QUẾ, LÊ HỮU PHÚ. Quản lý và sử dụng rừng tràm theo cách tiếp cận hệ sinh thái đất ngập nước – trường hợp ở khu rừng tràm Gáo Giồng, tỉnh Đồng Tháp
147- 154
CONTENTS  
 1. LE VAN NAM. Differentiate African swine fever (ASF) from Classical swine fever (CSF) and primary prevention
3 - 9
 1. NGUYEN THI LAN ANH. Survey levels of aflatoxins in feed for animal 
10- 14
 1. NGUYEN HUU HUNG, NGUYEN TRUONG HONG THAM, NGUYEN HO BAO TRAN. Identifying the helminths in storks  (Agretta gazetta) in Dong Thap province
 1. TRUONG ANH THY, LY THI LIEN KHAI. Study on antimicrobial resistance of Salmonella spp. isolation in swine and environmental farms in Hau Giang province
20-27
 1. DANG THI THAM, TRAN NGOC BICH. Study on systemic hypertension in dogs with diabetes mellitus in Can Tho city and evaluating the effectiveness of treatment
28- 34
 1. DANG THI LUA, NGUYEN DUC BINH. Relationship between environmental factors and outbreak of swollen siphon disease in otter clam (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) cultured in Cat Ba, Hai Phong
35-41
 1. PHUNG THI THU HUONG, NGUYEN DUY PHUONG, PHAM XUAN HOI. Isolation and design high specificity gRNAs for editting promoter OsSWEET14 in order to improve bacterial leaf blight disease resistance of  TBR 225 rice variety
42- 49
 1. NGUYEN PHU THANH, NGUYEN TRI HOAN, HA VAN NHAN. To estimate the agri – biology characters and sterile charecter of some short duration TGMS lines
50- 54
 1. NGUYEN XUAN CUONG, DANG VAN THU. Effect of fertilizers application and shading combination on tea yield and quality of Kim Tuyen tea variety in summer autumn crop season
 55- 61
 1. NGUYEN THI NGOC NHI, TRAN NHAN DUNG. Determining the suitability of medium culture and optimized the medium composition to increase biomass of termite mushroom  (Termitomyces clypeatus)
62- 67
 1. DANG XUAN CUONG, NGUYEN THI THANH NGUYET, VU NGOC BOI, DAO TRONG HIEU, TRAN VAN HIEU. Study on antioxidant polyphenol extraction from husk and leaves of maize by using the method of enrichment diffusion
68- 73
 1. NGUYEN NGOC HONG, TRAN THI KIM NGAN. Phytochemical, free radical scavenging effects and antioxydant activity of lotus leaves (Nelumbo nucifera Gaertn.)
74- 80
 1. TRINH HIEN MAI, TRINH HIEN PHUONG. Fiberboard modification by ozonizied and dimerizied tall oil
81-88
 1. NGUYEN HOANG HANH, CAO BA KET, TRAN THI MAI SEN, LE HONG LIEN, PHAM THI QUYNH. Characteristics of high tree layer and successional trends of manggro vegetation communities in Dong Rui commune, Tien Yen district, Quang Ninh province
89-96
 1. TRAN THI THUY HANG, HOANG HUY TUAN, PHAM THI PHUONG THAO, NGUYEN DUY PHONG. Investigation of factors that influence on sawn timber – oriented Acacia hybrid plantation at household scale in Cam Lo district, Quang Tri province
97-104
 1. PHAN MINH XUAN, NGUYEN VAN THEM. Tree species diversity for tropical semi – moist evergreen closed forest at the Natural Reserve of Binh Chau – Phuoc Buu in Ba Ria – Vung Tau province
105-113
 1. BUI MANH HUNG, DONG THI THANH, VO PHUONG NHUNG. Household classification and impact factors on family income using multivariate analyses in the buffer zone of Ba Vi National Park, Ha Noi
114-124
 1. NGUYEN MINH TRIET, TRINH DIEU HIEN. Consumers’ behavior to pay higher frice for safe vegetable products: The case study in Cao Lanh city, Dong Thap province
125-132
 1. TRAN XUAN BIEN, NGUYEN NGOC HONG, PHAM THI QUYNH ANH. Application of geographic information system (GIS) building the land unit to serve the assessment of agricultural potential for agricultural land in Dong Trieu town, Quang Ninh province
 133- 140
 1. NGUYEN TAN TRUNG, NGUYEN LUU LINH, LE CANH DINH, LE QUANG TRI. Application of the integrated model of GIS and AHP for evaluating suitable land use in the zone of the saltwater and freshwater interactions in the context of climate change: A case study in Kien Giang province
141- 146
 1. NGUYEN CHI THANH, NGO DINH QUE, LE HUU PHU. Management and use of Melaleuca forest based on ecosystem approach – a case in Gao Giong Melaleuca forest site, Dong Thap province
147- 154

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 48
 • Khách viếng thăm: 11
 • Máy chủ tìm kiếm: 37
 • Hôm nay: 4307
 • Tháng hiện tại: 49626
 • Tổng lượt truy cập: 3366766
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh