Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2018 14:00 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2018

MỤC LỤC  
 1. PHẠM THU HẰNG, BÙI THỊ THU HƯƠNG, PHẠM XUÂN HỘI. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hóa liên quan đến khả năng chịu hạn của các dòng lúa chuyển gien OSNAC 1
3 - 10
 1. LÊ VĂN DANG, NGÔ NGỌC HƯNG, LÂM NGỌC PHƯƠNG. N, P, K và nhu cầu phân bón của lúa trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long
11- 19
 1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH, LƯƠNG THÁI HÀ, VŨ HOÀI SƠN, TRẦN QUANG DIỆU, LƯƠNG VĂN VÀNG. Đánh giá một số tổ hợp lai triển vọng phục vụ công tác chọn giống ngô lai ngắn ngày, năng suất cao cho các tỉnh miền Trung
20-26
 1. TRẦN KHẮC THI, TÔ THỊ THU HÀ, NGHIÊM HOÀNG ANH. Mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bắc Kạn
27-36
 1. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, VŨ THỊ BÍCH HẬU. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến khả năng sinh trưởng của loài lan Gấm (Ludisia discolor ( Ker – Gawl.) A. Rich, từ nuôi cấy mô tại thành phố Đà Nẵng
37--43
 1. TRẦN SỸ HIẾU, VÕ THANH PHONG, NGUYỄN HOÀNG PHÚC, TRẦN VĂN HÂU. Ảnh hưởng của nồng độ Bo và NAA lên sự đậu trái và năng suất xoài Ba màu (Mangifera indica L.) tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
44--50
 1. BÙI THỊ NGA, DƯƠNG TRÍ DŨNG, NGUYỄN HỮU CHIẾM. Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi heo thực trạng, thách thức và giải pháp
51- 59
 1. NGUYỄN THỊ VÂN LINH, NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA, NGUYỄN PHƯỚC BẢO DUY, HUỲNH TIẾN PHONG. Động học và năng lượng hoạt hóa khi sấy khổ qua ở nhiệt độ tác nhân sấy thấp có sự hỗ trợ của vi ba
60- 67
 1. TRỊNH KHÁNH SƠN, PHẠM THỊ HOÀN. Tính chất lưu biến của gum sương sáo (Mesona blumes Benth) dưới ảnh hưởng của một số loại đường bổ sung
 68- 74
 1. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Khảo sát hàm lượng aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi
75- 81
 1. LÂM THỊ NGỌC TRÚC, LƯU HỮU MÃNH, BÙI THỊ LÊ MINH, NGUYỄN NHỰT VĨNH TÚ. Khảo sát sự hiện diện và kháng kháng sinh của Escherichia coli  sinh õ – Lactam phổ rộng trên heo khỏe và người chăn nuôi heo ở một số địa phương thuộc tỉnh Trà Vinh
82- 88
 1. LÊ ANH XUÂN, KHUẤT HỮU THANH, PHẠM TIẾN DŨNG, LÊ QUANG HÒA. Nghiên cứu tách dòng gien mã hóa Bacillus subtilis từ chủng Bacillus subtilis phân lập được từ ao nuôi tôm công nghiệp
89- 95
 1. LÂM TÂM NGUYÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, TRẦN THỊ THANH HIỀN. Ảnh hưởng tỷ lệ dầu cá: dầu đậu nành khác nhau trong thức ăn cho cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1
96-104
 1. VŨ THỊ HẬU, TRẦN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VIẾT NGHĨA, LÊ THỊ QUYÊN. Đặc điểm dinh dưỡng của cá lượng Nhật Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) ở vịnh Bắc bộ, Việt Nam
105-109
 1. NGUYỄN VĂN THÀNH, NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, BÙI HẢI TRIỀU. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới quá trình sấy mùn cưa trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động
110-115
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước sạch nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trong điều kiện biến đổi khí hậu
116-122
 1. ĐỖ VĂN THÔNG, PHẠM TRỌNG THỊNH, PHẠM QUANG KHÁNH. Phân chia lập địa đối với rừng gỗ tự nhiên nghèo ở tỉnh Bình Thuận
123-130
 1. TRỊNH HIỀN MAI, PHẠM THỊ NGỌC HẢI, NGUYỄN MINH HÙNG. Ảnh hưởng của vị trí trong thân cây đến chất lượng ván bóc gỗ bạch đàn Urô
131-140
 1. VŨ ĐỨC BÌNH, NGUYỄN VĂN LỢI, NGUYỄN THỊ THANH NGA, HÀ VĂN THIỆN, NGUYỄN HẢI THÀNH. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth bằng giâm hom và gieo hạt ở giai đoạn vườn ươm
 141- 149
 1. BÙI THỊ THANH HUYỀN. Tái cơ cấu nông nghiệp dựa trên lợi thế so sánh tại các tỉnh ven biển Nam đồng bằng sông Hồng
150- 158
CONTENTS  
 1. PHAM THU HANG, BUI THI THU HUONG, PHAM XUAN HOI. Overexpression of NAC transcription factor gene OSNAC 1 improves drought in transgenic rice
3 - 10
 1. LE VAN DANG, NGO NGOC HUNG, LAM NGOC PHUONG. N, P, K uptake and fertilizers requirements of rice grown in Mekong delta acid sulfate soils
11- 19
 1. NGUYEN THI PHUONG HANH, LUONG THAI HA, VU HOAI SON, TRAN QUANG DIEU, LUONG VAN VANG. Evaluation of promising hybrid maize for breeding program on early maturing and high yield for the central Viet Nam
20-26
 1. TRAN KHAC THI, TO THI THU HA, NGHIEM HOANG ANH. Investigation onapplication of advanced and high technologies in safe vegetables production models in Bac Kan province
27-36
 1. NGUYEN THI THU HUONG, VU THI BICH HAU. Study on the effects of several ecological factors to the development of Ludisia discolor (Ker – Gawl.) A. Rich growed by culturing in vitro in Da Nang
37--43
 1. TRAN SY HIEU, VO THANH PHONG, NGUYEN HOANG PHUC, TRAN VAN HAU. Effects of boron and NAA concentrations on fruit set and yield of “Ba Mau” (Taiwan) mango (Mangifera indica L.) grown in Cho Moi district, An Giang province
44--50
 1. BUI THI NGA, DUONG TRI DUNG, NGUYEN HUU CHIEM. Pollutions of pesticides and pig husbandry wastes present status, challenges and solutions
51- 59
 1. NGUYEN THI VAN LINH, NGUYEN HUYNH DANG KHOA, NGUYEN PHUOC BAO DUY, HUYNH TIEN PHONG. Low – temperature microwave – assited drying of sliced bitter melon (Momordica charantia L.): drying kinetics and activation energy
60- 67
 1. TRINH KHANH SON, PHAM THI HOAN. Rheological properties of  Mesona blumes Benth gum under effect of adding sugars
 68- 74
 1. NGUYEN THI LAN ANH. Survey levels of aflatoxins in feed for animal
75- 81
 1. LAM THI NGOC TRUC, LUU HUU MANH, BUI THI LE MINH, NGUYEN NHUT VINH TU. The prevalence and the antibiotic resistance of extended –spectrum õ – lactamases producing  Escherichia coli on healthy swines and produces in Tra Vinh province
82- 88
 1. LE ANH XUAN, KHUAT HUU THANH, PHAM TIEN DUNG, LE QUANG HOA. Cloning of the bacteriocin gene from  Bacillus subtilis isolated from shrimp pond
89- 95
 1. LAM TAM NGUYEN, NGUYEN THI NGOC ANH, TRAN THI THANH HIEN. Effects of different ratios of fish oil: soybean oil in formulated feeds for mud crab (Scylla paramamosain) from zoeal 3 stage to instar 1 crablet
96-104
 1. VU THI HAU, TRAN VAN CUONG, NGUYEN VIET NGHIA, LE THI QUYEN. Feeding characteristics of japanese threadfin bream  Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) in Bac Bo gulf of Viet Nam
105-109
 1. NGUYEN VAN THANH, NGUYEN DINH TUNG, BUI HAI TRIEU. Experimental study on the influence of technological factors on drying sawdust on co – rotary dryer and pneumatic dryer
110-115
 1. LUONG VAN ANH. Research on proposal for rural clean water supply in Tay Ninh province to 2025 vision to 2035 in climate change conditions
116-122
 1. DO VAN THONG, PHAM TRONG THINH, PHAM QUANG KHANH. Site conditon classification for degradation natural forest in Binh Thuan province
123-130
 1. TRINH HIEN MAI, PHAM THI NGOC HAI, NGUYEN MINH HUNG. Effects of position within tree stem on peeled veneer quality from Eucalyptus urophylla
131-140
 1. VU DUC BINH, NGUYEN VAN LOI, NGUYEN THI THANH NGA, HA VAN THIEN, NGUYEN HAI THANH. Research on propagation techniques of Homalium ceylanicum (Gardner) Benth by seeds and cuttings in nursery stage
 141- 149
 1. BUI THI THANH HUYEN. Restructuring in agricultural sector based on comperative advantages of coastal provinces in Southern Red river delta
150- 158
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2266
 • Tháng hiện tại: 35787
 • Tổng lượt truy cập: 3352927
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl