Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2017

Đăng lúc: Thứ năm - 02/11/2017 11:00 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2017

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THẾ HINH. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các công trình khí sinh học nhằm giải thích hành vi đầu tư xử lý môi trường của các hộ chăn nuôi
5 - 11
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp lồng ghép cấp nước nông thôn vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Kiên Giang
12- 17
 1. LÊ THANH HÙNG. Gia cường trụ pin tràn xả lũ có cửa van cung bằng vật liệu nhựa cốt sợi ( FRP)
18- 22
 1. NGUYỄN VĂN TÀI. Nghiên cứu đề xuất thời gian vận hành các trạm bơm tưới dọc sông Bưởi huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
23-30
 1. MAI MINH HUYỀN, PHAN QUỐC HƯNG. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
31-39
 1. ĐỖ VĂN NHẠ. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
40-46
 1. KIỀU XUÂN ĐÀM, NGUYỄN QUÔC LÝ, TRẦN TRUNG KIÊN, PHAN THỊ THU HẰNG. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của giống ngô lai mới tại một số tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên
47- 54
 1. NGUYỄN THỊ MINH, VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm dinh dưỡng vi sinh đa chức năng đến cây ngô
55- 60
 1. PHAN THỊ PHƯƠNG NHI, TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN. Ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
61- 67
 1. PHAN QUỐC HƯNG. Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau và một số chỉ tiêu chất lượng rau ở vùng đất phù sa ngoài đê sông Hồng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
68-75
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, BÙI THỊ THƯ. Đánh giá khả năng xử lý chì trong đất của cây cỏ Voi (Pennisetum purpureum)
76- 81
 1. LÊ NGỌC ANH, VŨ QUANG HUY. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới một số đặc điểm sinh học của mọt khuẩn đen Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)
82- 86
 1. NGUYỄN THỊ THU THỦY, TRẦN THANH ĐỨC. Phân lập, tuyển chọn và định danh xạ khuẩn phân giải xenlulo tạo nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh
87-92
 1. NGUYỄN THỊ VIỆT ANH. Nghiên cứu quy trình lên men g- Aminobutyric axit ( GABA) bởi chủng Lactobacillus plantarum K8
93-99
 1. LÊ XUÂN SƠN, NGUYỄN DUY NHỨT, VŨ NGỌC BỘI, ĐẶNG XUÂN CƯỜNG. Cắt mạch fucoidan tách chiết từ Rong nâu Sargassum polycystum và đánh giá hoạt tính kháng loạn lipit máu của sản phẩm fucoidan khối lượng phân tử thấp
100-105
 1. HỒ TUẤN ANH, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tự phân nấm men bia thải để thu nhận protein hòa tan và amin tự do
106-110
 1. ĐOÀN VĂN SOẠN. Khả năng thay thế kháng sinh trong khẩu phần lợn con sau cai sữa
111-116
 1. VŨ THỊ PHƯƠNG ANH. Thành phần loài cá ở sông Bàn Thạch, tỉnh Quảng Nam
117-123
 1. VÕ VĂN BÌNH, PHẠM VĂN PHONG, NGUYỄN QUANG HUY, NGUYỄN HẢI SƠN, NGUYỄN ANH HIẾU. Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Măng (Elopichthys bambusa Richarson, 1844)
124-128
 1. NGUYỄN VĂN VIỆT. Nhân giống in vitro Lan Hoàng Thảo nhất điểm hồng (Dendrobium draconis Rchb.f.)
129-134
 1. NGUYỄN THỊ LÂN, NGUYỄN THẾ HÙNG. Nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật mới trồng dong riềng trên đồng ruộng nông dân tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn năm 2014 - 2015
135-142
 1. LƯ NGỌC TRÂM ANH, VÕ HOÀNG ANH TUẤN, VIÊN NGỌC NAM. Tích tụ các bon của rừng ngập mặn ở Cồn Trong, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo từng giai đoạn
143-148
 1. TRẦN VĂN TIẾN. NGUYỄN VĂN DƯ, NGUYỄN CÔNG SỸ, HÀ VĂN HUÂN, KIỀU THỊ THUYÊN. Nghiên cứu phát triển trồng loài Nưa konjac (Amorphophallus konjac) ở miền núi phía Bắc Việt Nam
149-157
 1. HÀ THỊ MỪNG, LẠI THANH HẢI, PHAN THỊ LUYẾN. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước và che sáng đến sinh trưởng cây con Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) trong vườn ươm
158-162
 1. CHU HOÀNG HÀ, BÙI VĂN THẮNG. Khả năng chịu mặn của cây Xoan ta chuyển gien codA mã hóa colin oxydaza sinh tổng hợp glyxin - betain
163- 168
 1. PHẠM THỊ KIM THOA, HOÀNG THANH SƠN, VŨ THỊ BÍCH HẬU. Thực trạng đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa
169-178
 1. NGUYỄN QUANG HÀ, NGUYỄN VĂN HOÀN. Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế trồng cây Trà hoa vàng (Cammelia euphlebia) tại tỉnh Bắc Giang
179-184
 1. ĐÀO THANH VÂN, TRẦN THỊ VÂN ANH, ĐÀO THỊ THANH HUYỀN.    Đặc điểm một số giống cam không hạt tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
185-191
CONTENTS  
 1. NGUYEN THE HINH. Research on the economic efficiency of biogas plants to explain the behavior of households in biogas investment   
5 - 11
 1. LUONG VAN ANH. Study on proposed rural water supply solutions in integrated the new rural development in climate change conditions in Kien Giang province
12- 17
 1. LE THANH HUNG. To reinforce the pier of the radial gate spillway by fiber – reinforced - polymer ( FRP)
18- 22
 1. NGUYEN VAN TAI. Results recommended the operation of water pump stations in beach of Buoi river in Thach Thanh district, Thanh Hoa province
23-30
 1. MAI MINH HUYEN, PHAN QUOC HUNG. Evaluation effectiveness of crop land use at Tuan Giao district, Dien Bien province
31-39
 1. DO VAN NHA. Research on proposing the solutions on effectively improving the realization of land use planning in Nam Nhun district, Lai Chau province
40-46
 1. KIEU XUAN DAM, NGUYEN QUOC LY, TRAN TRUNG KIEN, PHAN THI THU HANG. Research on growth, development of new maize varieties in South East and Central Highlands
47- 54
 1. NGUYEN THI MINH, VU THI XUAN HUONG. Study on effects of multufunctional microbial nutrition product to maize
55- 60
 1. PHAN THI PHUONG NHI, TRAN THI TUYET NGAN. Effects of plant growth stimulants to regeneration of black pepper (Piper nigrum L.)
61- 67
 1. PHAN QUOC HUNG. Assessment heavy metal content of vegetable soil and some vegetable quality at alluvial soil in outside red river’s dyke of Thanh Tri district, Ha Noi city
68-75
 1. NGUYEN THI HONG HANH, BUI THI THU. Assessment the ability treatment of lead polluted soil by Pennisetum purpureum
76- 81
 1. LE NGOC ANH, VU QUANG HUY. Effect of some ecological characteristics on the biological aspects of lesser mealworm  Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)
82- 86
 1. NGUYEN THI THU THUY, TRAN THANH DUC. Isolation, screening and identification the cellulose degrading actinomyces to produce microbial organic fertilizer
87-92
 1. NGUYEN THI VIET ANH. Study on g - Aminobutyric acid (GABA) fermentation processing from  Lactobacillus plantarum K8
93-99
 1. LE XUAN SON, NGUYEN DUY NHUT, VU NGOC BOI, DANG XUAN CUONG. Reducing the chain length of fucoidan extracted from brown seaweed Sargassum polycystum and the anti – dyslipidemia activity of low molecular weight fucoidan
100-105
 1. HO TUAN ANH, NGUYEN THI THANH THUY. Study on factors affecting the autolysis of waste brewer’s yeast for obtaining dissolved proteins and free amino nitrogen
106-110
 1. DOAN VAN SOAN. The possibility of replacement of antibiotic as growth promoter in feed for weaned piglets
111-116
 1. VU THI PHUONG ANH. The fish species composition from the Ban Thach river, Quang Nam province
117-123
 1. VO VAN BINH, PHAM VAN PHONG, NGUYEN QUANG HUY, NGUYEN HAI SON, NGUYEN ANH HIEU. Initial results on the artificial breeding of freshwater milkfish (Elopichthys bambusa Richarson, 1844)
124-128
 1. NGUYEN VAN VIET. In vitro propagation of Dendrobium draconis Rchb.f.
129-134
 1. NGUYEN THI LAN, NGUYEN THE HUNG. On – farm study on the efect of new technuiques for arrowroot cultivation in Thai Nguyen and Bac Kan provinces
135-142
 1. LU NGOC TRAM ANH, VO HOANG ANH TUAN, VIEN NGOC NAM. Carbon accumulation of mangroves in Con Trong, Mui Ca Mau national Park with different periods of time
143-148
 1. TRAN VAN TIEN. NGUYEN VAN DU, NGUYEN CONG SY, HA VAN HUAN, KIEU THI THUYEN. Research on cultivation development of Amorphophallus konjac species in Northern of Viet Nam
149-157
 1. HA THI MUNG, LAI THANH HAI, PHAN THI LUYEN. Effects of watering and shading regime on the growth of Choerospondias axillaris seedlings in nursery
158-162
 1. CHU HOANG HA, BUI VAN THANG. Enhanced tolerance to salt stress of transgenic Melia azedarach with codA gene encoding choline oxidase for the biosynthesis of glycine betaine
163- 168
 1. PHAM THI KIM THOA, HOANG THANH SON, VU THI BICH HAU. Status of rare and endemic plants in Ba Na – Nui Chua Nature Reserve, Viet Nam
169-178
 1. NGUYEN QUANG HA, NGUYEN VAN HOAN. Assessment of growth and economic efficiency of the Cammelia euphlebia plantation in Bac Giang province
179-184
 1. DAO THANH VAN, TRAN THI VAN ANH, DAO THI THANH HUYEN.    Characteristics of some seedless oranges tested in Ham Yen district Tuyen Quang province
185-191
Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2003
 • Tháng hiện tại: 35524
 • Tổng lượt truy cập: 3352664
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl