Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/12/2014 14:20 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2014
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2014
MỤC LỤC  
 1. TRẦN TỰ LỰC, BÙI DŨNG THỂ. Phát triển mô hình cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình
3-11
 1. LÊ TUẤN HÙNG, LÊ VĂN NĂM. Thực trạng sử dụng thuốc thú y và mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y với cơ sở chăn nuôi trong chuỗi tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng
12-17
 1. VÕ THỊ THANH LỘC, NGUYỄN PHÚ SON. Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị Artemia Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
18-26
 1. NGUYỄN THỊ LANG, TRẦN THỊ THANH XÀ, TRỊNH THỊ LŨY, NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, PHẠM THỊ THU HÀ, NGUYỄN HOÀNG THÁI BÌNH, TRẦN THỊ NHIÊN, BÙI CHÍ BỬU. Phân tích tương tác kiểu gien và môi trường trên bộ giống lúa phẩm chất xuất khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long
27-35
 1. VŨ ANH TÚ, TRỊNH QUANG PHÁP, NGUYỄN VĂN TOÀN. Tuyến trùng trong đất bazan tái canh cà phê và mối quan hệ của tuyến trùng với triệu chứng vàng lá cà phê tại Gia Lai
36-43
 1. NGUYỄN ĐÔN HIỆU, NGUYỄN PHƯƠNG VINH, NGUYỄN ANH NGHĨA, PHAN THÀNH DŨNG, NGUYỄN THỊ HUỆ THANH, NGUYỄN MINH KHANG, TRƯƠNG VĂN TUẤN. Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp phòng trị bệnh phấn trắng do nấm Oidium heveae gây hại trên vườn cây cao su kinh doanh
44-49
 1. NGUYỄN VĂN TOẢN, ĐỖ THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH, PHẠM THỊ KIM CHI, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý nước nóng đến thời hạn bảo quản quả bơ ( Persea americana) sau thu hoạch
50-56
 1. HOÀNG THỊ LỆ THU, NGUYỄN ĐÌNH VINH, ĐỖ VĂN NGỌC. Ảnh hưởng của tiêu chuẩn hái và thời điểm hái đến năng suất, chất lượng nguyên liệu chế biến chè Ô Long tại Phú Thọ
57-64
 1. VĂN THỊ PHƯƠNG NHƯ, CAO NGỌC ĐIỆP. Ảnh hưởng của vi khuẩn Pseudomonas putidaBacillus subtilis đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa cao sản Ma Lâm 213 trên đất thịt pha cát thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
65-72
 1. TRẦN VĂN HÂU, TRẦN THỊ DOÃN XUÂN, TRẦN HOÀNG NAM. Hiệu quả của các dạng và số lần phun phân kali đến năng suất và phẩm chất trái mít Ba Láng hạt lép ( Artocarpus heterophyllus Lamk.) tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
73-79
 1. PHẠM VĂN PHÚ, VŨ ĐÌNH CHÍNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho cây bông trồng tại Chi Lăng – Lạng Sơn
80-84
 1. TẠ TUYẾT THÁI, NGUYỄN XUÂN THÀNH, NGUYỄN ĐÌNH BỒNG. Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp sau khi chuyển đổi phần diện tích nông nghiệp sang đất công nghiệp ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
85-90
 1. NGUYỄN VĂN MẠNH, BÙI THỊ NGA. Đánh giá và biện pháp quản lý ô nhiễm bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
91-98
 1. VÕ THẾ DŨNG, VÕ THỊ DUNG. Kết quả nghiên cứu bệnh xuất huyết, lở loét do vi khuẩn gây ra ở cá tầm nuôi thương phẩm tại Lâm Đồng
99-105
 1. PHAN ĐINH PHÚC, VÕ XUÂN CHU. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ốc nhồi Pila polita tại Đắk Lắk, Việt Nam
106-112
 1. LÊ THỊ LAN PHƯƠNG, DÀO DUY TRINH, NGUYỄN THỊ THU ANH. Câú trúc quần xã Ve Giáp ( Acari: Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300 m thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
113-119
 1. PHẠM NGỌC DŨNG. Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con có bầu Đước đôi ( Rhizophora apiculata BL) và Vẹt Khang (Bruguiera sexangula L. Lamk) phục vụ trồng rừng ngập mặn tại Thừa Thiên – Huế
120-129
 1. HÀ VĂN HUÂN. Phân lập gien matK từ cây sến mật (Madhuca pasquierri) làm ADN mã vạch (DNA Barcode) phục vụ giám định loài
130-136
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, ĐẶNG NHƯ QUỲNH, NGUYỄN QUỐC THỐNG, NGUYỄN VĂN NAM, ĐOÀN HỒNG NGÂN, TRẦN XUÂN HINH. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và bệnh hại  của cây Sưa trong giai đoạn vườn ươm
137-142

CONTENTS  
 1. TRAN TU LUC, BUI DUNG THE. The development of smallholder rubber model in Quang Binh province
3-11
 1. LE TUAN HUNG, LE VAN NAM. Current situation in using veterinary medicine and the relationship between veterinary manufacturers and farms in producing safe products for customers
12-17
 1. VO THI THANH LOC, NGUYEN PHU SON. Solutions for upgrading Artemia value chain in Vinh Chau, Soc Trang province
18-26
 1. NGUYEN THI LANG, TRAN THI THANH XA, TRINH THI LUY, NGUYEN VAN HIEU, NGUYEN TRONG PHUOC, PHAM THI THU HA, NGUYEN HOANG THAI BINH, TRAN THI NHIEN, BUI CHI BUU. Analysis of the interaction between the environment and genotypes of the rice breeds of exportable quality at Mekong river delta
27-35
 1. VU ANH TU, TRINH QUANG PHAP, NGUYEN VAN TOAN. Plant nematodes associated to replanting coffee in basalt soil and their correlation with yellow leaf symptom in Gia Lai
36-43
 1. NGUYEN DON HIEU, NGUYEN PHUONG VINH, NGUYEN ANH NGHIA, PHAN THANH DUNG, NGUYEN THI HUE THANH, NGUYEN MINH KHANG, TRUONG VAN TUAN. Evaluate the effectiveness of some methods in controlling powdery mildew disease caused by Oidium heveae on mature rubber plantation
44-49
 1. NGUYEN VAN TOAN, DO THI THUY HANG, NGUYEN DAC QUYNH ANH, PHAM THI KIM CHI, HOANG THI LE HANG. Effect of hot water treatment in shelf life extension of postharvest avocado ( Persea americana)
50-56
 1. HOANG THI LE THU, NGUYEN DINH VINH, DO VAN NGOC. The influence of different picking standards and picking time on the yield and quality of raw materials for processing O Long tea in Phu Tho
57-64
 1. VAN THI PHUONG NHU, CAO NGOC DIEP. Effects of  Pseudomonas putida and Bacillus subtilis on high – yielding rice variety Ma Lam 213 cultivated on sandy loam soil of Tuy Hoa city, Phu Yen province
65-72
 1. TRAN VAN HAU, TRAN THI DOAN XUAN, TRAN HOANG NAM. Effect of potassium compounds and number of pre – harvest application on yield and quality of sterile seeded Ba Lang jack fruit in Cai Rang district, Can Tho city
73-79
 1. PHAM VAN PHU, VU DINH CHINH. Effect of fertilizer dose applied on growth, development and yield of cotton in Chi Lang district – Lang Son
80-84
 1. TA TUYET THAI, NGUYEN XUAN THANH, NGUYEN DINH BONG. Assessing the efficiency of some agricultural land utilization models after being changed into industrial land in My Hao district, Hung Yen province
85-90
 1. NGUYEN VAN MANH, BUI THI NGA. Assessments and solutions for management of pollution of sediment bottom from intensive shrimp ponds Dam Doi district, Ca Mau province
91-98
 1. VO THE DUNG, VO THI DUNG. Results of a study on hemorrhagic diseases caused by bacteria on grow –out sturgeon in Lam Dong province
99-105
 1. PHAN DINH PHUC, VO XUAN CHU. Study on some biological characteristics of Pila polita distributing in Dak Lak province, Viet Nam
106-112
 1. LE THI LAN PHUONG, DAO DUY TRINH, NGUYEN THI THU ANH. Oribatida community structure in human impacted secondary forest at elevation 300 m in Cuc Phuong National Park, Ninh Binh
113-119
 1. PHAM NGOC DUNG. Study on technical container seedlings of  Rhizophora apiculata BL and Bruguiera sexangula L. Lamk serving for mangrove forest planing in Thua Thien – Hue province
120-129
 1. HA VAN HUAN. Isolation of matK gene from  Madhuca pasquierri as DNA barcode for species indentification
130-136
 1. NGUYEN MINH CHI, DANG NHU QUYNH, NGUYEN QUOC THONG, NGUYEN VAN NAM, DOAN HONG NGAN, TRAN XUAN HINH. Study on effects of fertilizer to growth and disease Dalbergia tonkinensis prain in nursery
137-142
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 377
 • Tháng hiện tại: 45696
 • Tổng lượt truy cập: 3362836
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl