Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 01/03/2018 15:18 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2018

MỤC LỤC  
 1. PHẠM THỊ HUẾ, LÊ ĐÌNH HẢI. Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tới tỷ suất lợi nhuận tại các Công ty Lâm nghiệp phía Bắc Việt Nam
3-12
 1. PHÙNG ĐỨC TIẾN, TRẦN NGỌC HOA, NGUYỄN TIẾN SỬU. Một số vấn đề đặt ra trong công tác thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng
13-18
 1. LÊ NHỊ BẢO NGỌC, LÊ QUANG THÔNG, THÁI ANH HÒA. Mô hình dự báo giá bán tôm sú tại cổng trại vùng đồng bằng sông Cửu Long
19-24
 1. LÊ VĨNH HÒA, TỐNG THỊ ÁNH NGỌC, LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY, NGUYỄN VĂN LÀNH. Kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017
25-33
 1. NGUYỄN HỮU TÂM. Hiệu quả chi phí trong sản xuất ca cao ở tỉnh Bến Tre
34-40
 1. NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH, NGUYỄN BÍCH NGỌC, LÃ THANH TÂM. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
41-48
 1. NGUYỄN VĂN SONG, LÊ PHƯƠNG NAM, BÙI THỊ LUÂN, LÊ THỊ NHUNG, BÙI THỊ NGÁT, HOÀNG THỊ HIỀN, PHẠM THỊ THÊU, THỊNH THỊ THẢO. Phát triển sản xuất chè khô ở Yên Thế, Bắc Giang
49-55
 1. NGUYỄN TRUNG ANH, NGUYỄN VĂN ĐỒNG, NGUYỄN ANH VŨ, LÊ THỊ MAI HƯƠNG, HÀ VĂN CHIẾN, NGUYỄN HOÀI CHÂU, LÊ THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hạt nano kim loại đơn lẻ đến quá trình chuyển gien vào giống đậu tương ĐT22 Việt Nam
56-60
 1. NGUYỄN THẾ NHUẬN, NGUYỄN QUANG THẠCH, NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA. Ảnh hưởng của nồng độ các yếu tố N, P, và K trong dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống khoai tây GO  (Generation zero) tại Đà Lạt, Lâm Đồng
61-69
 1. HOÀNG THỊ LOAN, VŨ THỊ HẢI YẾN, NGUYỄN QUANG THẠCH. Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây trầu bà đế vương đỏ (Philodendron imperial red) bằng phương pháp thủy canh tĩnh
70-78
 1. TRẦN THỊ THÚY, ĐẶNG TRỌNG LƯƠNG. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng giống gai xanh AP1 mới phục vụ chế biến tơ sợi tại Thanh Hóa
79-87
 1. LÊ THỊ THẢO, NGUYỄN HOÀNG ANH, TRẦN THỊ DIỆU THÚY, NGUYỄN VĂN GIANG. Khảo sát một số đặc điểm sinh học của chủng nấm mốc Aspergillus sp.C2.2 sinh tổng hợp pectinaza
88-94
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, TRẦN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM. Nghiên cứu tạo màng gellant ứng dụng trong bảo quản chuối
95-101
 1. DƯƠNG THỊ CẨM NHUNG, NGUYỄN VĂN PHONG. Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xông khí etylen đến chất lượng quả sầu riêng RI – 6 trong quá trình rấm chín
102-108
 1. NGUYỄN LỆ HÀ. Carotenoprotein trong động vật thủy sản
109-116
 1. PHẠM THỊ ÁNH HỒNG, CAO QUỐC AN, NGUYỄN THỊ VĨNH KHÁNH. Ảnh hưởng của nồng độ nano titan dioxit ( TiO­2) đến chất lượng màng sơn pôliureetan (PU) trên bề mặt mặt sản phẩm gỗ
117-125
 1. NGUYỄN PHƯƠNG VĂN, ĐOÀN THỊ MAI. Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
126-131
 1. ĐỖ VĂN THÔNG. Sử dụng ảnh vệ tinh (SPOT6) xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Bình Thuận
132-140
 1. NGUYỄN QUỐC DỰNG. Nghiên cứu đặc điểm họ cau (Arecaceae) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã
141-147
 1. NGUYỄN ĐẮC MẠNH, VŨ TIẾN THỊNH, TRẦN VĂN DŨNG, HÀ VĂN NGHĨA, LÊ VĂN NINH. Hiện trạng và phân bố của loài trĩ sao (Rheinardia ocellata) tại khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình
148-152
CONTENTS  
 1. PHAM THI HUE, LE DINH HAI. Influence of organisatinal management structure on profit margin at forestry enterprises in the North of VietNam
3-12
 1. PHUNG DUC TIEN, TRAN NGOC HOA, NGUYEN TIEN SUU. Clarifying issues and directions in law enforcement on forest resource protection
13-18
 1. LE NHI BAO NGOC, LE QUANG THONG, THAI ANH HOA. Modeling and forecasting the farm – gate price of tiger shrimp in the Mekong delta
19-24
 1. LE VINH HOA, TONG THI NGOC ANH, LE NGUYEN DOAN DUY, NGUYEN VAN LANH. Food safety knowledge and attitudes of street food consumers in Hau Giang province, VietNam in 2017
25-33
 1. NGUYEN HUU TAM. The cost efficiency of cocoa production in Ben Tre province
34-40
 1. NGUYEN HOANG KHANH LINH, NGUYEN BICH NGOC, LA THANH TAM. Assessment the registration and issuance certificate of land use right and other assets associated with land in Bien Hoa city, Dong Nai province
41-48
 1. NGUYEN VAN SONG, LE PHUONG NAM, BUI THI LUAN, LE THI NHUNG, BUI THI NGAT, HOANG THI HIEN, PHAM THI THEU, THINH THI THAO. Dry tea production development in Yen The district, Bac Giang province
49-55
 1. NGUYEN TRUNG ANH, NGUYEN VAN DONG, NGUYEN ANH VU, LE THI MAI HUONG, HA VAN CHIEN, NGUYEN HOAI CHAU, LE THI THU HIEN. The effect of single metal nanoparticles on genetic transformation of VietNamese soybean variety DT22
56-60
 1. NGUYEN THE NHUAN, NGUYEN QUANG THACH, NGUYEN DANG NGHIA. Effect of N, P and K nutrients concentrations on potato’s growth, development and yield of first generation tuber production at Da Lat – Lam Dong conditions
61-69
 1. HOANG THI LOAN, VU THI HAI YEN, NGUYEN QUANG THACH. Study on the cultivation technique of the Philodendron imperial red by hydroponic method
70-78
 1. TRAN THI THUY, DANG TRONG LUONG. Study of some technical measurements of new green ramie (Boehmeria nivea L.)
79-87
 1. LE THI THAO, NGUYEN HOANG ANH, TRAN THI DIEU THUY, NGUYEN VAN GIANG. Studying some bioclogical characteristics of pectinase producing strain Aspergillus sp C2.2
88-94
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, TRẦN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM. Identify conditions affecting to capacity of producing gellant gum from  Sphingomonas Paucimobilis GL12
95-101
 1. DUONG THI CAM NHUNG, NGUYEN VAN PHONG. Effects of the fumigation durations and concentration of ethylene Gas on quality of Ri 6 durian in ripening
102-108
 1. NGUYEN LE HA. Carotenoprotein from inverterates
109-116
 1. PHAM THI ANH HONG, CAO QUOC AN, NGUYEN THI VINH KHANH. Effects of concentration nano titanium dioxide (TiO2) to quality of polyurethane (PU) paint film on surface wood products
117-125
 1. NGUYEN PHUONG VAN, DOAN THI MAI. Application the geographic information system (GIS) and analytic hierarchy process (AHP) method for forest hotpot zones mapping at Dong Hoi city, Quang Binh province
126-131
 1. DO VAN THONG. Using satellite imaged (SPOT6) build forest status map of Binh Thuan province
132-140
 1. NGUYEN QUOC DUNG. Arecaceae in Bach Ma National Park
141-147
 1. NGUYEN DAC MANH, VU TIEN THINH, TRAN VAN DUNG, HA VAN, LE VAN NINH. Status distribution of crested argus (Rheinardia ocellata) in Khe Nuoc Trong proposed nature Reserve, Quang Binh province
148-152
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Hôm nay: 793
 • Tháng hiện tại: 6298
 • Tổng lượt truy cập: 3490416
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh