Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/05/2016 09:36 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016
MỤC LỤC  
LÊ THỊ HOA SEN, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN. Tiềm năng của các tác nhân cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản vùng ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế 3-10
NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, BÙI VĂN TRỊNH. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn tỉnh Trà Vinh 11-18
TRẦN THỊ CÚC HÒA, LÂM THÁI DUY, TRẦN NHƯ NGỌC, PHẠM THỊ HƯỜNG, HỒ THỊ HUỲNH NHƯ, HUỲNH THỊ PHƯƠNG LOAN. Đặc tính nông sinh học của giống lúa mới chịu mặn, chất lượng cao – OM18 19-25
PHAN QUỐC HƯNG, VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG. Đánh giá mức độ thoái hóa đất kỳ đầu ở tỉnh Thái Bình 26-34
LÊ NHƯ KIỂU. Nghiên cứu, ứng dụng phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ than bùn trong canh tác lạc tại Yên Bái 35-39
NGUYỄN QUỐC HÙNG, VŨ VIỆT HƯNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất lượng bưởi Luận Văn tại Thọ Xuân – Thanh Hóa 40-44
NGUYỄN THỊ THANH TÌNH, NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, NGUYỄN MINH HIẾU. Nghiên cứu liều lượng và tỷ lệ phân bón thích hợp cho giống cam Mật Hiền Ninh tại Quảng Bình 45-49
VÕ THỊ PHƯỢNG. Ảnh hưởng riêng lẻ và phối hợp các chất kích thích sinh trưởng (GA­3, IAA, ỏ – NAA) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp 50-56
NGUYỄN THÚY HÀ, TRẦN XUÂN TRƯỜNG. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc tại thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu 57-62
PHẠM THỊ NGỌC LAN. Ứng dụng phương pháp Fenton xử lý nước thải giặt rửa vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật 63-70
NGUYỄN VĂN TUẤN. Phân tích thiệt hại theo phương án hạn chế cấp nước của các kịch bản vận hành hệ thống liên hồ chứa tại hạ du sông Hồng – Thái Bình 71-75
NGUYỄN ĐỖ QUỲNH, TRƯƠNG THỊ MỘNG THU. Nghiên cứu trích ly gelatin từ xương cá tra Pangasianodon hypophthalus 76-81
TRỊNH KHÁNH SƠN. Đánh giá khả năng tiêu diệt Escherichia coli trên phi lê cá tra (Pangasius hypophthalmus) bằng hệ thống Argon – plasma jet 82-87
SA ĐÌNH CHIẾN, NGUYỄN VĂN THỊNH, TRẦN ĐỨC HẠNH, NGUYỄN QUANG TUYÊN. Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên đàn lợn nuôi tại Thái Nguyên 88-93
BÙI NGỌC THANH, PHAN THỊ VÂN, NGUYỄN THỊ NGUYỆN, NGUYỄN VĂN ĐỀ, NGUYỄN VĂN HÀ. Ấu trùng sán lá ruột  (Metacercariae) trên cá tự nhiên tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái có khả năng lây nhiễm cho người 94-101
NGUYỄN THỊ HƯƠNG, VŨ THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ MAI, LÊ VĂN TOÀN, NGUYỄN HỮU NINH. Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh loài cá chim vây vàng nuôi tại Việt Nam 102-109
PHẠM QUANG THU. Mọt Euwallacea fornicatus đục thân keo ở Việt Nam 110-113
ĐỒNG THANH HẢI, VŨ TIẾN THỊNH. Dẫn liệu mới về thành phần loài bò sát, ếch nhái tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắc Nông 114-121
PHẠM VĂN ĐIỂN, NGUYỄN HỒNG HẢI. Phân bố và quan hệ không gian của cây rừng lá rộng thường xanh ở A  Lưới, Thừa Thiên – Huế 122-128
ĐẶNG VĂN HÀ, TRẦN THỊ LỢI. Hiện trạng và giải pháp bảo tồn cây muỗm cổ thụ Mangifera foetida Lour tại Đền Trần – Nam Định 129-137
LÊ XUÂN TRƯỜNG, CAO ĐÌNH SƠN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, ĐINH THỊ PHƯƠNG. Kết quả nghiên cứu lựa chọn một số loài cây trồng lâm nghiệp cho vùng bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 138-142
HOÀNG VIỆT. Xác định lực cắt khi xẻ gỗ bằng cưa đĩa 143-148
CONTENTS  
LE THI HOA SEN, NGUYEN THI THANH DUYEN. The potential of market information providers for aquacultural farmer in the coastal areas of Phu Vang district, Thua Thien – Hue province 3-10
NGUYEN THI CAM LOAN, BUI VAN TRINH. Analyze the factors affecting the participation of workers into the non – farm job in the rural areas of Tra Vinh province 11-18
TRAN THI CUC HOA LAM THAI DUY, TRAN NHU NGOC, PHAM THI HUONG, HO THI HUYNH NHU, HUYNH THI PHUONG LOAN. Agronomic and biological characteristics of the new rice variety possessing salinity tolerance and good grain quality – OM18 19-25
PHAN QUOC HUNG, VU THI XUAN HUONG. Assessing land degradation level at the first time of Thai Binh province 26-34
LE NHU KIEU. Research, application micro – organic fertilizers that produced from peat in farming groundnut at Yen Bai province 35-39
NGUYEN QUOC HUNG, VU VIET HUNG. Study results on effects of fertilizer treatments on yield, quality of Luan Van pummelo variety in Tho Xuan district, Thanh Hoa province 40-44
NGUYEN THI THANH TINH, NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THI TUYET, NGUYEN MINH HIEU. Effects of different fertilization treatments on Mat orange in Quang Binh province 45-49
VO THI PHUONG. Effects of individual and combinations of plant hormones (GA33, IAA, ỏ – NAA) on growth, development, yield and quality of tomatoes in Dong Thap province 50-56
NGUYEN THUY HA, TRAN XUAN TRUONG. Research on growth and development of some daisy in the Lai Chau city 57-62
PHAM THI NGOC LAN. Application of Fenton method to treat the wastewater coming from washing the containers of the pesticides and insecticides chemicals 63-70
NGUYEN VAN TUAN. Analysis of economical damages in the downstream of Red – Thai Binh river system under the limited condition of water supply from reservoirs system 71-75
NGUYEN DO QUYNH, TRUONG THI MONG THU. Study on the gelatin extracting procedure from striped catfish bone Pangasianodon hypoththalus 76-81
TRINH KHANH SON. Disinfection of  Pangasius hypophthalmus fillet contaminated with Escherichia coli by using of  Argon – plasma jet 82-87
SA DINH CHIEN, NGUYEN VAN THINH, TRAN DUC HANH, NGUYEN QUANG TUYEN. Some characteristics of epidemiology of porcine reproductive and respiratory syndrome ( PRRS) of pigs in Thai Nguyen province 88-93
BUI NGOC THANH, PHAN THI VAN, NGUYEN THI NGUYEN, NGUYEN VAN DE, NGUYEN VAN HA. Zoonotic metacercariae of intestinal flukes from wild caught fish in Thac Ba reservoir, Yen Bai province, Viet Nam 94-101
NGUYEN THI HUONG, VU THI TRANG, NGUYEN THI MAI, LE VAN TOAN, NGUYEN HUU NINH. Application of molecular biology in the identification of Snub nose pompano in Viet Nam 102-109
PHAM QUANG THU. Ambrosia beetle Euwallacea fornicatus borer stems of Acacia spp. in Viet Nam 110-113
DONG THANH HAI, VU TIEN THỊNH. New data on the species compositon of reptiles and amphibians in Nam Nung Nature reserve, Dak Nong province 114-121
PHAM VAN DIEN, NGUYEN HONG HAI. Spatial pattern and associations of tree species in a tropical evergreen broad leaved forest A Luoi, Thua Thien - Hue 122-128
DANG VAN HA, TRAN THI LOI. Current status and conservation solution of old Mangifera foetida Lour trees in Tran temple – Thap pagoda historical site in Nam Dinh province 129-137
LE XUAN TRUONG, CAO DINH SON, NGUYEN TIEN DUNG, DINH THI PHUONG. Results of some choices for submerged area hydropower reservoir area in Quynh Nhai district Son La province 138-142
HOANG VIET. Determination of cutting force for ripping Acacia log with circular saw 143-148

Ý kiến bạn đọc

Avata
võ xuân hân - Đăng lúc: 24/05/2016 10:00
sao k xem đc nội dung nghên cứ chỉ xem đc phần tóm tắt thôi hế sao biết đc họ nghiên cứu thế nào và kết quả ạ
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 511
  • Tháng hiện tại: 45830
  • Tổng lượt truy cập: 3362970
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl