Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2019

Đăng lúc: Thứ tư - 04/09/2019 13:41 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2019

                                                                         
MỤC LỤC  
 1. HOÀNG VŨ QUANG. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác xã nông nghiệp
3- 10
 1. PHẠM THIÊN THÀNH, TĂNG THỊ DIỆP, TỐNG THỊ HUYỀN, ĐỖ THỊ HƯỜNG, NGUYỄN TRÍ HOÀN, DƯƠNG XUÂN TÚ, NGUYỄN THỊ THU, PHAN THỊ THANH. Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử ADN chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn
11-16
 1. LÝ NGỌC THANH XUÂN, LÊ VĨNH THÚC, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Tuyển chọn và đánh giá vi khuẩn nội sinh lúa mùa nổi có khả năng hòa tan photpho
 1. NGUYỄN THANH DỤY, TRẦN SỸ HIẾU, TRẦN VĂN HÂU. Ảnh hưởng của liều lượng chlorate kali lên sự ra hoa nhãn E–Dor (Dimocarpus longan L.) ở các độ tuổi cây khác nhau tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
23-30
 1. LÊ THỊ BẢO CHÂU, VÕ THỊ HỒNG LOAN, TRẦN THỊ BA. Nghiên cứu khả năng chịu ngập của cây dưa lê ghép trên các gốc ghép họ bầu bí dưa
31- 37
 1. PHẠM BÍCH TUẤN, NGUYỄN XUÂN THANH, ĐỖ VĂN NHẠ, NGUYỄN HỮU THÀNH. Chất lượng nguồn nước tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
38- 45
 1. NGUYỄN TRẦN XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ LAN ANH, NGUYỄN VĂN KHANH. Trích ly ginsenoside Rb1 từ củ tam thất bắc bằng phương pháp hỗ trợ enzyme và thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư
46- 51
 1. LÊ THANH TOÀN, NGUYỄN QUỐC THƯ. Hiệu quả dịch chiết dừa cạn – húng quế – tỏi đối với bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum trên cây ớt
52- 58
 1. HUỲNH XUÂN PHONG, VÕ THỊ THU NGÂN, HUỲNH QUANG KHẢI, NGUYỄN NGỌC THẠNH, BÙI HOÀNG ĐĂNG LONG. Xác định điều kiện thủy phân và lên men ethanol từ dịch thủy phân bã mía sử dụng nấm men chịu nhiệt
59- 68
 1. TRẦN THỊ THÚY, NGUYỄN HỮU TÍCH, VŨ CÔNG TÂM, PHAN THỊ YẾN. Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Song chấm nâu (Epinephelus coioides) trong hệ thống tuần hoàn nước
69- 74
 1. CAO LỆ QUYÊN, TRỊNH QUANG TÚ, PHAN PHƯƠNG THANH, NGUYỄN ĐỨC TRUNG, LÊ THANH NGHỊ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ra quyết định ứng dụng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản thông minh, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng duyên hải Bắc Trung bộ
75- 81
 1. VŨ VIỆT HÀ, NGUYỄN KHẮC BÁT. Đa dạng loài và nguồn lợi hải sản ở vùng biển Tây Nam bộ, Việt Nam: Công tác điều tra, nghiên cứu và một số kết quả đạt được.
82- 90
 1. HỒ VIỆT CƯỜNG, NGUYỄN XUÂN HIỂN, VĂN THỊ HẰNG. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Hồng – Thái Bình
91- 100
 1. HOÀNG CÔNG TÍN, LÊ TRUNG HIẾU, TRẦN NGỌC THIÊN, NGÔ HỮU BÌNH. Đánh giá đặc điểm phân bố của thảm thực vật đầm lầy ngập mặn ở vùng đất ngập nước ven biển Cửa Đại – Hội An
101-107
 1. TRẦN XUÂN HƯNG, NGUYỄN MINH CHÍ, ĐÀO NGỌC QUANG, PHẠM QUANG THU. Bước đầu phát hiện mọt đục thân gây hại bạch đàn urô ở Phú Thọ và Bắc Giang
108-113
 1. VƯƠNG THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN. Thành phần loài, phân bố các loài thú quan trọng và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An
 1. NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN VĂN CON, NGUYỄN VĂN SINH. Mô phỏng động thái cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò
125- 135
 1. DƯƠNG VIẾT TÂN, TRƯƠNG VĂN TUYỂN, NGUYỄN QUANG TÂN. Nghiên cứu chiến lược sinh kế của người dân tộc Pa Cô ở vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên – Huế
136- 145
 1. NGUYỄN THẾ VINH, NGUYỄN HỮU NGỮ, HỒ KIỆT, NGUYỄN BÍCH NGỌC, HOÀNG ANH CẢM. Đánh giá thực trạng tích tụ đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
146- 151
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, LƯU THÙY DƯƠNG, NGUYỄN THỊ HẰNG. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
152- 158
CONTENTS  
 1. HOANG VU QUANG. International experience on the development of agricultural cooperatives
3-10
 1. PHAM THIEN THANH, TANG THI DIEP, TONG THI HUYEN, DO THI HUONG, NGUYEN TRI HOAN, DUONG XUAN TU, NGUYEN THI THU, PHAN THI THANH. Application of DNA marker in rice blast resistance breeding
11-16
 1. LY NGOC THANH XUAN, LE VINH THUC, NGUYEN QUOC KHUONG. Selection and evaluation of endophytic bacteria isolated from floating rice for ability of phosphorus solubilization
 1. NGUYEN THANH DUY, TRAN SY HIEU, TRAN VAN HAU. Effect of KClO3 doses on the flowering of ‘E-Dor’ longan (Dimocarpus longan L.) at different tree ages in Chau Thanh district, Dong Thap province
23-30
 1. LE THI BAO CHAU, VO THI HONG LOAN, TRAN THI BA. Study on flooding tolerance of melon grafted on cucurbits rootstocks
31- 37
 1. PHAM BICH TUAN, NGUYEN XUAN THANH, DO VAN NHA, NGUYEN HUU THANH. Quality of water resources in Tu Son town, Bac Ninh province
38- 45
 1. NGUYEN TRAN XUAN PHUONG, NGUYEN THI LAN ANH, NGUYEN VAN KHANH. Enzyme – assisted extraction of ginsenoside Rb1 from Panax notoginseng (Burk.) F.H chen roots and examination of the extract anti – cancer activities
46- 51
 1. LE THANH TOAN, NGUYEN QUOC THU. Efficacy of extracts from rose periwinkle, holy basil and garlic against bacterial wilt caused by  Ralstonia solanacearum in chilli
52- 58
 1. HUYNH XUAN PHONG, VO THI THU NGAN, HUYNH QUANG KHAI, NGUYEN NGOC THANH, BUI HOANG DANG LONG. Investigation of hydrolysis conditions of sugarcane bagasse and ethanol production from its hydrolysate using thermotolerant yeasts
59- 68
 1. TRAN THI THUY, NGUYEN HUU TICH, VU CONG TAM, PHAN THI YEN. Study on culturing orange spotted grouper (Epinephelus coioides) in recirculating aquaculture system
69- 74
 1. CAO LE QUYEN, TRINH QUANG TU, PHAN PHUONG THANH, NGUYEN DUC TRUNG, LE THANH NGHI. Factors affecting the adoption of climate smart aquaculture in North central coast of Viet Nam
75- 81
 1. VU VIET HA, NGUYEN KHAC BAT. Species diversity and marine fisheries resourcrs in the South – Western waters of Viet Nam: A review on investigation, research activities and some main achieved results
82- 90
 1. HO VIET CUONG, NGUYEN XUAN HIEN, VAN THI HANG. Research influence evaluation assessment of climate change flowing line of Hong river – Thai Binh river basin
91- 100
 1. HOANG CONG TIN, LE TRUNG HIEU, TRAN NGOC THIEN, NGO HUU BINH. Assessment of the distribution characteristics of salt marsh plants in Cua Dai – Hoi An coastal wetland
101-107
 1. TRAN XUAN HUNG, NGUYEN MINH CHI, DAO NGOC QUANG, PHAM QUANG THU. First report of polyphagus shot hole borer associated with Eucalyptus urophyla in Phu Tho and Bac Giang provinces, VietNam
108-113
 1. VUONG THI THUY HANG, NGUYEN THI LE QUYEN. Species composition, distribution of the important mammals and propose some conservation solutions in Pu Hoat Nature Reserve, Nghe An province
 1. NGUYEN TIEN DUNG, TRAN VAN CON, NGUYEN VAN SINH. Simulation of structural dynamics of natural forest at Hang Kia- Pa Co Nature Reserve
125- 135
 1. DUONG VIET TAN, TRUONG VAN TUYEN, NGUYEN QUANG TAN. Reseach on livelihood strategies of the Pa Co people in mountainous areas of Thua Thien – Hue province
136- 145
 1. NGUYEN THE VINH, NGUYEN HUU NGU, HO KIET, NGUYEN BICH NGOC, HOANG ANH CAM. Assessment the situation of land accumulation for agricultural development in Bo Trach district, Quang Binh province
146- 151
 1. TRAN XUAN BIEN, LUU THUY DUONG, NGUYEN THI HANG. Recommending some solutions to improve the efficiency of improving fire in Ba Vi district, Ha Noi city
152- 158

Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 46
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 38
 • Hôm nay: 5032
 • Tháng hiện tại: 50351
 • Tổng lượt truy cập: 3367491
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh