Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2015

Đăng lúc: Thứ tư - 20/05/2015 08:32 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2015
MỤC LỤC  
 1. ĐỖ VĂN NGỌC, TRẦN ĐÌNH THAO. Hiệu quả kinh tế sản xuất ngô hàng hóa gắn bảo vệ môi trường ở vùng núi Tây Bắc, Việt Nam
3-10
 1. THÁI ANH HÒA, PHẠM MINH TRÍ: Ngành ngân hàng Hậu Giang: Tiếp sức thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dung nông thôn mới
11-16
 1. PHAN ĐÌNH BINH. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 của thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
17-22
 1. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP. Kết quả điều tra và đánh giá nguồn gien cây lạc ở Bắc Giang
23-28
 1. KHUẤT HỮU TRUNG, NGÔ HỒNG BÌNH, NGUYỄN VĂN NGHIÊM, TRẦN THỊ DẬU, KIỀU THỊ DUNG, NGUYỄN TRƯỜNG KHOA. Đánh giá đa dạng di truyền các giống vải sử dụng chỉ thị phân tử SSR
29-33
 1. TẤT ANH THƯ, LÊ MINH TOÀN. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến độ phì nhiêu đất, năng suất và tồn dư nitrat trong cây củ cải trắng (Raphanus sativus L.)
34-41
 1. TRẦN XUÂN HOÀNG, ĐỖ VĂN NGỌC, ĐẶNG VĂN THƯ. Nghiên cứu kỹ thuật hái giống chè PH10 để sản xuất nguyên liệu chế biến chè Ô Long tại Phú Thọ
42-45
 1. HUỲNH THỊ TRƯỜNG, PHAN PHƯỚC HIỀN, LÊ TRUNG THIÊN. Nghiên cứu sử dụng vi sóng để bất hoạt enzym trong chế biến chè Ô Long
46-52
 1. NGUYỄN HAY, LÊ ANH ĐỨC. Nghiên cứu hệ thống tách ẩm ứng dụng trong thiết bị cô đặc mật ong chân không
53-57
 1. NGUYỄN BÁ THÔNG, LÊ THỊ XUÂN HÀ. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố mẹ đến khả năng sản xuất hạt giống lúa lai F1 tổ hợp TH7 -2 trong vụ mùa tại Thanh Hóa
58-64
 1. CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Phân tích xu thế mực nước lớn nhất năm vùng hạ du lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn
65-71
 1. CAO THỊ THANH HƯƠNG, PHẠM THỊ TÂM, NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN XUÂN VIẾT, VŨ THỊ BÍCH HUYỀN. Đặc tính sinh học của vi khuẩn  Vibrio parahaemolyticus phân lập từ cá biển mắc bệnh hoại tử gan thận
72-78
 1. DƯƠNG THÚY YÊN, HÀ HUY TÙNG, NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG. Đặc điểm hình thái và sự cong thân của cá rô (Anabas testudineus Bloch, 1792) theo giời gian nuôi
79-85
 1. NGUYỄN THANH LONG. Mô hình nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala, Hamiton, 1822) trong vèo ở tỉnh Hậu Giang
86-89
 1. NGUYỄN HỒNG SƠN. Nghiên cứu khả năng gây độc cấp tính và hội chứng hoại tử gan tụy do thuốc clo hữu cơ gây ra đối với tôm sú Penaeus monodon và tôm chân trắng Litopenaeus vannamei ở đồng bằng sông Cửu Long
90-96
 1. NGUYỄN TRỌNG BÌNH. Kết cấu loài, cấu trúc và tái sinh tự nhiên của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở Công ty Lâm nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình
97-102
 1. NGÔ VĂN TÚ, NGUYỄN DUY CHUYÊN. Khả năng phân biệt trạng thái rừng trên ảnh vệ tinh SPOT - 5
103-109
 1. ĐẶNG THÁI DƯƠNG. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối của các dòng keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Bắc Trung bộ
110-116
 1. TRẦN VĂN CHỨ, LÊ XUÂN PHƯƠNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ép đến chất lượng ván dán chậm cháy từ gỗ keo lai
117-124
CONTENTS  
 1. DO VAN NGOC, TRAN DINH THAO. The economic efficiency of corn production of goods associated with environmental protection in the northwest highland region, Viet Nam
3-10
 1. THAI ANH HOA, PHAM MINH TRI. Hau Giang Banking: Strengthening effective implemention of the restructuring agriculture program and new rural construction
11-16
 1. PHAN DINH BINH. Effectiveness evaluation and recommendation for agricultural land use up to 2020 in Song Cong town, Thai Nguyen province
17-22
 1. NGUYEN TUAN DIEP. Survey results and genetic resources evaluation of peanut in Bac Giang province
23-28
 1. KHUAT HUU TRUNG, NGO HONG BINH, NGUYEN VAN NGHIEM, TRAN THI DAU, KIEU THI DUNG, NGUYEN TRUONG KHOA.  Analysis of genetic diversity of litchi varieties using SSR markers
29-33
 1. TAT ANH THU, LE THANH TOAN. Effects of organic fertilizer to soil fertility, growth, yield, residual nitrate in plant radish (Raphanus sativus L.)
34-41
 1. TRAN XUAN HOANG, DO VAN NGOC, DANG VAN THU. Research on plucking technique for PH10 tea variety to produce raw materials for O Long tea processing in Phu Tho
42-45
 1. HUYNH THI TRUONG, PHAN PHUOC HIEN, LE TRUNG THIEN. Study using microwave to inactivate enzymes in the processing of O Long tea
46-52
 1. NGUYEN HAY, LE ANH DUC. Study on dehumidifying system for honey vacuum, condenser
53-57
 1. NGUYEN BA THONG, LE THI XUAN HA. Results of research on the influenced of the parental rate on the hybrid rice seed production of TH7 -2 in summer crop in Thanh Hoa
58-64
 1. CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Trend analysis of annual maximum water level in the lower Sai Gon – Dong Nai river basin
65-71
 1. CAO THI THANH HUONG, PHAM THI TAM, NGUYEN MANH HUNG, NGUYEN XUAN VIET, VU THI BICH HUYEN. The characteristics of Vibrio parahaemolyticus isolated from fish have hepatic and kidney necrosis
72-78
 1. DUONG THUY YEN, HA HUY TUNG, NGUYEN THI NGOC NHUNG. Morphological characteristics and lordosis of climbing perch (Anabas testudineus) at different culture periods
79-85
 1. NGUYEN THANH LONG. Clown knifefish (Chitala chitala) culture system in happa in Hau Giang province
86-89
 1. NGUYEN HONG SON. Research findings on acute toxic and hepatopancreas syndrome caused by organic chlorine insecticide to black tiger shrimp Penaeus monodon and white shimp Litopenaeus vannamei in Me Kong river delta of Viet Nam
90-96
 1. NGUYEN TRONG BINH. Species composition, structure and natural regeneration of tropical evergreen closed humid tropical forest in Long Dai forest company of Quang Binh province
97-102
 1. NGO VAN TU, NGUYEN DUY CHUYEN. Forest classification based on SPOT – 5 satellite images
103-109
 1. DANG THAI DUONG. The adaptation, growth and biomass of the varieties of Acacia crassicarpa  planted on the Northern centrial coastal and sandy areas
110-116
 1. TRAN VAN CHU, LE XUAN PHUONG. Effects of pressing conditions on the quality of fire – retardant plywood from Acacia hybrid
117-124
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 868
 • Tháng hiện tại: 6373
 • Tổng lượt truy cập: 3490491
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh