Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/01/2015 10:02 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2014
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2014
MỤC LỤC  
 1. ĐỖ THỊ TÁM, VŨ VĂN NAM. Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định
3-10
 1. NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN THANH HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, ĐỒNG HUY GIỚI, HOÀNG HOA LONG. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn tổng hợp  N – AxyL - L - Homoserin lacton và khả năng gây bệnh thối nhũn trên khoai tây
11-18
 1. NGUYỄN THỊ LỘC, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI, HỒ THANH NHÀN, PHẠM VĂN LAM, VÕ THỊ BÍCH CHI. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thức ăn đối với bọ phấn trắng hại lúa, Aleurocybotus indicus David and Subramaniam (Hemiptera: Aleyrodidae)
19-25
 1. LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, PHẠM VĂN LẦM. Cây ký chủ và ảnh hưởng của chúng đối với bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae)
26-33
 1. NGUYỄN BÁ THÔNG. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến khả năng sản xuất hạt giống lúa lai F­­1 tổ hợp TH7 – 2 trong vụ mùa tại Thanh Hóa
34-42
 1. LÊ THỊ MINH THẢO, LÊ QUÝ KHA, VŨ VĂN LIẾT, DƯƠNG THỊ LOAN. Đánh giá khả năng chịu hạn của các tổ hợp ngô nếp và các dòng bố mẹ phục vụ chọn tạo giống ngô nếp lai chịu hạn tại Lào Cai
43-52
 1. NGUYỄN VĂN TOẢN, PHẠM THỊ KIM CHI, NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 1 – Metylxyclopropen kết hợp nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời hạn tồn trữ quả bơ ( Persea americana) sau thu hoạch
53-59
 1. ĐẶNG XUÂN CƯỜNG, ĐÀO TRỌNG HIẾU. Đánh giá hàm lượng polyphenol, diệp lục với hoạt tính chống oxy hóa ở các phân đoạn dịch chiết từ từng phần cây ngô
60-67
 1. HOÀNG MINH TÂM, CAO NGỌC ĐIỆP. Xác định đặc tính và nhận diện vi khuẩn nội sinh Gluconacetobacter diazotrophicus trong cây mía trồng ở hai tỉnh Bến Tre và Long An
68-74
 1. PHAN ĐÌNH THẢO, ĐỖ KIM THÀNH, NGUYỄN NGỌC KIỂNG. Mô hình năng suất mủ cao su trên các dòng vô tính phổ biến tại Đông Nam bộ và Tây Nguyên
75-81
 1. PHẠM TRỌNG NHÂN, NGUYỄN THÀNH MẾN. Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ bauxit đến môi trường đất
82-89
 1. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ TÂM, TRƯƠNG QUỐC PHONG, PHẠM THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ KIM LAN. Nghiên cứu biểu hiện gien mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng gây bệnh ở trâu, bò Việt Nam
90-95
 1. ĐINH VĂN CẢI, ĐOÀN ĐỨC VŨ, ĐỒNG THỊ KIỀU ANH. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn chính cho bò sữa theo hệ thống NRC, 1988
96-102
 1. HÀ XUÂN THÔNG. Ảnh hưởng của khoảng cách tới các ngư trường, tính chất mau ươn, chóng thối của nguyên liệu và tính mùa vụ tới ngành thủy sản
103-108
 1. TRẦN THỊ THU SƯƠNG, VÕ ĐỨC NGHĨA. Thành phần loài cá giống và tình hình khai thác cá giống trôi vào đầm phá Tam Giang – Cầu Hai qua cửa biển Thuận An – Phú Vang – Thừa Thiên - Huế
109-115
 1. NGUYỄN HỮU NGHĨA, ĐỖ MINH PHƯƠNG. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong xây dựng hệ thống bản đồ hiện trạng nuôi trồng thủy sản miền Bắc – Việt Nam
116-122
 1. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, NGUYỄN HỒNG THỊNH. Một số đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ vật lý và thành phần hóa học của thân cây luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li)  - trồng tại Thanh Hóa
123-127
 1. VŨ HUY ĐẠI. Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ hỗn hợp dăm gỗ - xi măng đến tính chất cơ lý của compozit dăm gỗ – xi măng
128-132
 1. ĐỒNG THANH HẢI, TẠ THỊ TUYẾT NGA, MAI SỸ LUÂN. Sinh thái thức ăn của loài Vọoc Cát Bà (Trachypithecus policephalus poliocephalus Trouessart, 1911) tại Vườn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng
133-138

CONTENTS  
 1. DO THI TAM, VU VAN NAM. Current state and orientation of system of residential areas in Giao Thuy district, Nam Dinh province
3-10
 1. NGUYEN THI THU HA, NGUYEN VAN DUNG, NGUYEN THANH HA, PHAM XUAN HOI, DONG HUY GIOI, HOANG HOA LONG. Isolation and characterization of AHL – producing bacterial osolates and their pathogenesis in potato tuber
11-18
 1. NGUYEN THI LOC, NGUYEN THI PHUONG CHI, HO THANH NHAN, PHAM VAN LAM, VO THI BICH CHI.  Effect of temperature and foods on rice whitefy, Aleurocybotus indicus David and Subramaniam  (Hemiptera: Aleyrodidae)
19-25
 1. LE THI TUYET NHUNG, PHAM VAN LAM. Host plants and influence of food plants tobacco whtefly, Bemisia tabaci Gennadius ( Homoptera: Aleyrodidae)
26-33
 1. NGUYEN BA THONG. Results of research on the influenced of planting date on the hybrid rice seed production of TH7 - 2 summer crop at Thanh Hoa
34-42
 1. LE THI MINH THAO LE QUY KHA, VU VAN LIET, DUONG THI LOAN. Evaluation of drought tolerant ability of waxy maize parent lines and their cross combinations for breeding hybirds suitable under stress condition of Lao Cai province of VietNam
43-52
 1. NGUYEN VAN TOAN, PHAM THI KIM CHI, NGUYEN DAC QUYNH, HOANG THI LE HANG. Effect of 1 – methylcyclopropene’s concentration with low temperature on shelf life extension of postharvest avocado (Persea americana)
53-59
 1. DANG XUAN CUONG, DAO TRONG HIEU. Evaluation of polyphenol, chlorophyll content with antioxidant activities of extraction fraction from each part of maize
60-67
 1. HOANG MINH TAM, CAO NGOC DIEP. Characterizaion and indentification of endophytic Gluconacetobacter diazotrophicus in sugarcane cultivated in Ben Tre and Long An provinces
68-74
 1. PHAN DINH THAO, DO KIM THANH, NGUYEN NGOC KIENG. Model of latex yield on popular rubber clones at Southeast and Highland
75-81
 1. PHAM TRONG NHAN, NGUYEN THANH MEN. Study on effects of bauxite mining activities on soil environment
82-89
 1. NGUYEN THI THU HIEN, PHAM THI TAM, TRUONG QUOC PHONG, PHAM THI TRANG, NGUYEN THI KIM LAN. Expression of surface antigen gene of Trypanosoma evasi infected to cattle in Viet Nam
90-95
 1. DINH VAN CAI, DOAN DUC VU, DONG THI KIEU ANH. Composition and nutritive value of some animal feeds commonly used in dairy cattle diets evaluated base on NRC, 1988 system
96-102
 1. HA XUAN THONG. The effects on the fishery sector produced by the distance from the shore to fishing areas, the easy of falling into decay and the seasonal properties of fishery products
103-108
 1. TRAN THI THU SUONG, VO DUC NGHIA. Composition of fish fingerling species and current status of fish fingerling exploitation at Thuan An estuary in Tam Giang – Cau Hai lagoon, Phu Vang district Thua Thien – Hue province
109-115
 1. NGUYEN HUU NGHIA, DO MINH PHUONG. Application of remote sensing technique to aquaculture area mapping in Northern VietNam
116-122
 1. NGUYEN THI MINH NGUYET, NGUYEN HONG THINH. Some anatomical characteristics, mechanical, physical properties and chemical components of the culm of bamboo species Luong  (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li)  planted in Thanh Hoa
123-127
 1. VU HUY DAI. The influence of cement/wood ratio on physical – mechanical properties of wood – cement composite panel
128-132
 1. DONG THANH HAI, TA THI TUYET NGA, MAI SY LUAN. Feeding ecology of golden – headed langur ( Trachypithecus policephalus poliocephalus Trouesssart, 1911) in Cat Ba national park, Hai Phong
133-138
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
hoàng thị ngân hà - Đăng lúc: 24/09/2015 15:59
làm thế nào để xem nội dung bài viết trong các số của tạp chí
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 2287
 • Tháng hiện tại: 35808
 • Tổng lượt truy cập: 3352948
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl