Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2018

Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2018 14:02 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2018

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ LANG, BIỆN ANH KHOA, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU. Sàng lọc gien kháng mặn trên 100 giống lúa dùng làm nguồn vật liệu lai                               
3 - 10
 1. NGUYỄN XUÂN VŨ, TRẦN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ TÌNH, CHU THÚC ĐẠT, PHẠM PHƯƠNG THU, NGÔ XUÂN BÌNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG. Tách dòng và thiết kế vector chuyển gien AtHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống cây trồng chịu nóng ở Việt Nam
11- 16
 1. LÂM ANH NGHIÊM. Ảnh hưởng của phương pháp lưu giữ hạt lúa trước khi sấy đến thành phần nấm gây hại trên hạt và chất lượng gạo
17-23
 1. PHẠM THỊ OANH, QUAN THỊ ÁI LIÊN, VÕ CÔNG THÀNH. Kết quả nghiên cứu một số dòng lúa triển vọng năng suất và chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa
24-30
 1. KIM THỊ HIỀN, BÙI VĂN DŨNG, THẾ TRƯỜNG THÀNH, NGUYỄN VĂN DÂN, LÊ XUÂN VỊ, TRẦN ĐẠI DŨNG. Một số đặc điểm sinh học của loài ruồi đục quả phương Đông Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) hại quả na
31--37
 1. NGUYỄN KHẮC ANH, PHẠM VĂN TOÁN, VŨ VĂN HIẾU, GIANG ĐỨC HIỆP. Thành phần sâu, bệnh hại trên cây cam sành tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và đề xuất biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại tổng hợp
   38- 47
 1. NGUYỄN VĂN VIỆT, NGUYỄN THỊ HƯỜNG, TRẦN VIỆT HÀ, PHẠM QUANG CHUNG. Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số dòng trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda) bằng kỹ thuật RAPD
48- 52
 1. LÊ PHƯỚC TOÀN, NGÔ NGỌC HƯNG. Đánh giá khả năng cung cấp dinh dưỡng khoáng và năng suất bắp lai trên đất phù sa bao đê và không bao đê ở tỉnh An Giang
53- 59
 1. LÊ THỊ MỸ HÀ, BÙI QUANG ĐÃNG. Ảnh hưởng của bổ sung phân bón đến năng suất và chất lượng ổi Thái Lan tại Thanh Hà - Hải Dương
60- 69
 1. NGUYỄN TIẾN LONG, ĐINH VŨ THANH. Diễn biến chất lượng môi trường đất tại ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) tập trung ở tỉnh Quảng Ninh
70- 77
 1. UNG MINH ANH THƯ. Nghiên cứu thủy phân protein từ phụ phẩm cá lóc bằng enzyme alcalase
78-84
 1. LÊ VĂN DÂN, LÊ MINH TUỆ, TÔN NỮ BÍCH THẢO, NGUYỄN VĂN HUY. Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Ong bầu (Rhynchopelates oxyrhynchus Temminck & Schlegel, 1842 ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên - Huế
85- 90
 1. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, BÙI VĂN TRỊNH, HUỲNH THANH NHÃ. Sự tham gia của người lao động vào việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn tỉnh Trà Vinh
91 - 98
 1. PHẠM NGỌC NHÀN. So sánh hiệu quả tài chính của mô hình canh tác 2 lúa – 1 màu với 3 vụ lúa tại tỉnh Hậu Giang năm 2017
99-105
 1. NGUYỄN VĂN BÌNH, HỒ KIỆT, PHẠM THỊ THÚY. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất vùng trồng bưởi đặc sản huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
106-115
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP, VÕ THANH TUẤN, NGUYỄN TRỌNG CẦN. Đánh giá sự hiểu biết dịch vụ hệ sinh thái của người dân vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang 
116-122
 1. NGUYỄN THANH TÂN, NGUYỄN VĂN TUẤN. Đánh giá sinh trưởng và sản lượng rừng trồng hỗn giao keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculifomis) và muồng đen (Cassia siamea) tại huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lắk 
123-129
 1. TRẦN NGỌC HẢI, NGUYỄN VĂN TRUNG, TRẦN NGỌC VIỆT ANH. Thực vật họ dầu Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
130-136
 1. LÊ NHƯ DŨNG, VƯƠNG VĂN QUỲNH. Kỹ thuật đốt trước có điều khiển trong phòng cháy rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) và rừng trồng thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) ở Hà Nội
137- 143
 1. NGUYỄN VĂN MINH. Nghiên cứu tình trạng và phân bố của các loài cu li (Nycticebus spp.) và các loài khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế
144-153
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI LANG, BIEN ANH KHOA, NGUYEN TRONG PHUOC, BUI CHI BUU. Screening sality for 100 rice germplasm used in Mekong delta breeding programs                               
3 - 10
 1. NGUYEN XUAN VU, TRAN THI MAI, NGUYEN THI TINH, CHU THUC DAT, PHAM PHUONG THU, NGO XUAN BINH, NGUYEN TIEN DUNG. Cloning and construction of expression vector carrying  AtHSP101 used for heat tolerant plant transformation in Viet Nam
11- 17
 1. LAM ANH NGHIEM. The effects of the method of pre – dried rice grain storage on fungal pathogens on grain and the quality of IR 50404 rice in Tien Giang province
18-23
 1. PHAM THI OANH, QUAN THI AI LIEN, VO CONG THANH. Results of testing on several elitie lines having high quality and yield in Khanh Hoa province
24-30
 1. KIM THI HIEN, BUI VAN DUNG, THE TRUONG THANH, NGUYEN VAN DAN, LE XUAN VI, TRAN DAI DUNG. Biological charateristics of oriental fruit fly Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) feeding on custard apple
31--37
 1. NGUYEN KHAC ANH, PHAM VAN TOAN, VU VAN HIEU, GIANG DUC HIEP. Species composition of pests and diseases associated on Sanh orange (King mandarin) and the integrated pests management (IPM) in Bac Quang district, Ha Giang province
38- 47
 1. NGUYEN VAN VIET, NGUYEN THI HUONG, TRAN VIET HA, PHAM QUANG CHUNG. Study genetic diversity of yellow flower tea clones  (Camellia tamdaoensis) by RAPD technique
48- 52
 1. LE PHUOC TOAN, NGO NGOC HUNG. Evaluating soil nutrient – supplying capacity and hybrid maize yield in dyked and undyked areas in An Giang province
53- 59
 1. LE THI MY HA, BUI QUANG DANG. Effects of fertilizer application on yield and quality of Thailand guava fruit in Thanh Ha district, Hai Duong province
60- 69
 1. NGUYEN TIEN LONG, DINH VU THANH. Assessment of soild quality in intensive white leg shrimp (Penaeus vannamei) farming area in Quang Ninh province
70- 77
 1. UNG MINH ANH THU. Study on hydrolysis of protein obtained from snakehead by – products using alcalase enzyme
78- 84
 1. LE VAN DAN, LE MINH TUE, TON NU BICH THAO, NGUYEN VAN HUY. Study on some characteristics of reproductive biology of sharpbeak terapon (Rhynchopelates oxyrhynchus Temminck & Schlegel, 1842) in Tam Giang – Cau Hai laggoon Thua Thien – Hue province
85- 90
 1. NGUYEN THI CAM LOAN, BUI VAN TRINH, HUYNH THANH NHA. The participation of workers into the non – farm job in the rural areas of Tra Vinh province
91 - 98
 1. PHAM NGOC NHAN. Comparison of financial efficiency of models two rice crops – one upland crop with 3 rice crops at Hau Giang province in the year 2017
99-105
 1. NGUYEN VAN BINH, HO KIET, PHAM THI THUY. Evaluation of the efficiency of land use in special properties in Vinh Cuu, district Dong Nai province
106-115
 1. NGUYEN THI HONG DIEP, VO THANH TUAN, NGUYEN TRONG CAN. Assessment ecosystem services on awareness level of local people in buffer zone at U Minh Thuong National Park, Kien Giang province
116-122
 1. NGUYEN THANH TAN, NGUYEN VAN TUAN. Assessment of growth and yield of mixed plantation forest between Acacia mangium x Acacia auriculifomis and Cassia siamea in Ea Kar district, Daklak province 
123-129
 1. TRAN NGOC HAI, NGUYEN VAN TRUNG, TRAN NGOC VIET ANH. Depterocarpaceae plants in Phu Quoc National Park
130-136
 1. LE NHU DUNG, VUONG VAN QUYNH. Controlled pre –combustion techniques in forest fire prevention in Acacia mangium and Pinus massoniana Lamb in Ha Noi
137- 143
 1. NGUYEN VAN MINH. Status and distribution of slow lorises (Nycticebus spp.) and macaques Macaca spp. in Thua Thien – Hue province
144-153
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Khách viếng thăm: 7
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 392
 • Tháng hiện tại: 69834
 • Tổng lượt truy cập: 3386974
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh