Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/02/2019 09:57 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1/2019

MỤC LỤC  
 1. TRƯƠNG ÁNH PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN NGỌC ẨN, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu sự tương tác kiểu gen và môi trường của tổ hợp lúa lai hồi giao tại đồng bằng sông Cửu Long
3 - 10
 1. TRẦN MINH TIẾN, TRẦN THỊ MINH THU, TRẦN ANH TUẤN, VŨ THỊ HỒNG HẠNH. Tài nguyên đất và thực trạng thoái hóa đất tỉnh Vĩnh Phúc
11- 17
 1. KHUẤT HỮU TRUNG, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐOÀI, NGUYỄN THÚY ĐIỆP, KHƯƠNG THỊ BÍCH, TRẦN ĐĂNG KHÁNH, PHẠM QUANG TUYẾN, BÙI THANH TÂN, NGUYỄN THỊ HOÀI ANH, TRỊNH NGỌC BON, NGUYỄN THANH SƠN. Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và tạo cây hoàn chỉnh từ phôi vô tính trong nuôi cấy in vitro cây Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var.fuscidiscus)
 1. LƯƠNG THỊ HOAN, HOÀNG THỊ NHƯ NỤ, NGHIÊM TIẾN CHUNG, HOÀNG DIỆU LINH, TRẦN VĂN LỘC, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, TẠ NHƯ THỤC ANH. Nhân giống hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum) bằng phương pháp giâm hom
24-29
 1. ĐỖ THỊ XUÂN, DƯƠNG MINH LONG, NGUYỄN MỸ HOA. Xác định công thức phối trộn giá thể phù hợp cho hoa đồng tiền trồng trong chậu
30- 35
 1. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, BÙI THỊ NGA, TRẦN ĐỨC THẠNH. Nghiên cứu hàm lượng đạm và lân trong đất trồng dưa leo (Cucumis sativus L.) bón kết hợp xỉ than tổ ong hấp phụ nước thải biogas
36-42
 1. PHẠM THỊ MINH TÂM, ĐÀO DUY HIỆP, NGUYỄN PHẠM HỒNG LAN, PHẠM ANH CƯỜNG, VŨ THÁI AN, VÕ THỊ THU OANH, NGUYỄN DUY NĂNG, NGUYỄN VĂN PHU. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và lân đến năng suất lá và tinh dầu sả Java (Cymbopogon winterianus Jawitt) tại tỉnh Gia Lai
43- 50
 1. HUỲNH KIM DIỆU, ĐÀM THÙY NGA, NGÔ THÀNH TÂM. Đánh giá khả năng điều trị bệnh do Escherichia coli của lá Xuân Hoa (Pseuderanthemum palatiferum) trên gà và vịt
51- 57
 1. TRẦN THỊ KIỀU TRINH, NGUYỄN VĂN KHANH, TRẦN NGỌC BÍCH. Ứng dụng phương pháp siêu âm trong chẩn đoán bệnh tiết niệu trên chó tại bệnh xá thú y, Trường Đại học Cần Thơ                   
 58- 64
 1. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ TÂM, LÊ THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu vai trò của vi khuẩn Lactobacillus sp. đến sự tăng trưởng tổng hợp một số cytokin ở gà
65- 71
 1. TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG, TRẦN NGỌC LINH THÙY, PHẠM CÔNG HOẠT, NGUYỄN PHÚ HÒA. Phân lập vi khuẩn Bacillus sp. có khả năng chuyển hóa ammonia từ bùn đáy ở vùng nuôi tôm hùm lồng bè, tỉnh Phú Yên
72- 78
 1. LÊ THẾ XUÂN, PHẠM ANH TUẤN, VŨ NGỌC ÚT. Đánh giá hiệu quả ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus BĐB1.4v gây bệnh trên tôm của Bacillus subtilis
79- 87
 1. NGUYỄN HOÀNG VINH, NGUYỄN THỊ NGỌC ANH. Khảo sát sinh lượng của rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau
88-97
 1. NGUYỄN TÀI TÚ, TRẦN VĂN ĐẠT, SIRENKO B.I. Thành phần loài ốc Song kinh có vỏ ở một số vùng biển Việt Nam
98-105
 1. NGUYỄN ĐẮC TRIỂN, NGUYỄN THỊ XUÂN VIÊN, NGÔ THẾ LONG.  Sinh trưởng của một số loài cây bản địa trồng dưới tán rừng keo lai tại vườn thực nghiệm,Trường Đại học Hùng Vương
106-111
 1. GIANG THỊ THANH, HOÀNG THANH TRƯỜNG. Đặc điểm hình thái hạt giống và ảnh hưởng của phương pháp xử lý đến khả năng nảy mầm của hạt giống tam thất (Panax pseudoginseng Wall.) tại Lâm Đồng
112-117
 1. TRẦN ANH HẢI, VÕ ĐẠI HẢI, TRẦN LÂM ĐỒNG, DƯƠNG QUANG TRUNG, ĐÀO TRUNG ĐỨC, NGUYỄN THANH TUẤN, TRẦN HỒNG VÂN, ĐẶNG THỊ HẢI HÀ. Ảnh hưởng của quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và bón phân đến tính chất đất và sinh trưởng rừng trồng keo tai tượng tại Quảng Trị
118-125
 1. HỒNG BÍCH NGỌC, PHẠM CƯỜNG, TRẦN THỊ THÚY HẰNG, ĐINH THỊ HƯƠNG DUYÊN, NGUYỄN LAN PHƯƠNG. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm loài xoay (Dialium cochinchinensis Pierre) từ hạt ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam
126-136
 1. PHẠM THẾ TRỊNH, LÊ TRỌNG YÊN. Hiệu quả các mô hình sử dụng đất trồng mắc ca ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
 137- 145
 1. NGUYỄN THỊ KIM ANH, KIỀU XUÂN KHIÊM. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia đào tạo nghề của lao động nông thôn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
146- 153
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, TRẦN VĂN KHẢI, NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHAN VĂN KHUÊ. Đánh giá công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleku, tỉnh Gia Lai
154- 162
CONTENTS  
 1. TRUONG ANH PHUONG, NGUYEN THI LANG, NGUYEN NGOC AN, BUI CHI BUU. Study of the interaction genotype and environment of yield in rice at Mekong Delta
3 - 10
 1. TRAN MINH TIEN, TRAN THI MINH THU, TRAN ANH TUAN, VU THI HONG HANH. Soil resources and land degradation in Vinh Phuc province
11- 17
 1. KHUAT HUU TRUNG, NGUYEN MINH DUC, NGUYEN THI PHUONG DOAI, NGUYEN THUY DIEP, KHUONG THI BICH, TRAN DANG KHANH, PHAM QUANG TUYEN, BUI THANH TAN, NGUYEN THI HOAI ANH, TRINH NGOC BON, NGUYEN THANH SON. Study on shoot induction and plant regeneration of somatic embryos in culture of in vitro Lai Chau ginseng (Panax vietnamensis var. fuscidiscus)
 1. LUONG THI HOAN, HOANG THI NHU NU, NGHIEM TIEN CHUNG, HOANG DIEU LINH, TRAN VAN LOC, NGUYEN XUAN TRUONG, TA NHU THUC ANH. The propagation of Ocimum tenuiflorum by cutting
24-29
 1. DO THI XUAN, DUONG MINH LONG, NGUYEN MY HOA. Determining suitable mixing ratios of different substrates for growing Gerbera jamesonii in potted gerbera
30- 35
 1. NGUYEN PHUONG THAO, BUI THI NGA, TRAN DUC THANH. Studies on nitrogen and phosphorus contents in soil cucumber cultivation fertilizing chemical fertilizer with beehive charcoal residues for adsorption biogas effluents
36-42
 1. PHAM THI MINH TAM, DAO DUY HIEP, NGUYEN PHAM HONG LAN, PHAM ANH CUONG, VU THAI AN, VO THI THU OANH, NGUYEN DUY NANG, NGUYEN VAN PHU. Effect of nitrogen, phosphorus fertilizer doses on leaf yield and oil yield of java lemongrass (Cymbopogon winterianus Jawitt) in  Gia Lai
43- 50
 1. HUYNH KIM DIEU, DAM THUY NGA, NGO THANH TAM. Evaluation of the efficacy of Pseuderanthemum palatiferum on treating disease caused by  Escherichia coli in chickens and ducks
51- 57
 1. TRAN THI KIEU TRINH, NGUYEN VAN KHANH, TRAN NGOC BICH. Application of ultrasonic method in diagnosis of urologic diseases in dogs at the animal clinic, Can Tho university
58- 64
 1. NGUYEN THI THU HIEN, PHAM THI TAM, LE THI THU HIEN. Study on the role of Lactobacillus sp. to enhance the synthesis of some cytokines in chickens
65- 71
 1. TRUONG PHUOC THIEN HOANG, TRAN NGOC LINH THUY, PHAM CONG HOAT, NGUYEN PHU HOA. Investigation of ammonia metabolizating Bacillus sp. Isolated from bottom mud at lobter culture areas, Phu Yen province
72- 78
 1. LE THE XUAN, PHAM ANH TUAN, VU NGOC UT. Evaluation of the efficacy in inhibiting Vibrio parahaemolyticus BĐB1.4v causing disease in shrimp of Bacillus subtilis
79- 87
 1. NGUYEN HOANG VINH, NGUYEN THI NGOC ANH. Study on abundance of red seaweed (Gracilaria tenuistipitata) in the improved - extensive shrimp farms from Bac Lieu and Ca Mau provinces
88-97
 1. NGUYEN TAI TU, TRAN VAN DAT, SIRENKO B.I. Polyplacophora molluscs species in some Vietnamese marine areas
98-105
 1. NGUYEN DAC TRIEN, NGUYEN THI XUAN VIEN, NGO THE LONG.  The growth of some indigenous tree species planted under the canopy of Acacia plantations at the experimental garden of Hung Vuong University
106-111
 1. GIANG THI THANH, HOANG THANH TRUONG. Effects of gibberellic acid (GA­3) on the germination of Panax pseudoginseng Wall. seeds in Lam Dong
112-117
 1. TRAN ANH HAI, VO DAI HAI, TRAN LAM DONG, DUONG QUANG TRUNG, DAO TRUNG DUC, NGUYEN THANH TUAN, TRAN HONG VAN, DANG THI HAI HA. Effects of slash and litter management and fertilizer practices on growth and soil properties of Acacia mangium plantation in Quang Tri province
118-125
 1. HONG BICH NGOC, PHAM CUONG, TRAN THI THUY HANG, DINH THI HUONG DUYEN, NGUYEN LAN PHUONG. Research results on techniques of propagation by seeds of Dialium cochinchinensis Pierre in Thua Thien – Hue  province, Viet Nam
126-136
 1. PHAM THE TRINH, LE TRONG YEN. The efficiency of land use models Macadamia plantation in Tuy Duc district, Dak Nong povince
 137- 145
 1. NGUYEN THI KIM ANH, KIEU XUAN KHIEM. Factors affecting the participation in the vocational training of rural labors in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province
146- 153
 1. TRAN TRONG PHUONG, TRAN VAN KHAI, NGUYEN DINH TRUNG, NGUYEN THI THU HIEN, PHAN VAN KHUE. Assessment of current status of land fund development in Pleiku city, Gia Lai province
154- 162

Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 464
 • Tháng hiện tại: 53943
 • Tổng lượt truy cập: 1931851
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray