Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2015

Đăng lúc: Thứ hai - 04/05/2015 15:34 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2015

MỤC LỤC  
 1. LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG, TRẦN THỊ QUỲNH ANH. Giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ hoang đất nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp ở Mỹ Thắng , Mỹ Lộc, Nam Định
3-8
 1. NGUYỄN THANH PHƯƠNG, ALLAN MACKAY. Điều tra hiện trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây vừng vùng duyên hải Nam Trung bộ
9-17
 1. NGUYỄN ĐỨC ANH, NGUYỄN THỊ LAN HOA, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Bước đầu sử dụng chỉ thị Start Codon Targeted (SCoT) để xây dựng tiêu bản ADN của một số giống đậu tương địa phương
18-24
 1. NGUYỄN VĂN ĐỒNG, PHẠM THỊ LÝ THU, PHẠM THỊ HƯƠNG, LÊ THỊ MAI HƯƠNG, LÊ THỊ LAN, NGUYỄN CHIẾN HỮU, NGUYỄN HỮU KIÊN, TRẦN DUY HƯNG, LÊ HUY HÀM. Nghiên cứu chuyển gien chịu hạn NF – YB2 vào một số dòng ngô Việt Nam
25-30
 1. LÊ NHƯ CƯƠNG. Hiệu quả kích thích nảy mầm, mọc mầm của ớt, cà chua và cải xanh bởi vi khuẩn Bacillus có nguồn gốc bản địa
31-37
 1. VŨ THỊ THANH THỦY, NGUYỄN THẾ HUẤN. Nghiên cứu sinh trưởng của một số giống chè nhập nội và lai tạo vào các tháng vụ đông tại TháI Nguyên
38-43
 1. PHẠM QUANG THẮNG. Ảnh hưởng của phân hỗn hợp NPK (5:10:3) bón lót đến sinh trưởng, phát triển và năng suất rau Bò khai
44-50
 1. PHẠM MỸ DUNG, PHẠM THỊ TÂM, PHẠM CÔNG HOẠT, LÊ HUY HÀM. Nghiên cứu một số đặc tính vật lý và hóa học của enzym tái tổ hợp gelatinaza
51-55
 1. LƯƠNG VĂN THANH, PHẠM VĂN TÙNG. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sinh hoạt cho đảo Hòn Tre tỉnh Kiên Giang
56-64
 1. LÊ VĂN HANH. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cánh tuốc bin gió ứng dụng trong công nghiệp phong điện
65-69
 1. LÊ ĐỨC NGOAN, ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐÌNH PHÙNG, LÊ VĂN THỰC, VŨ CHÍ CƯƠNG, LÊ THỊ HOA SEN, RAMÍREZ – RETREPO, C. A. Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí mê tan từ chăn nuôi bò thịt  bán thâm canh quy mô nông hộ ở đồng bằng sông Hồng: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Đông Anh, Hà Nội
70-79
 1. NGUYỄN VĂN MẠNH, BÙI THỊ NGA. Nghiên cứu phương pháp ủ bùn đáy ao nuôi tôm nước mặn thâm canh
80-88
 1. NGUYỄN THANH LONG. Khía cạnh kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) ở tỉnh An Giang
89-95
 1. TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH, ĐẶNG THỊ LỤA, PHAN THỊ VÂN. Vai trò của vi rút ( dịch lọc) đến hiện tượng sưng vòi trên tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi trong điều kiện môi trường khác nhau
96-101
 1. NGUYỄN ĐỨC TUẤN, TRẦN THẾ MƯU, VŨ THỊ THANH NGA, PHẠM QUỐC HÙNG. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát  triển phôi và tỷ lệ nở của cá song lai (♂ cá song vua Epinephelus lanceolatus và cá song hổ Epinephelus fuscogutttatus)
102-107
 1. NGUYỄN THANH VÂN, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, LÊ TRUNG DŨNG. Bộ sưu tập mẫu vật lưỡng cư, bò sát ở Bảo tàng Thiên nhiên Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ và định hướng quản lý, bảo tồn, phát triển
108-113
 1. NGUYỄN TRỌNG BÌNH. Những hàm ước lượng sinh khối đối với những cây gỗ thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở Công ty Lâm nghiệp Long Đại tỉnh Quảng Bình
114-120
 1. NGUYỄN MINH HÙNG, LÊ XUÂN PHƯƠNG. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit từ phế liệu vỏ lốp xe
121-127
 1. TRẦN VĂN CHỨ, VŨ MẠNH TƯỜNG. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng chịu ẩm của gỗ keo lai
128-132

CONTENTS  
 1. LE THI PHUONG DUNG, TRAN THI QUYNH ANH. Solution to overcome the situation of farmers abandoning agricultural lands at My Thang village, My Loc district, Nam Dinh province
3-8
 1. NGUYEN THANH PHUONG, ALLAN MACKAY. Investigation of production and consumption of sesame products in South central coast VietNam
9-17
 1. NGUYEN DUC ANH, NGUYEN THI LAN HOA, NGUYEN THI THANH THUY. Using start codon targeted (SCoT) for DNA fingerprinting of some local soybean gerplasm
18-24
 1. NGUYEN VAN DONG, PHAM THI LY THU, PHAM THI HUONG, LE THI MAI HUONG, LE THI LAN, NGUYEN CHIEN HUU, NGUYEN HUU KIEN, TRAN DUY HUNG, LE HUY HAM. Research on NF – YB2 drought tolerance gene transfer into VietNam select maize lines
25-30
 1. LE NHU CUONG. Effect of  Bacillus species on seed germination and seed emergence of mustard green (Brassica juncea), tomato   (Solanum lycopersicum), ands chili pepper (Capsicum annuum)
31-37
 1. VU THI THANH THUY, NGUYEN THE HUAN. Study on growth of some imported and crossbreed tea varieties in the winter season in Thai Nguyen
38-43
 1. PHAM QUANG THANG. Effect of NPK mixed fertilizer (5:10:3) to growing, developing ability and yield of Bo Khai vegetable
44-50
 1. PHAM MY DUNG, PHAM THI TAM, PHAM CONG HOAT, LE HUY HAM. Research on the physical and chemical properties of recombinant gelatinase
51-55
 1. LUONG VAN THANH, PHAM VAN TUNG. Study and purpose the solution for domestic water supply on Hon Tre islands of Kien Giang province
56-64
 1. LE VAN HANH. Research design and manufacturing blade wind turbine applications of industry wind power
65-69
 1. LE DUC NGOAN, DINH VAN DUNG, LE DINH PHUNG, LE VAN THUC, VU CHI CUONG, LE THI HOA SEN, RAMÍREZ – RETREPO, C.A.4. Study on enteric methane emission from smallholder semi – intensive beer catlle production system in the Red river delta : A case study in Dong Anh district, Ha Noi
70-79
 1. NGUYEN VAN MANH, BUI THI NGA. Study on the composting methods of pond bottom sediments in intensive saltwater shrimp cultivations
80-88
 1. NGUYEN THANH LONG. Technical and financial aspects of swamp eel (Monopterus albus) culture system in An Giang province
89-95
 1. TRUONG THI MY HANH, DANG THI LUA, PHAN THI VAN. Role of viruses (Filtrated solution) to swollen siphon disease on otter clam  (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) cultured in different environment condition
96-101
 1. NGUYEN DUC TUAN, TRAN THE MUU, VU THI THANH NGA, PHAM QUOC HUNG. Effets of temperature and salinty on embryonic development and hatching rate of hybrid grouper (giant grouper ♂ Epinephelus lanceolatus X tiger grouper Epinephelus fuscoguttatus
102-107
 1. NGUYEN THANH VAN, NGUYEN LAN HUNG SON, LE TRUNG DUNG. The museum of nature, in Xuan Son National park, Phu Tho province – herpetology collection and orientation for management, coservation, development
108-113
 1. NGUYEN TRONG BINH. Biomass estimated functions for the timber tree in tropical humid – closed evergreen forest at Long Dai forest company of Quang Binh province
114-120
 1. NGUYEN MINH HUNG, LE XUAN PHUONG. Study on manufacturing composite waste tyre
121-127
 1. TRAN VAN CHU, VU MANH TUONG. Effect of heat treatment on moisture exclusion efficiency of Acacia hybrid wood
128-132
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 54
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 38
 • Hôm nay: 5273
 • Tháng hiện tại: 50592
 • Tổng lượt truy cập: 3367732
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh