Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2017

Đăng lúc: Thứ năm - 30/11/2017 14:59 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2017

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG, TRẦN THỊ THANH NHÀN, NGUYỄN TRUNG KIÊN. Thực trạng và khuyến nghị chính sách, giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ nông sản – Nghiên cứu trường hợp sản phẩm thịt lợn, thịt gà
5-12
 1. TRẦN THỊ THU HÀ, ĐỖ TẤN SĨ. Chiến lược và giải pháp nâng cấp chuỗi cung ứng sầu riêng ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
13-20
 1. LÊ THỊ HẰNG, NGUYỄN TRI QUANG HƯNG, NGUYỄN MINH KỲ. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong các hoạt động sản xuất cà phê tỉnh Gia Lai
21-28
 1. NGUYỄN HỒNG HẠNH, NGUYỄN VĂN HOAN, PHẠM VĂN CƯỜNG. Khảo sát một số dòng lúa mang một đoạn nhiễm sắc thể được tạo ra do lai xa giữa hai loài phụ Japonica Indica
29-35
 1. NGUYỄN THỊ XUYẾN, NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN DUY LAM, DƯƠNG THỊ NGUYÊN. Đặc điểm sinh học của một số cá thể cam sành ít hạt tuyển chọn tại Hà Giang
36-42
 1. DƯƠNG TRUNG DŨNG, PHAN THỊ THU HẰNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống chè Trung du búp tím tại Thái Nguyên
43-49
 1. PHAN QUỐC HƯNG. Đánh giá ảnh hưởng của địa hình và hình thức sử dụng đất đến tính chất lý, hóa học đất bạc màu ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
50-59
 1. NGUYỄN VĂN TỈNH, LÊ XUÂN QUANG. Quản lý nước mặt ruộng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) trên ruộng lúa vùng đồng bằng sông Hồng
60-66
 1. PHẠM THỊ HỒNG HẢI. Ảnh hưởng của loại và lượng phân bón kali đến năng suất hạt và hàm lượng đường trong lớp cơm nhầy hạt tươi của cây ca cao (Theobroma cacao L.)
67-73
 1. NGUYỄN MINH THANH. Một số tính chất đất trồng cây có múi tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
74-79
 1. HOÀNG BÍCH THỦY, TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN MINH HIẾU. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS -1 đến độ ẩm, một số vi sinh vật đất và sinh trưởng, phát triển của cây cao su kiến thiết cơ bản tại Quảng Bình
80-85
 1. LÊ THỊ TRINH, TRỊNH THỊ THẮM. Nghiên cứu mức độ tồn lưu và phạm vi ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật họ clo hữu cơ tại khu vực kho thuốc xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
86-92
 1. NGUYỄN THỊ MINH. Khả năng sử dụng vi sinh vật phân giải lân trong cải tạo đất
93-98
 1. NGUYỄN TRỌNG TUÂN, CAO VĂN TÍNH, ĐỖ KIM XUYẾN. Thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxi hóa, kháng nấm bệnh của tinh dầu vỏ và lá một số loài cây thuộc chi Citrus (họ Rutaceae)
99-105
 1. LÊ THỊ HỒNG ÁNH, TRẦN CHÍ HẢI. Ứng dụng kỹ thuật sấy phun vào sản xuất bột protein thủy phân từ rong Chaetomorpha sp.
106-111
 1. NGUYỄN VĂN TOẢN, LÊ VĂN MẠC, NGUYỄN VĂN HUẾ. Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quá trình sản xuất hành tăm khô và tinh dầu hành tăm
112-118
 1. NGUYỄN VĂN TÀI. Nghiên cứu thực nghiệm, xác định kết cấu và góc hắt mũi phun của đập tràn xả lũ Đồng Nai 2, tỉnh Lâm Đồng
119-124
 1. BÙI QUANG NHUNG. Giải pháp bổ sung nước ngọt cho hệ thống thủy lợi vùng ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang
125-130
 1. NGUYỄN ĐÌNH TỨ. Đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước dưới đất theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh An Giang đến năm 2020
131-140
 1. NGUYỄN QUỐC HUY. Dẫn liệu về thành phần loài sinh vật gây hại trong 3 di sản văn hóa thế giới: cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn và khu phố cổ Hội An
141-150
 1. NGÔ XUÂN NAM. Thành phần loài động vật không xương sống ở nước tại Khu Bảo tồn loài và Sinh cảnh Sao La, tỉnh Quảng Nam
151-156
 1. SỬ THANH LONG, PHÙNG ĐÌNH LƯƠNG. Một số bệnh đường tiết niệu dưới thường gặp trên chó và phác đồ điều trị
157-161
 1. NGUYỄN QUANG HUY, NGUYỄN HẢI SƠN, VÕ VĂN BÌNH. Ảnh hưởng của chế phẩm Astaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn Paracoccus carotinifacienss bổ sung vào thức ăn đến màu sắc và tăng trưởng của cá chép Koi Cyprinus carpio
162- 166
 1. ĐINH TẤN THIỆN, NGUYỄN THỊ TUYẾT, NGUYỄN VĂN THẮNG. Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm hùm (Panulirus ornatus) giống giai đoạn ương nuôi
167-174
 1. NGUYỄN QUANG HÀ. Đổi mới, sắp xếp lại công ty lâm nghiệp: Nghiên cứu điểm tại tỉnh Bắc Giang
 175-183
 1. BẢO HUY. Phương pháp thiết lập mô hình ước tính đồng thời sinh khối trên và dưới mặt đất cây rừng khộp
184-191
 1. HUỲNH VĂN CHUNG, TRẦN VĂN CON, PHẠM MINH TOẠI. Đặc điểm cấu trúc đáp ứng các chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng tại lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum
192-200
 1. VÕ VĂN HƯNG, ĐẶNG THÁI DƯƠNG, NGÔ TÙNG ĐỨC. Đánh giá một số chỉ tiêu rừng trồng phòng hộ hỗn giao cây bản địa với keo tai tượng và lựa chọn mô hình rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 201-209
 1. HỒ NGỌC SƠN, TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây con Sa mộc dầu trong vườn ươm
210-214
 1. THÁI THÀNH LƯỢM, THÁI BÌNH HẠNH PHÚC. Phân tích mối tương quan giữa các loài trong cấu trúc quần xã rừng ngập mặn biển Tây tỉnh Kiên Giang
215-220
CONTENTS  
 1. NGUYEN TRONG KHUONG, TRAN THI THANH NHAN, NGUYEN TRUNG KIEN. Current situation and policy recommendations for the development of domestic market organization in consumption of agricultural products - The case study on pork and chicken meat
5-12
 1. TRAN THI THU HA, DO TAN SI. Upgrading strategies and solutions of durian supply chain in Phong Dien district, Can Tho city
13-20
 1. LE THI HANG, NGUYEN TRI QUANG HUNG, NGUYEN MINH KY. Impacts of climate change and public awareness of coffee production activities in Gia Lai province
21-28
 1. NGUYEN HONG HANH, NGUYEN VAN HOAN, PHAM VAN CUONG. Survey rice lines harboring chromosome segment substitution lines crossed two sub-species Indica and Japonica
29-35
 1. NGUYEN THI XUYEN, NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN DUY LAM, DUONG THI NGUYEN. A study on bio-agricultural characteristics of seedless king mandarin individuals selected in Ha Giang
36-42
 1. DUONG TRUNG DUNG, PHAN THI THU HANG. Effect of different types of mulching on growth and development of purple midland tea in Thai Nguyen
43-49
 1. PHAN QUOC HUNG. Assessment effectiveness of terrain and land use types to properties’s haplic acrisols at Hiep Hoa district, Bac Giang province
50-59
 1. NGUYEN VAN TINH, LE XUAN QUANG. Water management on the rice field to mitigate emission of greenhouse gases (CH4, N2O) in the Red river delta
60-66
 1. PHAM THI HONG HAI. Effects of kinds and dosage use of potassium fertilizer on seed productivity and the content of sugar of fresh nut’s cocoa pulb of cacao trees (Theobroma cacao L.)
67-73
 1. NGUYEN MINH THANH. Citrus soil properties in Chuong My district, Ha Noi city
74-79
 1. HOANG BICH THUY, TRAN THI THU HA, NGUYEN MINH HIEU. Effect of PMAS-1 super absorbent polymer on soil humidity, some microorganism and growth, development of rubber tree at basic phase in Quang Binh
80-85
 1. LE THI TRINH, TRINH THI THAM. Research on reduced levels and contaminant areas of organochlorine pesticides in soil collected from the old pesticide stock in Vo Liet, Thanh Chuong district, Nghe An province
86-92
 1. NGUYEN THI MINH. Capability of phosphorous solubilizing microorganism for soil reclamation
93-98
 1. NGUYEN TRONG TUAN, CAO VAN TINH, DO KIM XUYEN. Chemical composition, antioxidant and antifungal activities of leaves and peel essential oils from some Citrus species (family Rutaceae)
99-105
 1. LE THI HONG ANH, TRAN CHI HAI. Application of spray drying technology on producing protein hydrolysate powder from  Chaetomorpha sp. algae
106-111
 1. NGUYEN VAN TOAN, LE VAN MAC, NGUYEN VAN HUE. Study on some technological parameters in Allium schoenoprasum L powder and essential oil processing
112-118
 1. NGUYEN VAN TAI. Experimental research, determination of structure and amount of every drainage of Dong Nai flour 2, Lam Dong province
119-124
 1. BUI QUANG NHUNG. The solution for get more freshwater to the freshwater area of Go Cong irrigation system – Tien Giang province
125-130
 1. NGUYEN DINH TU. Assessment of the groundwater capacity for An Giang province to the year 2020
131-140
 1. NGUYEN QUOC HUY. Data on species composition of pest damaging three world cultural heritagies, the complex of Hue monuments, of the My Son sanctuary and Hoi An ancient towns
141-150
 1. NGO XUAN NAM. Data on aquatic invertebrate of Sao La protected areas, species and habitats, Quang Nam province
151-156
 1. SU THANH LONG, PHUNG DINH LUONG. Common lower urinary tract diseases in dogs and therapy
157-161
 1. NGUYEN QUANG HUY, NGUYEN HAI SON, VO VAN BINH. Effects of astaxanthin bio–product originated from bacteria Paracoccus carotinifaciens  as feed supplement on clour and growth of Koi carp Cyprinus carpio
162- 166
 1. DINH TAN THIEN, NGUYEN THI TUYET, NGUYEN VAN THANG. Effects of density and feed on growth and survival of juvenile spiny lobster (Panulirus ornatus)
167-174
 1. NGUYEN QUANG HA. State owned forestry enterprise reform: A case study in Bac Giang province
 175-183
 1. BAO HUY. Method to estimate simultaneous tree above and below ground biomass in dipterocarp forest
184-191
 1. HUYNH VAN CHUNG, TRAN VAN CON, PHAM MINH TOAI. The structural charateristics meet watershed protection functions of the forest in the Po Ko river basin, Kom Tum province
192-200
 1. VO VAN HUNG, DANG THAI DUONG, NGO TUNG DUC. Assessment of some indicators for protection plantation forests mixed native species + Acacia and selection of watershed protective forest models in Huong Hoa district, Quang Tri province
 201-209
 1. HO NGOC SON, TRAN THI HUONG GIANG. Impacts of soil mixture on growth of Sa Moc dau (Cunninghamia konishii Hayata) in the nursery
210-214
 1. THAI THANH LUOM, THAI BINH HANH PHUC. The relationship between the species in the zone and for the growth status in each the sub – zone the western sea in Kien Giang province
215-220
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
lê Ngọc Quý - Đăng lúc: 12/03/2020 12:08
Nghiên cứu thực nghiệm, xác định kết cấu và góc hắt mũi phun của đập tràn xả lũ Đồng Nai 2, tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Văn Tài
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2267
 • Tháng hiện tại: 35788
 • Tổng lượt truy cập: 3352928
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl