Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 20/2014

Đăng lúc: Thứ năm - 25/12/2014 14:56 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 20/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 20/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 20/2014
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 20/2014
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN HOÀNG QUANG, PHẠM THANH TÂM, ĐỖ THỊ HẠNH, PHẠM XUÂN HỘI. Phân tích đa dạng di truyền và chức năng phân đoạn S9 của một số chủng vi rút lùn sọc đen phương Nam ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam
3-9
 1. NGUYỄN HOA DU, LÊ VĂN ĐIỆP. Đánh giá hàm lượng các nguyên tố đất hiếm trong đất đỏ bazan trồng cam vùng Phủ Quỳ – Nghệ An
10-14
 1. LÊ BẢO LONG, LÊ VĂN HOÀ, NGUYỄN BẢO TOÀN. Mối quan hệ giữa canxi với hiện tượng xì mủ bên trong trái măng cụt ( Garcinia mangostana L.) 
15-21
 1. TRẦN XUÂN HOÀNG, LÊ TẤT KHƯƠNG, ĐỖ VĂN NGỌC, ĐẶNG VĂN THƯ. Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu lá và thành phần sinh hoá của một số giống chè
22-28
 1. TRẦN THỊ MỸ HẠNH, NGUYỄN THÀNH HIẾU, NGUYỄN VĂN HOÀ, NGUYỄN VĂN HUỲNH. Sự phân bố, phổ ký chủ và thiên địch của nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi Kuang ( Eriophyidae, Acari) trên nhãn tại Kiên Giang
29-34
 1. CHÂU NGUYỄN QUỐC KHÁNH, HUỲNH ĐỨC HƯNG, LÊ VĂN VÀNG. Thành phần loài, diễn biến tỷ lệ gây hại và đặc điểm gây hại của các loài sâu cuốn lá cây có múi (Citrus) ở thành phố Cần Thơ và Hậu Giang
35-41
 1. NGUYỄN VĂN TỈNH, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, HOÀNG MINH TẤN. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất củ giống hoa lily thương phẩm bằng phương pháp tách vảy củ tại miền Bắc Việt Nam
42-48
 1. TRẦN TRUNG KIÊN, TRẦN VĂN ĐIỀN, DƯƠNG TRUNG DŨNG, LÊ XUÂN THÀNH. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
49-55
 1. ĐÀO MINH SÔ, NGÔ THỊ BÍCH, TRẦN NGỌC VŨ. Ảnh hưởng của biện pháp gieo thẳng và điều kiện bảo quản đến năng suất và chất lượng lúa Nanh Chồn đặc sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
56-61
 1. PHẠM VĂN TOẢN, ĐÀO VĂN THÔNG. Sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi bằng kỹ thuật lên men trên môi trường rắn
62-66
 1. NGUYỄN HỮU NGỮ, DƯƠNG QUỐC NÕN. Nghiên cứu xây dựng bản đồ rủi ro hạn hán phục vụ quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
67-73
 1. PHÙNG ĐỨC HOÀN, NGUYỄN DUY HOAN, PHÙNG HỮU CHÍNH. Một số yếu tố liên quan đến số lượng ống trứng và số lượng tinh trùng dự trữ của ong chúa Apis cerena ở Thái Nguyên
74-78
 1. NGUYỄN TIẾN VỞN, NGUYỄN XUÂN BẢ, NGUYỄN HỮU VĂN, HOÀNG THỊ MAI. Thí điểm thành lập câu lạc bộ nuôi bò thâm canh: Nghiên cứu trường hợp xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
79-86
 1. PHAN ĐINH PHÚC, DƯƠNG TUẤN PHƯƠNG. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá ngựa xám ( Tor tambroides ( Bleeker, 1954) tại Tây Nguyên
87-94
 1. HOÀNG THỊ NGHIỆP. Kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh thái của rắn Mống – Xenopeltis unicolor Reinwardt, 1827 trong điều kiện nuôi
95-99
 1. THÁI THANH BÌNH, ĐỖ VĂN SƠN. Phân loại cá tiểu bạc ở hồ Thác Bà bằng trình tự ADN vùng gien citocrom B
100- 105
 1. PHAN THỊ HOA, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THÀNH LUÂN. Đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
106-113
 1. NGUYỄN TÀI LUYỆN. Đặc điểm đa dạng loài cây gỗ trong rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Chảy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
114-119
 1. HOÀNG XUÂN NIÊN. Nghiên cứu một số đặc tính công nghệ tạo ván mỏng từ bèo lục bình
120-126

CONTENTS  
 1. NGUYEN HOANG QUANG, PHAM THANH TAM, DO THI HANH, PHAM XUAN HOI. Study on genetic diversity and function of S9 segment of southern rice black – streaked dwarf viruses isolated in some Central and Northern provinces of VietNam
3-9
 1. NGUYEN HOA DU, LE VAN DIEP. Evaluation of rare earth elements in soil of sweet orange growth of Phu Quy – Nghe An
10-14
 1. LE BAO LONG, LE VAN HOA, NGUYEN BAO TOAN. The relationship between canxi and the incidence of inner gamboges disorder of mangosteen fruits (Garcinia mangostana L.) 
15-21
 1. TRAN XUAN HOANG, LE TAT KHUONG, DO VAN NGOC, DANG VAN THU. Research on some characteristics leaf anatomy and biochemical components of some tea varieties
22-28
 1. TRAN THI MY HANH, NGUYEN THANH HIEU, NGUYEN VAN HOA, NGUYEN VAN HUYNH. Distribution, hosts and natural enemies of the mite  Eriophyes dimocarpi Kuang (Eriophyidae, Acari) damaging longan in Tien Giang
29-34
 1. CHAU NGUYEN QUOC KHANH, HUYNH DUC HUNG, LE VAN VANG. Species composition, damage characteristics and damage variation of citrus leaf rollers in the Mekong delta of VietNam
35-41
 1. NGUYEN VAN TINH, DANG VAN DONG, HOANG MINH TAN. Study on some technical measures of commercial lily bulb production using the method of scaling bulbs in Northern VietNam
42-48
 1. TRAN TRUNG KIEN, TRAN VAN DIEN, DUONG TRUNG DUNG, LE XUAN THANH. Study on influence of some technical methods on the growth, development and yield of Tieu Hong banana variety (in vitro) in Tran Yen district, Yen Bai province
49-55
 1. DAO MINH SO, NGO THI BICH, TRAN NGOC VU. Effect of sowing methods and preservation conditions on yield and quality of rice speciality Nanh Chon, Ba Ria – Vung Tau province
56-61
 1. PHAM VAN TOAN, DAO VAN THONG. Study on the production of bioinnoculant for animal manure composting by using the solid fermentation technology
62-66
 1. NGUYEN HUU NGU, DUONG QUOC NON. Study on building drought risk map for agricultural production planning in Dai Loc district, Quang Nam province
67-73
 1. PHUNG DUC HOAN, NGUYEN DUY HOAN, PHUNG HUU CHINH. Some factors in relation to number of ovarioles and stored sperms of Apis cerena queens in Thai Nguyen province
74-78
 1. NGUYEN TIEN VON, NGUYEN XUAN BA, NGUYEN HUU VAN, HOANG THI MAI. Pilot establishment of intensive cattle production club: Cause study of Cam Tuyen commun, Cam Lo district, Quang Tri province
79-86
 1. PHAN DINH PHUC, DUONG TUAN PHUONG. Some biological characteristics of  Tor tambroides (Bleeker, 1954) in Central Highlans, VietNam
87-94
 1. HOANG THI NGHIEP. The results on the nutrition, growth and ecology of sunbeam snake in farming condition
95-99
 1. THAI THANH BINH, DO VAN SON. Taxonomy of icefish in Thac Ba reservoir using directly DNA sequencing of mitochomdrial DNA cytochrome B gene
100- 105
 1. PHAN THI HOA, NGUYEN LAN HUNG SON, DINH THI PHUONG ANH, NGUYEN THANH LUAN. Herpetofauna in the Cu Lao Cham islans, Hoi An city, Quang Nam province
106-113
 1. NGUYEN TAI LUYEN. Trees species diversity characteristics of up – stream protection forest of Chay river in Hoang Su Phi district, Ha Giang province
114-119
 1. HOANG XUAN NIEN. Study on technology properties of particleboard form Eichhornia crassipes
120-126
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 953
 • Tháng hiện tại: 6458
 • Tổng lượt truy cập: 3490576
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh