Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 2/2016

Đăng lúc: Thứ hai - 29/02/2016 10:21 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 2/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 2/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 2/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 2/2016
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, BÙI VĂN TRỊNH, HUỲNH THANH NHÃ. Giải pháp tạo việc làm phi nông nghiệp cho người lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh
3-10
 1. NGUYỄN HỮU TÂM, LƯU THANH ĐỨC HẢI. Hiệu quả tài chính của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ca cao ở tỉnh Bến Tre
11-17
 1. TRẦN VŨ HẢI, VŨ MINH THUẬN, TRẦN THỊ HẰNG, PHẠM THU DUNG, PHẠM NGỌC TÚ. Đánh giá tính thích nghi và ổn định của các dòng/giống lúa thơm triển vọng ở đồng bằng sông Cửu Long
18-24
 1. PHAN THỊ HỒNG THẢO, NGUYỄN VŨ MAI LINH, NGUYỄN VĂN HIẾU. Phân lập xạ khuẩn nội sinh trên cây cam Hàm Yên – Tuyên Quang và đặc điểm sinh học của Streptomyces angustmyceticus C12
25-31
 1. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, PHAN THỊ THU HIỀN. Đánh giá các yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế sinh trưởng, phát triển và năng suất ngô trên đất cát biển tỉnh Nghệ An
32-39
 1. PHAN DIỄM QUỲNH, HỒ THIÊN THAO, ĐOÀN HỮU CƯỜNG, DƯƠNG HOA XÔ, CHU PHẠM NGỌC SƠN. Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ sinh học để tăng năng suất và chất lượng của tinh dầu lá trầu không Hóc Môn (Piper betle L.)
40-46
 1. LÊ TẤT KHƯƠNG, PHẠM VĂN QUÂN, TẠ PHƯƠNG THÚY. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của cây bơ trong giai đoạn vườn ươm
47-51
 1. VƯƠNG MINH DIỄN, LÊ QUỐC THANH. Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ, giữ ẩm đất đến sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất giống đậu tương NAS-S1 tại huyện Quảng Uyên –tỉnh Cao Bằng
52-57
 1. NGUYỄN CAO CƯỜNG, LÊ THANH LONG, NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN, NGUYỄN HIỀN TRANG, TRẦN NGỌC KHIÊM. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ nanochitosan đến chất lượng của cà chua sau thu hoạch
58-64
 1. NGUYỄN THỊ OANH, PHẠM VĂN HIỆP, HÀ DANH ĐỨC, TRẦN NGỌC LÂN. Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp
65-71
 1. LÊ VĂN CHÍN. Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu hụt nước đến phát triển sản xuất và đề xuất giải pháp ứng phó với hạn hán năm 2015-2016 tại lưu vực sông Ngàn Phố, Hà Tĩnh
72-78
 1. ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐÌNH PHÙNG, VĂN TIẾN DŨNG, LÊ ĐỨC NGOAN. Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí mêtan từ chăn nuôI bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ ở Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk
79-86
 1. NGUYỄN ĐỨC HƯNG, LÃ VĂN KÍNH, NGUYỄN ĐỨC CHUNG. Tác động của chế phẩm thảo dược CP4 đến sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôI gà lai nuôi thịt tại Thừa Thiên – Huế
87-92
 1. NGÔ VĨNH HẠNH, NGUYỄN HỮU NINH. Nghiên cứu ương nuôi cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1790)
93-98
 1. NGUYỄN HỮU KHÁNH, HUỲNH VĂN MỪNG, HỒ THỊ BÍCH NGÂN, HỒ THU HUY, PHAN VĂN PHƯƠNG. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá dứa (Pangasius mekongensis) bằng các chất kích thích khác nhau
99-103
 1. ĐẶNG THÁI DƯƠNG. Đánh giá khả năng cải tạo đất của các dòng keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Nam Trung bộ
104-110
 1. VŨ MẠNH TƯỜNG, PHẠM VĂN CHƯƠNG, NGUYỄN TRỌNG KIÊN, LÊ NGỌC PHƯỚC. Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến độ bền cơ học của ván ép lớp sản xuất từ gỗ Tống quá sủ
111-115
 1. NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG, NGUYỄN MINH THANH, VŨ TIẾN HINH. Ảnh hưởng của khai thác đến cấu trúc mật độ và trữ lượng cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên
116-123
 1. ĐINH THỊ HOA, HOÀNG VĂN SÂM, NGUYỄN HÙNG CHIẾN. Đa dạng thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La
124-130
 1. VƯƠNG HỒNG NHẬT, NGUYỄN VĂN HỒNG. Nghiên cứu sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
131-138
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI CAM LOAN, BUI VAN TRINH, HUYNH THANH NHA. Creating non – farm work to rural labors in Tra Vinh province
3-10
 1. NGUYEN HUU TAM, LUU THANH DUC HAI. Finacial efficiency analysis of actors in cocoa value chain in Ben Tre province
11-17
 1. TRAN VU HAI, VU MINH THUAN, TRAN THI HANG, PHAM THU DUNG, PHAM NGOC TU. Evaluation of stability and adaptation of promising aromatic rice lines/varieties in the Mekong delta
18-24
 1. PHAN THI HONG THAO, NGUYEN VU MAI LINH, NGUYEN VAN HIEU. Isolation of endophytic streptomycetes from Tuyen Quang orange trees and biological characteristics of Streptomyces angustmyceticus C12
25-31
 1. NGUYEN THI BICH THUY, PHAN THI THU HIEN. Evaluation macro element limiting on corn growth, development and yield in sandy soil at Nghe An province
32-39
 1. PHAN DIEM QUYNH, HO THIEN THAO, DOAN HUU CUONG, DUONG HOA XO, CHU PHAM NGOC SON. Research on biological organic fertilizer to increase the yield and essential oil quality of Hoc Mon betel leaves
40-46
 1. LE TAT KHUONG, PHAM VAN QUAN, TA PHUONG THUY. Study on the effects of seasonal grafting possibility of growth rate and garden of trees in butter stage of nursery
47-51
 1. VUONG MINH DIEN, LE QUOC THANH. Study on the effects of the cover materials, moisturizing to the growth and development of soybean NAS – S1 variety at Quang Uyen district, Cao Bang province
52-57
 1. NGUYEN CAO CUONG, LE THANH LONG, NGUYEN THI THUY TIEN, NGUYEN HIEN TRANG, TRAN NGOC KHIEM. Study on effects of nanochitosan on quality of fresh harvested tomato
58-64
 1. NGUYEN THI OANH, PHAM VAN HIEP, HA DANH DUC, TRAN NGOC LAN. Initial investigation of insect pests and their natural enemies in stored agricultural products in Dong Thap province
65-71
 1. LE VAN CHIN. Researching in impact of drought, water shortage on production development and proposing solutions to response drought of 2015 – 2016 in the Ngan Pho river basin, Ha Tinh province
72-78
 1. DINH VAN DUNG, LE DINH PHUNG, VAN TIEN DUNG, LE DUC NGOAN.  Enteric methane emission from smallholder semi – intensive beef catlle productions system in the central highland: A case study in Eakar district, Dăk Lăk province
79-86
 1. NGUYEN DUC HUNG, LA VAN KINH, NGUYEN DUC CHUNG. The effect of herbal preparations CP4 mixed concentration on broiler craised in Thua Thien – Hue province
87-92
 1. NGO VINH HANH, NGUYEN HUU NINH. Research on nursing of tripletail (Lobotes surinamensis Bloch 1790)
93-98
 1. NGUYEN HUU KHANH, HUYNH VAN MUNG, HO THI BICH NGAN, HO THU HUY, PHAN VAN PHUONG. Study on induced breeding of Dua catfish (Pangasius mekongensis) by using different types of stimulants
99-103
 1. DANG THAI DUONG. Evaluation of soil quality improvement capability of Acacia crassicarpa tree species planting in coastal Southern Central region
104-110
 1. VU MANH TUONG, PHAM VAN CHUONG, NGUYEN TRONG KIEN, LE NGOC PHUOC. Effect of pressing parameters on the some mechanical properties of laminated veneer lumber (LVL) made from Alnus nepalensis Wood
111-115
 1. NGUYEN QUOC PHUONG, NGUYEN MINH THANH, VU TIEN HINH. Influence of mining to structures density and reserver for evergreen broadleaf forest types in Tay Nguyen
116-123
 1. DINH THI HOA, HOANG VAN SAM, NGUYEN HUNG CHIEN. The diversity of high conservation value plant species in Xuan Nha nature reserve, Son La province
124-130
 1. VUONG HONG NHAT, NGUYEN VAN HONG. Researching into landscape ecology for orienting land use sustainably in Giao Thuy district, Nam Dinh province
131-138

Ý kiến bạn đọc

Avata
Lê Thị Thu Hoài - Đăng lúc: 02/03/2016 10:11
mọi người cho mình hỏi mình có thể đặt mua tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ở đâu được ạ. Cảm ơn ạ!!!
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 2280
 • Tháng hiện tại: 35801
 • Tổng lượt truy cập: 3352941
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl