Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/09/2020 09:32 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, TRẦN NGỌC HỮU, LÊ THỊ MỸ THU, LÊ PHƯỚC TOÀN, PHAN CHÍ NGUYỆN, TRẦN CHÍ NHÂN, LÝ NGỌC THANH XUÂN. Đặc tính hình thái và hóa học của phẫu diện đất phèn canh tác khóm tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang           
3-10
 1. HOÀNG THỊ THÁI HÒA, LÂM VĂN MẠNH, ĐỖ ĐÌNH THỤC. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cà phê tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
11-19
 1. TRIỆU THANH CAO, LÊ MINH TƯỜNG. Khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Rhizoctonia solani gây bệnh thối gốc thân trên cây khoai lang
20-26
 1. NGUYỄN TRÍ THỨC, VÕ HOÀNG VIỆT, NGUYỄN THỊ THIÊN NHI, NGUYỄN THỊ CẨM NHIÊN, VÕ THỊ DIỄM XUÂN, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Khả năng xử lý nước thải sau túi ủ biogas của bèo tai tượng (Pistia stratiotes) kết hợp nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis)
27-36
 1. HOÀNG HẢI HIẾU, TRẦN TRUNG KIÊN, ĐẶNG VĂN MINH. Ảnh hưởng của phân bón và mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển giống ngô lai VS71 trên đất dốc tỉnh Yên Bái
37- 45
 1. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG, HỒ LÊ VÂN NHI. Ảnh hưởng bón phân bò và vôi đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa nếp CK 92 trong vụ thu đông và  đông xuân năm 2019-2020 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
46-52
 1. NGUYỄN HỮU THANH, NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH, TRỊNH HOÀI VŨ, PHẠM VĂN QUANG, NGUYỄN THỊ PHONG LAN, NGUYỄN THỊ THANH XUÂN.  Ảnh hưởng của phân bón và độ cao trồng đến năng suất, hàm lượng tinh dầu của gừng gió (Zingiber zerumbet Smith) tại Núi Cấm, An Giang
53-58
 1. TÔ QUỐC HUY, NÔNG VĂN VÌN, ĐOÀN VĂN THU. Xây dựng mô hình động lực học kéo của liên hợp máy kéo với cày chảo khi làm việc trên dốc ngang
59-67
 1. HOÀNG THANH LỘC, NGUYỄN VĂN DƯ, NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG. Kết quả chọn cây trội Trám đen Hoàng Vân
68-74
 1. NGUYỄN THANH TÂN. Nghiên cứu cấu trúc và đa dạng cây gỗ rừng phục hồi sau nương rẫy tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông
75-83
 1. LÊ TẤN LỢI, PHAN THỊ NGỌC THUẬN, LÝ TRUNG NGUYÊN. Đa dạng loài thực vật nổi dưới ảnh hưởng của đất rừng trồng keo lai tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
84-90
 1. ĐỖ VĂN THỊNH, CAO THỊ LINH CHI, TRẦN THẾ MƯU, TRẦN THỊ THÚY HÀ. Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn tới sinh trưởng của cá Nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) nuôi thương phẩm
91-95
 1. TRẦN HỮU CÔI, BÙI XUÂN PHƯƠNG, NGÔ QUANG ĐỨC, ĐINH THẾ DŨNG, PHẠM THANH HẢI, NGUYỄN VĂN THANH. Đặc điểm khứu giác của giống chó H’Mông cộc đuôi
96-100
 1. THANANH KHOTPATHOOM, VŨ TIẾN THỊNH. Đặc điểm phân bố của Nai cà tông (Rucervus eldi, Lydekker 1915) tại Khu Bảo tồn Nai cà tông Xonnabouly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
101-109
 1. TRẦN THỊ BÍNH, NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, ÔNG VĨNH AN, NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN NGỌC CHỈNH, NGUYỄN VĂN HÀ. Nghiên cứu thành phần loài giun sán ký sinh ở một số loài thằn lằn thuộc khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam
110-116
 1. NGUYỄN TIẾN DŨNG, LÊ THỊ HOA SEN, LÊ VĂN NAM, LÊ VIỆT LINH, PHAN THỊ THANH NHÀN, NGÔ THỊ THÙY TRANG, LÊ THỊ THÙY, LƯU TRỌNG NGHĨA. Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sản xuất lúa hữu cơ của nông dân: Trường hợp tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế
117-125
 1. HOÀNG VŨ QUANG. Vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản- thực trạng và giải pháp
126-134
 1. VÕ HỒNG TÚ, NGUYỄN THÙY TRANG. Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang
135-144
CONTENTS  
 1. NGUYEN QUOC KHUONG, TRAN NGOC HUU, LE THI MY THU, LE PHUOC TOAN, PHAN CHI NGUYEN, TRAN CHI NHAN, LY NGOC THANH XUAN. Morphological and chemical properties of acid sulfate soil profile cultivated pineapple in Thanh Tan commune, Tan Phuoc district, Tien Giang province 
3-10
 1. HOANG THI THAI HOA, LAM VAN MANH, DO DINH THUC. Assessment on efficiency of coffee land use at Cu M’gar district, Dak Lak  province
11-19
 1. TRIEU THANH CAO, LE MINH TUONG. Evaluation of the actinomycetal isolates as potential antagonistic ability against  Rhizoctonia solani causing rhizoctonia stem canker disease on sweetpotato
20-26
 1. NGUYEN TRI THUC, VO HOANG VIET, NGUYEN THI THIEN NHI, NGUYEN THI CAM NHIEN, VO THI DIEM XUAN, NGO THUY DIEM TRANG. Capacity of water lettuce (Pistia stratiotes) in treatment of effluent from biogas digester integrated with snakeskin gourami fish (Trichogaster pectoralis)
27-36
 1. HOANG HAI HIEU, TRAN TRUNG KIEN, DANG VAN MINH. The effects of fertilizer application and planting density on growth and development of hybrid corn variety VS71 in slopping land of Yen Bai province
37- 45
 1. NGUYEN VAN CHUONG, HO LE VAN NHI. Affects of bullshit fertilizer and lime on yield and its components of stiky rice CK92 in the autumn-winter and winter–spring crop of 2019-2020 in Phu Tan district, An Giang province 
46-52
 1. NGUYEN HUU THANH, NGUYEN THI MY BINH, TRINH HOAI VU, PHAM VAN QUANG, NGUYEN THI PHONG LAN, NGUYEN THI THANH XUAN. Effect of fertilizer and altitude on rhizome yield and essential oil content of bitter ginger (Zingiber zerumbet Smith) at Cam mountain, An Giang province
53-58
 1. TO QUOC HUY, NONG VAN VIN, DOAN VAN THU. The dynamic model development of disk plow combined tractor operating along contour lines on steep terrain
59-67
 1. HOANG THANH LOC, NGUYEN VAN DU, NGUYEN THI THANH HUONG. Result of Hoang Van black Canarium plus tree selection
68-74
 1. NGUYEN THANH TAN. Research on structure and woody diversity on rehabilitation forests after shifting cultivation in Ta Dung National Park, Dak Nong province
75-83
 1. LE TAN LOI, PHAN THI NGOC THUAN, LY TRUNG NGUYEN. The diversity of phytoplankton species affected by forest soils of Acacia hybrid forests at U Minh Ha National Park, Ca Mau province
84-90
 1. DO VAN THINH, CAO THI LINH CHI, TRAN THE MUU, TRAN THI THUY HA. Effect of protein and lipid levels on growth performance of fourfinger threadfin (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) nuôi thương phẩm
91-95
 1. TRAN HUU COI, BUI XUAN PHUONG, NGO QUANG DUC, DINH THE DUNG, PHAM THANH HAI, NGUYEN VAN THANH. The sense of smell of short tail H’Mong local dog breed for drugs searching
96-100
 1. THANANH KHOTPATHOOM, VU TIEN THINH. Distribution of Eld’s deer (Rucervus eldi, Lydekker 1915) in Xonnaboluy Eld’s deer Sanctuary, Savannakhet province, Lao DPR
101-109
 1. TRAN THI BINH, NGUYEN THI NGOC ANH, ONG VINH AN, NGUYEN MANH HUNG, NGUYEN NGOC CHINH, NGUYEN VAN HA. Research on the helminth composition in common lizards from North Central Vietnam
110-116
 1. NGUYEN TIEN DUNG, LE THI HOA SEN, LE VAN NAM, LE VIET LINH, PHAN THI THANH NHAN, NGO THI THUY TRANG, LE THI THUY, LUU TRONG NGHIA. Application of EFA model in exploring factors affecting behavior of organic rice farmers: Case studies in Quang Tri and Thua Thien–Hue provinces
117-125
 1. HOANG VU QUANG. The role of cooperatives in value chain linkage of agricultural products-current situation and solutions
126-134
 1. VO HONG TU, NGUYEN THUY TRANG. Factors affecting the satisfaction level of rural households on new rural program in Hau Giang province
135-144

 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 2196
 • Tháng hiện tại: 35717
 • Tổng lượt truy cập: 3352857
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl