Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 03/01/2019 15:34 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2018

MỤC LỤC  
 1. PHẠM VĂN THÀNH, NGUYỄN THANH LÂM, VŨ ANH TÚ, NGUYỄN QUANG HUY. Đánh giá độ phì nhiêu và những hạn chế của đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng
3 - 10
 1. NGUYỄN TIẾN LONG, NGUYỄN THỊ THU THỦY. Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống lúa địa phương cho vùng đất khó khăn về nước tưới ở khu vực miền Trung
11- 16
 1. HUỲNH NGỌC TÂM, LÊ UYỂN THANH, TRẦN THANH TÙNG, LƯU THÁI DANH, NGUYỄN THỊ THU NGA. Đánh giá hiệu quả phòng trị của một số hoạt chất kháng sinh và hóa học đối với vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.)
 1. ĐÀM VĂN TOÀN, PHẠM QUANG THU, ĐẶNG NHƯ QUỲNH, NGUYỄN MINH CHÍ. Vi sinh vật nội sinh và sử dụng trong quản lý bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su ở Đông Nam bộ
25-32
 1. HÀ VIỆT SƠN, ĐỖ THỊ GẤM, NGUYỄN THỊ THU, DƯƠNG HƯƠNG QUỲNH, HÀ VIỆT HẢI, TRẦN THỊ QUỲNH HOA, BÙI NGỌC ÁNH, NINH THỊ HOA, LÊ VĂN THÀNH, NGUYỄN THỊ HOA. Đánh giá hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật sinh học Anisaf SH - 01 trong diệt trừ rệp sáp, tuyến trùng trên cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên
33-40
 1. NGUYỄN VĂN TẬP, NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG, LÊ MINH TƯỜNG. Khả năng phòng trừ bệnh héo vàng trên khoai lang (Fusarium oxysporum) của xạ khuẩn Actinomyces sp. trong điều kiện nhà lưới 
41-48
 1. PHẠM MỸ LIÊN, NGUYỄN QUANG CHƠN, NGUYỄN ĐỨC HOÀNG. Ảnh hưởng của silic và lân đến hóa tính đất và sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays L.) trên đất đỏ bazan (Rhodic ferralsols)
49- 56
 1. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, TRẦN NGỌC NGOẠN. Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tủ lưới che ánh sáng trước khi hái đến năng suất, chất lượng chè xanh cho giống Kim Tuyên trong vụ hè thu
57- 61
 1. TRẦN ĐỨC NHÀN, NGUYỄN VĂN THAO, NGUYỄN THU HÀ, ĐỖ NGUYÊN HẢI. Biện pháp nâng cao chất lượng và xác định lượng phân hữu cơ giun quế thích hợp cho cây cà chua trên đất phù sa sông Hồng
 62- 68
 1. LÊ QUANG TRUNG, KIM BÍCH NGUYỆT, CAM THỊ HẰNG, NGUYỄN ĐÌNH ÁNH, LÂM THU HẰNG, VŨ THÚY NGA, NGUYỄN THỊ THÚY HÒA, PHẠM MINH GIANG. Xác định chỉ thị chống ôxi hóa của mật ong để truy xuất sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang
69- 76
 1. TRẦN VĂN THANH, TRẦN NGỌC BÍCH, NGUYỄN THỊ YẾN MAI, KEOVONGPHET PHUTHAVONG, NGUYỄN PHÚC KHÁNH. Bệnh viêm dạ dày và ruột do Parvovirus trên chó tại phòng mạch thú y Nam Thủy, tỉnh Đồng Tháp
77- 82
 1. NGUYỄN ĐỨC TÂN, NGUYỄN VĂN THOẠI, HUỲNH VŨ VỸ, LÊ HỨA NGỌC LỰC. Nghiên cứu sự phát triển của ấu trùng sán lá sinh sản của vịt trong vật chủ trung gian (ấu trùng chuồn chuồn)
83- 87
 1. NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, ĐỖ HOÀNG HIỆP. Ảnh hưởng của mật độ cá Dìa (Siganus guttatus) ghép trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) đến môi trường và sinh trưởng của tôm
88-94
 1. ĐẶNG THỊ KIM NHUNG, NGUYỄN VĂN MẠNH, ĐẶNG VI NGHIÊM, TRẦN ĐÌNH DŨNG, TRẦN THỊ MẾN, KHỔNG TRUNG DUÂN. Nghiên cứu phân vùng và đánh giá nhu cầu sử dụng nước trong nuôi tôm nước lợ ven biển Nam Trung bộ
95-101
 1. ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG, LÊ BÁ TOÀN. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên của Dầu rái (Dipterocarpus alatus) trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai
102-109
 1. NGUYỄN THANH TÂN, KA NƠNG Y YAL TA. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh rừng tự nhiên sau khai thác tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 
110-117
 1. THÁI BÌNH HẠNH PHÚC, THÁI THÀNH LƯỢM. Nghiên cứu tác động môi trường nước đến đặc điểm sinh trưởng của cây Mấm đen (Avicennia oficinalis L.) trong rừng ngập mặn trên các tiểu vùng sinh thái ven biển Tây Việt Nam
118-124
 1. ĐINH CÔNG TRÌNH, LƯƠNG THẾ DŨNG, HÀ VĂN TIỆP, PHẠM ĐỨC CHIẾN, TRIỆU VĂN HÙNG. Ảnh hưởng của thời điểm thu hái đến chất lượng hạt giống và ảnh hưởng của chế độ che sáng, thành phần ruột bầu đến sinh trưởng cây Chò xanh trong giai đoạn vườn ươm
125-129
 1. PHẠM THÀNH, TRẦN MINH ĐỨC, NGUYỄN HUY SƠN. Kết quả điều tra phân bố và trồng thử nghiệm Sâm Cau (Curculigo orchioides Gaernt.) trên vùng đất cát nội đồng ở Thừa Thiên – Huế
 130- 135
 1. NGUYỄN VĂN QUÂN, NGUYỄN THỊ KIM YẾN, NGÔ THỊ HÀ, BÙI NGUYÊN HẠNH, PHAN THỊ THANH HUYỀN. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất để phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
136- 145
 1. TRỊNH DIỆU HIỀN, NGUYỄN MINH TRIẾT. Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của nông hộ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
146- 152
CONTENTS  
 1. PHAM VAN THANH, NGUYEN THANH LAM, VU ANH TU, NGUYEN QUANG HUY. Evaluation of fertility and rice land constraints in Red river delta
3 - 10
 1. NGUYEN TIEN LONG, NGUYEN THI THU THUY. Adaptability assessment of some local rice varieties for unfavorable on irrigation water in Thua Thien – Hue province
11- 16
 1. HUYNH NGOC TAM, LE UYEN THANH, TRAN THANH TUNG, LUU THAI DANH, NGUYEN THI THU NGA. Assessment of the effectiveness of some antibiotic and chemical compounds for controlling bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum on Chrysanthemum sp.
 1. DAM VAN TOAN, PHAM QUANG THU, DANG NHU QUYNH, NGUYEN MINH CHI. Endophytes and using for management of phytophthora leaf fall disease of rubber tree plantations in South East VietNam
25-32
 1. HA VIET SON, DO THI GAM, NGUYEN THI THU, DUONG HUONG QUYNH, HA VIET HAI, TRAN THI QUYNH HOA, BUI NGOC ANH, NINH THI HOA, LE VAN THANH, NGUYEN THI HOA. Testing the efficiency of Anisaf SH - 01 bio – pesticide against Pseudococcus sp. and nemantodes on coffea and Piper nigrum in the Tay Nguyen region
33-40
 1. NGUYEN VAN TAP, NGUYEN DUC CUONG, LE MINH TUONG. Evaluation of the ability of Actinomyces sp in controlling fusarium wilt disease (Fusarium oxysporum) on sweet potato in nethouse condition 
41-48
 1. PHAM MY LIEN, NGUYEN QUANG CHON, NGUYEN DUC HOANG. Effects of silic and phosphorus on soil chemical properties and maize (Zea mays L.) grown on Rhodic ferralsols
49- 56
 1. NGUYEN XUAN CUONG, TRAN NGOC NGOAN. Research on influence of shading technique before harvesting on the yield and green tea quality for Kim Tuyen variety in summer – autumn season
57- 61
 1. TRAN DUC NHAN, NGUYEN VAN THAO, NGUYEN THU HA, DO NGUYEN HAI. Technical measures for quality improvement and determination of suitable amount of earthworms compost for tomato plant on the Red river fluviols
 62- 68
 1. LE QUANG TRUNG, KIM BICH NGUYET, CAM THI HANG, NGUYEN DINH ANH, LAM THU HANG, VU THUY NGA, NGUYEN THI THUY HOA, PHAM MINH GIANG. Determining antioxidant markers of honey to authenticate Elsholtzia honey – a geographical indication product of Dong Van karst plateau, Ha Giang province
69- 76
 1. TRAN VAN THANH, TRAN NGOC BICH, NGUYEN THI YEN MAI, PHUTHAVONG KEOVONGPHET, NGUYEN PHUC KHANH. The incidence of canine parvoviral enteriris in Nam Thuy veterinary clinic of Dong Thap province
77- 82
 1. NGUYEN DUC TAN, NGUYEN VAN THOAI, HUYNH VU VY, LE HUA NGOC LUC. Research on development of oviduct fluke larvae in Duck in intermediate host (Dragonfly larvae)
83- 87
 1. NGUYEN NGOC PHUOC, DO HOANG HIEP. Study on effects of stocking debsity of Dia fish (Siganus guttatus) on water quality and growth performance in the white shrimp (Litopenaeus vannamei) integrated system
88-94
 1. DANG THI KIM NHUNG, NGUYEN VAN MANH, DANG VI NGHIEM, TRAN DINH DUNG, TRAN THI MEN, KHONG TRUNG DUAN. Research on shrimp farm zoning and water demand assessment for brackish water shrimp farming in South central coast of Vietnam
95-101
 1. DAO THI THUY DUONG, LE BA TOAN. Influence of several ecological factors to natural regenaration of Dipterocarpus alatus in tropical moist evergreen closed forest in Tan Phu zone of Dong Nai province
102-109
 1. NGUYEN THANH TAN, KA NONG Y YAL TA. Research on structure and regeneration characteristics of natural forestsafter selected logging in Ea Kar district, Dak Lak province
110-117
 1. THAI BINH HANH PHUC, THAI THANH LUOM. The study on the water environment impact on the growth characteristics of Avicennia offcinalis in the mangroves forest of Wester sea of Viet Nam
118-124
 1. DINH CONG TRINH, LUONG THE DUNG, HA VAN TIEP, PHAM DUC CHIEN, TRIEU VAN HUNG. Effects of collecting time of seeds on seed quality and shading mechanism, seedling bag components on seedling growth of Termianalia myriocarpa species in nursery
125-129
 1. PHAN THANH, TRAN MINH DUC, NGUYEN HUY SON. Investigating the distribution and planting test model of outside the ecological distribution of Curculigo orchioides in Thua Thien - Hue province.
 130- 135
 1. NGUYEN VAN QUAN, NGUYEN THI KIM YEN, NGO THI HA, BUI NGUYEN HANH, PHAN THI THANH HUYEN. Situation and solution to improve the efficiency of land acquisition for infrastructure development Hoa Binh province
136- 145
 1. TRINH DIEU HIEN, NGUYEN MINH TRIET. Determinants of farm households’s income diversification in Lap Vo district, Dong Thap province
146- 152

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 36
 • Hôm nay: 322
 • Tháng hiện tại: 53801
 • Tổng lượt truy cập: 1931709
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray