Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 19/2015

Đăng lúc: Thứ hai - 16/11/2015 09:33 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 19/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 19/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 19/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 19/2015
 
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ KIM ANH, VŨ TÚ BANG. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa tỉnh Kiên Giang
3–10
 1. NGUYỄN QUỐC NGHI, MAI VĂN NAM. Tác động của nguồn lực sản xuất đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nghèo trồng khóm ở tỉnh Tiền Giang
11–15
 1. XUÂN THỊ THU THẢO, HOÀNG XUÂN PHƯƠNG, HỒ THỊ LAM TRÀ. Hiệu quả sử dụng đất của nông hộ sau tích tụ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
16–24
 1. NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU. Sự tương tác kiểu gien và môi trường lên năng suất của bộ giống lúa nếp trên các vùng sinh thái khác nhau của đồng bằng sông Cửu Long
25–31
 1. LÊ HỒNG ÉN, NGUYỄN THÀNH MẾN, LÊ HẢI, NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, LÊ VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN KẾT. Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước bằng kỹ thuật ghép bức xạ monome tan nước lên mụn xơ dừa và bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng lên cây cà phê chè (Coffea arabica)
32-39
 1. LÊ VĂN TRỌNG, VŨ THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu một số chỉ tiêu trao đổi nước liên quan đến năng suất của một số giống lạc (Arachis hypogaea L.) trồng tại Thanh Hóa
40–46
 1. TẤT ANH THƯ, NGUYỄN MINH HOÀNG ÂN, NGUYỄN VĂN QUÍ. Sử dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng năng suất cây đậu nành trồng trong điều kiện sử dụng nước trời
47–53
 1. NGÔ HỒNG BÌNH, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống táo 11 Tao 05
54–63
 1. HOÀNG THỊ NGA, ĐÀM THỊ THU HÀ, LÊ THỊ THU TRANG, LÃ TUẤN NGHĨA, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, ĐỖ HÀ THU. Nghiên cứu đa dạng di truyền một số nguồn gien cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) ở Việt Nam bằng chỉ thị SSR
64–69
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG. Nghiên cứu quy trình chế biến bột dinh dưỡng dùng cho người cao tuổi từ củ khoai lang tím Nhật Bản (giống Murasakimasari)
70-77
 1. TRƯƠNG THỊ MỘNG THU, NGUYỄN THỊ NHƯ HẠ, TRẦN THỊ THANH HIỀN. Nghiên cứu ứng dụng enzym bromelain thô trong sản xuất mắm cá lóc
78-85
 1. LÃ VĂN KÍNH, VƯƠNG NAM TRUNG. Ảnh hưởng của các mức khoáng, vitamin và cân bằng điện giải trong khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt
86-93
 1. ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐÌNH PHÙNG, LÊ ĐỨC NGOAN, NGUYỄN XUÂN BẢ, NGUYỄN HỮU VĂN.  Ảnh hưởng của mức protein trong thức ăn tinh đến phát thải khí mê tan ở bò vàng Việt Nam nuôi vỗ béo
94–100
 1. NGUYỄN THỊ QUYÊN, NGUYỄN THỊ KIM LAN, NGUYỄN THỊ NGÂN, NGUYỄN VĂN BẰNG, HOÀNG VĂN HIỀN. Mô tả ba loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của chó tại Phú Thọ
101- 106
 1. VŨ KHẮC HÙNG, DƯƠNG VĂN QUÝ BÌNH, NGUYỄN THỊ THU GIANG, TRỊNH THỊ THU HẰNG, DƯƠNG BÁ THANH DÂN. Vi khuẩn Nocardia sp. gây bệnh đốm trắng ở cá chim vây vàng (Trachinotus Blochii) nuôi thương phẩm tại một số tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ
107-112
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH. Ảnh hưởng của việc thay thế protein bột cá bằng protein rong bún (Enteromorpha sp.) trong thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus)
113-119
 1. NGÔ THỊ VÂN ANH, TRẦN LIÊN HÀ, PHÍ THANH MAI. Một số yếu tố ảnh hưởng đến vi khuẩn  Lactobacillus plantarum S5 có khả năng lên men sản xuất axit lactic từ xelobioza
120-124
 1. VŨ THU HƯƠNG, NGUYỄN VĂN TUẤN, DƯƠNG VĂN HIỂU. Liên kết trong chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất tỉnh Đồng Nai
125-131
 1. TRẦN VĂN CON, NGUYỄN TOÀN THẮNG, VŨ TIẾN LÂM, TRẦN HOÀNG QUÝ. Ảnh hưởng của kỹ thuật ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng chồi ghép loài Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A.Camus)
132-137
 1. LÊ ANH HÙNG. Phân cấp phòng hộ cho các loại hình sử dụng đất lâm nông nghiệp vùng đồi núi lưu vực sông Thu Bồn
138-144
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI KIM ANH, VU TU BANG. An analysis of farmers’ access to formal credit in Kien Giang province
3–10
 1. NGUYEN QUOC NGHI, MAI VAN NAM. Impact of production resources on technical efficiency of poor pineapples farming in Tien Giang province
11–15
 1. XUAN THI THU THAO, HOANG XUAN PHƯƠNG, HO THI LAM TRA. Efficient use of farm land after the process of agricultural land accumulation in Nam Dinh province
16–24
 1. NGUYEN THI LANG, NGUYEN TRONG PHUOC, BUI CHI BUU. The influences of the interaction between genotype and environment on the yield of sticky rice varieties cultivated at different ecologiocal zones within Mekong delta
25–31
 1. LE HONG EN, NGUYEN THANH MEN, LE HAI, NGUYEN TRONG HOANH PHONG, LE VAN TOAN, NGUYEN VAN KET. Research into producing super absorbent polymer material by applying the radiation grafting techniques to coir dust and the innitial outcome assessment of its application to Coffea arabica
32-39
 1. LE VAN TRONG, VU THI THU HIEN. Study of some indicator water exchange related to yield of some varieties peanut (Arachis hypogaea .L) grown in Thanh Hoa
40–46
 1. TAT ANH THU, NGUYEN MINH HOANG AN, NGUYEN VAN QUI. Application of AquaCrop model to simulate the yield of soybean cultivated underrainfed condition
47–53
 1. NGO HONG BINH, NGUYEN THI THU HUONG, NGUYEN THI BICH HONG, NGUYEN THI THANH THAO. Research results on selection and testing apple variety 11 Tao 05
54–63
 1. HOANG THI NGA, DAM THI THU HA, LE THI THU TRANG, LA TUAN NGHIA, NGUYEN THI NGOC HUE, NGUYEN THI THUY HANG, DO HA THU. Evaluation of genetic diversity of VietNam lotus accessions (Nelumbo nucifera Gaertn.) by SSR markers
64–69
 1. HOANG THI LE HANG, NGUYEN THI THU HUONG. Research on processing nutrition powder from Japan purple sweet potato (CV. Murasakimasari)
70-77
 1. TRUONG THI MONG THU, NGUYEN THI NHU HA, TRAN THI THANH HIEN. A study of using crude bromelain enzyme in producing of salty fermented fish product from commercial snakehead fish
78-85
 1. LA VAN KINH, VUONG NAM TRUNG. Effect of dietary trace mineral, vitamin, electrolyte levels on performance of fattening pigs
86-93
 1. DINH VAN DUNG, LE DINH PHUNG, LE DUC NGOAN, NGUYEN XUAN BA, NGUYEN HUU VAN.  Effects of crude protein level in concentrate on enteric methane production from Vietnamese local fattening cattle
94–100
 1. NGUYEN THI QUYEN, NGUYEN THI KIM LAN, NGUYEN THI NGAN, NGUYEN VAN BANG, HOANG VAN HIEN. Describe three species of nematoda in dog (Canis familiaris) in Phu Tho
101- 106
 1. VU KHAC HUNG, DUONG VAN QUY BINH, NGUYEN THI THU GIANG, TRINH THI THU HANG, DUONG BA THANH DAN. Vi khuẩn Nocardia sp. causing white spot disease in pompano Trachinotus Blochii  in South central coast provinces of VietNam
107-112
 1. NGUYEN THI NGOC ANH. Effect of fishmeal replacement with gut wedd (Enteromorpha sp.) as a protein source in practical diets for tilapia  (Oreochromis niloticus)
113-119
 1. NGO THI VAN ANH, TRAN LIEN HA, PHI THANH MAI. Effect of some conditions on lactic acid production of Lactobacillus plantarum S5 by using cellobiose
120-124
 1. VU THU HUONG, NGUYEN VAN TUAN, DUONG VAN HIEU. Links in the seelings supply chain for productive afforestation of Dong Nai province
125-131
 1. TRAN VAN CON, NGUYEN TOAN THANG, VU TIEN LAM, TRAN HOANG QUY. Effect of grafting techniques on survival rate and growth of milti – purpose species (Castanopsis piriformis Hickel & A.Camus)
132-137
 1. LE ANH HUNG. Protection decentralization for using and managing different agro – forestry land use types in mountainous area of Thu Bon river basin
138-144
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 420
 • Tháng hiện tại: 45739
 • Tổng lượt truy cập: 3362879
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl