Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2017

Đăng lúc: Thứ ba - 16/01/2018 09:20 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2017

MỤC LỤC  
 1. ĐÀO THẾ ANH, TRỊNH KHẮC QUANG. Thách thức đối với an ninh lương thực của Việt Nam trong tình hình hiện nay
3-11
 1. HOÀNG VŨ QUANG. Hợp tác công tư trong liên kết sản xuất tiêu thụ lúa: Kinh nghiệm từ dự án Beter rice Initiative Asia tại Việt Nam
12-20
 1. NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH, NGUYỄN NGỌC THẢO VY. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cà phê tại vùng Tây Nguyên
21-29
 1. TRẦN NINH THÀNH, TRẦN XUÂN BIÊN, LÊ VĂN THƠ, LƯU THÙY DƯƠNG. Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán và hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
30-39
 1. TRẦN VĂN CON, ĐOÀN TIẾN VINH. Công cụ chính sách cho cải thiện quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên theo hướng bền vững và đa chức năng     
40-49
 1. LÊ CÔNG TRÌNH, NGUYỄN QUANG CHƠN, ĐỖ ĐÌNH ĐAN, PHẠM THỊ MINH TÂM, BÙI THỊ HÀ. Ảnh hưởng của đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển của cây hoa mào gà (Celosia cristata L.) trồng chậu tại thành phố Hồ Chí Minh
50-57
 1. LÊ THANH HẢI HÀ, LÊ VĂN TRỊNH, NGUYỄN THỊ NGA. Phân lập và đánh giá hiệu lực gây chết sâu khoang của vi rút NPV (Nucleo polyhedrosis virus)
58-63
 1. TRẦN THỊ MINH LOAN, NGUYỄN VĂN KẾT, PHẠM THỊ VƯỢNG. Ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến phòng trừ tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne incognita) hại cà tím tại Lâm Đồng
64-69
 1. NGUYỄN TUẤN ANH. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình vật lý xác định hệ số cản sóng tổng hợp CD của cây ngập mặn tại một số khu vực ven biển Bắc bộ
70-74
 1. PHẠM THỊ HƯƠNG, NGUYỄN CẢNH THÁI. Tính toán xói mòn và mô phỏng diễn biến vỡ đập Đầm Hà Động – Quảng Ninh
75-80
 1. VINVILAY SAYAPHONE, LÊ VĂN CHÍN. Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế đến nhu cầu nước của lưu vực sông Sedon, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
81-88
 1. LÊ DIỄM KIỀU, HỒ THANH PAUL, NGUYỄN XUÂN LỘC, PHẠM QUỐC NGUYÊN, NGUYỄN VĂN CÔNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthamus) của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sục khí
89-96
 1. LÊ MINH CHÂU, JEAN PASCAL BERGE, NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG, KHỔNG THỊ THANH, VŨ NGỌC BỘI. Thủy phân cá trích (Sardina pilchardus) bởi enzym protex 51 FP và protamex
97-102
 1. ĐẶNG TÙNG HOA, NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG. Đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình sinh kế cộng đồng tại các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
103-108
 1. TRẦN QUANG BẢO, VŨ ANH TÚ. Sử dụng ảnh vệ tinh Google Earth để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
109-117
 1. LÊ VĂN HƯƠNG, NGUYỄN NGỌC KIỂNG. Dự báo nguy cơ cháy rừng thông ba lá ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà bằng các phương pháp thống kê đa biến
118-125
CONTENTS  
 1. DAO THE ANH, TRINH KHAC QUANG. The challenges of  VietNam’s food security in the current situation
3-11
 1. HOANG VU QUANG. Public – private cooperation in rice production – consumption linkage: Lessons learnt from Beter rice intiative Asia project in Viet Nam
12-20
 1. NGUYEN THI THUY HANH, NGUYEN NGOC THAO VY. Solutions to increase the value added of coffee products in the central Highlands
21-29
 1. TRAN NINH THANH, TRAN XUAN BIEN, LE VAN THO, LUU THUY DUONG. Assessment of the impacts of drought and desertification on agricultural production in Bac Binh district, Binh Thuan province
30-39
 1. TRAN VAN CON, DOAN TIEN VINH. Policy instrument to improve multifunctional management of watershed forests in central Highland of Vietnam
40-49
 1. LE CONG TRINH, NGUYEN QUANG CHON, DO DINH DAN, PHAM THI MINH TAM, BUI THI HA. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and development of cockscomb (Celosia cristata L.) grown in pot in Ho Chi Minh city
50-57
 1. LE THANH HAI HA, LE VAN TRINH, NGUYEN THI NGA. Isolation and evaluation on efficacy in controlling to Spodoptra litura of NPV virus (Nucleo polyhedrosis virus)
58-63
 1. TRAN THI MINH LOAN, NGUYEN VAN KET, PHAM THI VUONG. Effect of crop rotation and intercroping to control root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) on eggplant in Lam Dong
64-69
 1. NGUYEN TUAN ANH. Laboratory study on the mangrove bulk drag coefficient of coastal mangroves in the Northern part of Vietnam
70-74
 1. PHAM THI HUONG, NGUYEN CANH THAI. Calculation soil erosion and simulate the break process of the Dam Ha Dong - Quang Ninh
75-80
 1. VINVILAY SAYAPHONE, LE VAN CHIN. Assessment on the impact of climate change and economic development on water needs of Sedon river basin, Lao people’s democratic republic
81-88
 1. LE DIEM KIEU, HO THANH PAUL, NGUYEN XUAN LOC, PHAM QUOC NGUYEN, NGUYEN VAN CONG, NGO THUY DIEM TRANG. The ability of constructed wetlands systems with Hymenachne acutigluma, surface flow and aeration for treating wastewater from intensive catfish (Pangasianodon hypopthalmus) culture pond
89-96
 1. LE MINH CHAU, JEAN PASCAL BERGE, NGUYEN THI MY HUONG, KHONG THI THANH, VU NGOC BOI. Hydrolysis of sardines (Sardina pilchardus) by enzyme protex 51FP and protamex
97-102
 1. DANG TUNG HOA, NGUYEN THI LAN HUONG. Proposed some solutions for developing the community living model in buffer zone communes at Xuan Thuy national park, Giao Thuy district, Nam Dinh province
103-108
 1. TRAN QUANG BAO, VU ANH TU. Use of Google Earth satellite imagery to establish a forest status map at Tan Phu Protection Forest Management Board, Dong Nai province
109-117
 1. LE VAN HUONG, NGUYEN NGOC KIENG. Applying multivariate statistical methods for predicting pinus forest fire danger at Bidoup - Nui Ba National Park
118-125
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Khách viếng thăm: 13
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2470
 • Tháng hiện tại: 35991
 • Tổng lượt truy cập: 3353131
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl