Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 30/08/2018 14:14 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2018

MỤC LỤC  
 1. VŨ THỊ THANH HƯƠNG, VŨ QUỐC CHÍNH, TRẦN XUÂN TÙNG. Thực trạng và những bất cập trong công tác quản lý các nguồn thải xả vào công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải                              
3 - 11
 1. NGUYỄN LAN HƯƠNG, PHẠM NGỌC QUÝ. Kịch bản lũ vượt thiết kế ở hồ chứa nước Việt Nam và định hướng các giải pháp phòng tránh
12- 20
 1. NGUYỄN HỒNG QUÂN, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, PHẠM  ĐẶNG MẠNH HỒNG LUÂN, HỒ HỮU LỘC, VÕ THỊ NGỌC ĐẸP, NGUYỄN ĐỨC CẢNH. Hiện trạng thu gom nước mưa phục vụ cấp nước sinh hoạt ở khu vực vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long – Nghiên cứu trường hợp ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
21-29
 1. VÕ CÔNG HOANG, LÊ XUÂN BẢO, LÊ THỊ PHƯƠNG THANH. Đánh giá sự biến đổi hình thái cửa sông Trà Khúc, sông Vệ và bờ biển lân cận, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1973 đến năm 2016
30-36
 1. NGÔ THỊ MAI VI, PHAN THỊ THU HIỀN. Ảnh hưởng của bệnh đốm đen đến sinh trưởng và năng suất lạc tại Nghệ An
37--46
 1. LƯƠNG VĂN VÀNG, VŨ HOÀI SƠN, NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH, TRẦN QUANG DIỆU, DOÃN THỊ HOÀI, BÙI THỊ BỘ. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai VS201
47--54
 1. LIÊU MỸ ĐÔNG, ĐẶNG THỊ KIM THÚY, ĐÀO THIỆN. Đánh giá hiệu quả kháng Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Stapylocucus aureusClostridium perfringens của tinh dầu sả chanh Việt Nam
55- 60
 1. LA VĂN CÔNG, TRẦN VIẾT VINH, HOÀNG HẢI THANH, DƯƠNG NGỌC DƯƠNG. Chuyển giới tính cá rô phi (Oreochromis noliticus) bằng phương pháp ngâm cá bột trong nước có pha hoocmôn 17α - Methyltestosteron
61- 64
 1. VÕ THẾ DŨNG, VÕ THỊ DUNG. Ký sinh trùng ký sinh ở cá hồi vân  (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng
65- 69
 1. HOÀNG VĂN HIỀN, HÀ DUY NGỌ, NGUYỄN VĂN HÀ, NGUYỄN VĂN ĐỨC. Nghiên cứu giun tròn ký sinh ở một số loài cá biển tỉnh Khánh Hòa
70- 77
 1. NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN THỊ HẰNG, PHẠM THỊ LINH. Thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá cercariae ở ốc trong ao nuôi cá thuộc mô hình VAC ở miền Bắc Việt Nam
78- 84
 1. VŨ KHẮC HÙNG, TRỊNH THỊ THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THU GIANG, LÊ THẮNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Ảnh hưởng của việc tiêm phòng vắc – xin 3 bệnh đỏ (dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng) đối với khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn
85- 90
 1. TRƯƠNG HỮU DŨNG, NGUYỄN THỊ HẰNG, PHÙNG ĐỨC HOÀN. Năng suất và chất lượng thịt của 3 tổ hợp lợn lai nuôi thịt (DP x CA), (PD x CA) và (LP x CA)
91- 96
 1. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG, VŨ TIẾN THỊNH. Đa dạng thành phần loài chim tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh
97-105
 1. ĐỖ HỮU SƠN, NGUYỄN TIẾN LINH, VÕ ĐẠI HẢI, NGÔ VĂN CHÍNH, NGUYỄN ĐỨC KIÊN. Đánh giá sinh trưởng của các giống tiến bộ kỹ thuật bạch đàn lai Up (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus pellita) và bạch đàn urô tại vùng Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ
106-110
 1. LÊ ĐỨC THẮNG. Ảnh hưởng của phân bón và chất giữ ẩm đến sinh trưởng của cây keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) trên lập địa đất cát nội đồng tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Triệu Phong (Quảng Trị)
111-118
 1. HOÀNG QUỐC BẢO, NGUYỄN MINH CHÍ, TRỊNH TAM KIỆT, PHẠM QUANG THU. Thành phần loài nấm đông trùng hạ thảo tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai
119-127
 1. PHÍ HỒNG HẢI. Biến dị và khả năng di truyền của một số tính chất cơ lý gỗ trong các gia đình keo tai tượng ở các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2
128-135
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, TRẦN MINH TIẾN. Nghiên cứu tiềm năng đất đai để phát triển mô hình thanh long ruột đỏ tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
136- 143
 1. NGUYỄN VĂN BÌNH, HỒ KIỆT, HỒ NHẬT LINH, ĐỖ ĐÌNH NGOAN. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
144-155
CONTENTS  
 1. VU THI THANH HUONG, VU QUOC CHINH, TRAN XUAN TUNG. Reality and inadequacies in the management of waste water discharged to Bac Hung Hai irrigation works                              
3 - 11
 1. NGUYEN LAN HUONG, PHAM NGOC QUY. Extreme flood scenarios for reservoir in Viet Nam and solution orientation to prevent
12- 20
 1. NGUYEN HONG QUAN, NGUYEN THI THANH DUYEN, PHAM DANG MANH HONG LUAN, HO HUU LOC, VO THI NGOC DẸP, NGUYEN DUC CANH. Rainwater harvesting for domestic uses of coastal communities in Mekong delta: A case study in Binh Dai district, Ben Tre province
21-29
 1. VO CONG HOANG, LE XUAN BAO, LE THI PHUONG THANH. Evaluating  estuary morphological changes of Tra Khuc, Ve rivers and adjacent sandy beachs, Quang Ngai province from 1973 to 2016
30-36
 1. NGO THI MAI VI, PHAN THI THU HIEN. Effect of black spot disease on growth and yield of peanut in Nghe An
37--46
 1. LUONG VAN VANG, VU HOAI SON, NGUYEN THI HANH, NGUYEN THI PHUONG HANH, TRAN QUANG DIEU, DOAN THI HOAI, BUI THI BO. Breeding new hybrid maize variety  VS201
47--54
 1. LIEU MY DONG, DANG THỊ KIM THUY, DAO THIEN. Evaluation of antibacterial effect of VietNamese lemongrass oil against  Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Stapylocucus aureusClostridium perfringens
  55- 60
 1. LA VAN CONG, TRAN VIET VINH, HOANG HAI THANH, DUONG NGOC DUONG. Transsexual tilapia by immersing larva in hormone  17α - Methyltestosterone
61- 64
 1. VO THE DUNG, VO THI DUNG. Parasites of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growing – out in Lam Dong province
65- 69
 1. HOANG VAN HIEN, HA DUY NGO, NGUYEN VAN HA, NGUYEN VAN DUC. Research on parasitic nematodes in some coastal marine fish of Khanh Hoa province
70- 77
 1. NGUYEN MANH HUNG, NGUYEN THI HANG, PHAM THI LINH. Infection status of digenea larvae – cercariae in snails collected from aquaculture ponds in Northern provinces in Viet Nam
78- 84
 1. VU KHAC HUNG, TRINH THI THU HANG, NGUYEN THI THU GIANG, LE THANG, NGUYEN XUAN TRUONG. Effect of vaccination against three red – diseases (swine ferer, paratyphus suum, pasteurellosis) with the immunization against PRRS disease in pigs
85- 90
 1. TRUONG HUU DUNG, NGUYEN THI HANG, PHUNG DUC HOAN. Meat productivity and quality of 3 commercial crossbred pig breeds  (DP x CA), (PD x CA) and (LP x CA)
91- 96
 1. DO XUAN TRUONG, VU TIEN THINH. Avian diversity of Dong Son – Ky Thuong Nature Reserve, Quang Ninh province
97-105
 1. DO HUU SON, NGUYEN TIEN LINH, VO DAI HAI, NGO VAN CHINH, NGUYEN DUC KIEN. Growth of Eucalyptus hybrid and Eucalyptus urophylla cultivars at the genetic gain trials in North central and North west Viet Nam
106-110
 1. LE DUC THANG. Effects of fertilizer and umectants to growth plant  (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) in the sandy field site in Le Thuy and Trieu Phong district
111-118
 1. HOANG QUOC BAO, NGUYEN MINH CHI, TRINH TAM KIET, PHAM QUANG THU. The species composition of Dongtrunghacho  (Entomopathogenic fungi) in Hoang Lien National park, Lao Cai province
119-127
 1. PHI HONG HAI. Genetic control on wood mechanical properties of Acacia mangium in the second generation progeny tests
128-135
 1. TRAN XUAN BIEN, TRAN MINH TIEN. Study on land potential for red – core dragon fruit model development in Uong Bi city, Quang Ninh province
136- 143
 1. NGUYEN VAN BINH, HO KIET, HO NHAT LINH, DO DINH NGOAN. Study of factors affecting the land price in Bien Hoa city, Dong Nai province
144-155
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI        1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Khách viếng thăm: 10
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 292
 • Tháng hiện tại: 53771
 • Tổng lượt truy cập: 1931679
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray