Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2017

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 10:48 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2017

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN GIA KHIÊM, HOÀNG LIÊN SƠN. Liên kết theo chuỗi giá trị dòng sản phẩm đồ gỗ ngoại thất: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
3-10
 1. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG, NGUYỄN NHƯ BẰNG. Nghiên cứu chuỗi giá trị nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái
11-19
 1. NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN TIẾN HƯNG. Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng vùng đồng bằng sông Cửu Long
20-30
 1. NGUYỄN QUANG HỌC. Nghiên cứu đánh giá quản lý sử dụng đất theo phương án quy hoạch đến năm 2020 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
31-40
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 41-46
 1. NGÔ THỊ HẠNH, NGUYỄN QUANG TIN, NGUYỄN XUÂN ĐIỆP, NGHIÊM HOÀNG ANH. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua ghép trên gốc cà tím tại Bảo Thắng – Lào Cai
47-52
 1. HỒ VĂN THIỆT, CHÂU THỊ ANH THY, VÕ THỊ GƯƠNG. Đánh giá hiệu quả của phân K và phân hữu cơ để giảm sự cháy lá và tăng năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.)
53-57
 1. HUỲNH VĂN HIỆP, NGUYỄN THẾ HÙNG, PHẠM VĂN LONG. Đánh giá xâm nhập mặn vào tầng chứa nước ngầm pleistocene giữa - trên (QP­2-3) tại vùng ven biển tỉnh Trà Vinh do khai thác nước ngầm
58-64
 1. NGUYỄN THANH HIỀN, NGUYỄN VĂN TỈNH. Cân bằng nước lưu vực sông Hồng- sông Thái Bình
65-70
 1. LÊ THANH HÙNG. Giải pháp nâng cao khả năng chịu lực cửa van thép hình cung trong công trình thủy lợi, thủy điện
71-76
 1. NGUYỄN KIÊN QUYẾT. Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị sông Hồng đoạn từ cầu Thăng Long đến Cửa Đuống trên mô hình vật lý
77-81
 
 1. ĐÀO VĂN HƯNG. Tác dụng của cọc xi măng - đất đến giảm chuyển vị của cống dưới đê
82-86
 1. NGUYỄN THỊ THANH THỦY, NGUYỄN THỊ HỒNG MINH. Xác định thành phần dinh dưỡng và tối ưu hóa điều kiện rang hạt Sacha inchi (Plukenetia volubillis)
87-93
 1. NGUYỄN HIỀN TRANG, TRẦN QUÝ. Đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đến ô nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  năm 2015
94-101
 1. NGUYỄN XUÂN NAM, LÝ THANH ĐĂNG, HUỲNH NGỌC OANH, PHAN PHƯỚC HIỀN. Phân tích so sánh một số chỉ tiêu chất lượng của mật ong khai thác ở miền Nam và Tây Nguyên
102-105
 1. NGÔ HỮU TOÀN, NGUYỄN TỬ MINH, HOÀNG NGHĨA MẠNH, TRẦN NGUYÊN NGỌC, HOÀNG PHAN BÍCH NGỌC. Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu nành đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nuôi tại Thừa Thiên - Huế
106-111
 1. TRẦN VĂN KHẢI, TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, ĐẶNG TUẤN ANH. Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
112-119
 1. ĐẬU BÁ THÌN. Đa dạng thực vật vùng cát ven biển và rừng ngập mặn ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
120-126
 1. VŨ QUANG NAM, NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Một số đặc điểm sinh học và sinh thái học loài Vàng tâm (Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy) tại địa bàn thuộc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh quản lý
127-131
 
 1. LÊ VĂN HƯƠNG. Xác định mùa cháy rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà bằng các phương pháp thống kê đa biến
132-138
 
CONTENTS  
 1. NGUYEN GIA KHIEM, HOÀNG LIEN SON. The partnership accrding to the value chain of outdoor furniture: Case study in forest products export joint – stock company of Quang Nam
3-10
 1. NGUYEN THI XUAN HUONG, NGUYEN NHU BANG. Analyzing value chain to suggest solutions for improving economic efficiency of hawthorn in Yen Bai province
11-19
 1. NGUYEN THANH TUNG, NGUYEN TIEN HUNG. Analysis of white leg shrimp value chain in Mekong river delta
 20-30
 1. NGUYEN QUANG HOC. Research and evaluate the land use management according to the plan to 2020 in Nam Sach district, Hai Duong province
31-40
 1. TRAN TRONG PHUONG. Solutions to enhance land use efficiency of economic organization in Van Lam district, Hung Yen province
41-46
 1. NGO THI HANH, NGUYEN QUANG TIN, NGUYEN XUAN DIEP, NGHIEM HOANG ANH. Evaluation of growth, development and yield, of tomato grated on eggplant rootstock in Bao Thang district, Lao Cai province
47-52
 1. HO VAN THIET, CHAU THI ANH THY, VO THI GUONG. Effect of potassium and organic fertilizer to reduce leaf blight and increase fruit yield of rambutan trees (Nephelium lappaceum L.)
53-57
 1. HUYNH VAN HIEP, NGUYEN THE HUNG, PHAM VAN LONG. Evaluating the saltwater intrusion to aquifer upper – middle pleistocene (QP­2-3) in coastal area of Tra Vinh province due to ground water exploitation
58-64
 1. NGUYEN THANH HIEN, NGUYEN VAN TINH. Water balance in the Red – Thai Binh river basin
65-70
 1. LE THANH HUNG. Solutions to improve the strength of steel radial gate for hydropower and hydraulic works
71-76
 1. NGUYEN KIEN QUYET. The study for solutions of training Red river section from Thang Long bridge to Duong estuary
77-81
 
 1. DAO VAN HUNG. Effect of soil – cement column on the reduction of the displacement of culvert under dike
82-86
 1. NGUYEN THI THANH THUY, NGUYEN THI HONG MINH. Determination of nutritional composition and optimization of roasting condition for Sacha inchi seed (Plukenetia volubillis)
87-93
 1. NGUYEN HIEN TRANG, TRAN QUY. An investigation of food safety and hygiene condition affecting on microbial contamination of the bottleed drinking water in Quang Tri province 2015
94-101
 1. NGUYEN XUAN NAM, LY THANH DANG, HUYNH NGOC OANH, PHAN PHUOC HIEN. Comparative analysis of some qualitative parameters of honey harvested from the South and the central Highlands
102-105
 1. NGO HUU TOAN, NGUYEN TU MINH, HOANG NGHIA MANH, TRAN NGUYEN NGOC, HOANG PHAN BICH NGOC. Study on the effects of dietary soya oil levels on growth and survival rate of spotted scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) cultured in Thua Thien - Hue
106-111
 1. TRAN VAN KHAI, TRAN TRONG PHUONG, DANG TUAN ANH. Assessing the implementation of rights of land users at My Duc district, Ha Noi city
112-119
 1. DAU BA THIN. Diversity of plants in the coastal sand region and mangrove in Hau Loc district, Thanh Hoa province
120-126
 1. VU QUANG NAM, NGUYEN HUU PHUOC. Some biological and ecological characteristics of Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy at Huong Son forestry and service company, Ha Tinh province
127-131
 
 1. LE VAN HUONG. Applying multivariate statistical methods for determining forest fire season at Bidoup – Nui Ba National Park
132-138
 
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 17
 • Hôm nay: 2190
 • Tháng hiện tại: 35711
 • Tổng lượt truy cập: 3352851
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl