Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 18/2016

Đăng lúc: Thứ ba - 01/11/2016 09:27 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 18/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 18/2016

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, NGUYỄN VĂN CHIẾN. Chính sách và thực tiễn phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo phục vụ xây dựng nông thôn mới
3-11
 1. TẠ ĐÌNH THI, TẠ VĂN TRUNG. Phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu
12-19
 1. VÕ HỮU HÒA. Nghiên cứu quan điểm và nhận thức của các bên liên quan về khó khăn và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông thôn
20- 25
 
 1. LÊ VĂN THÀNH. Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững thị trường xuất khẩu tôm nuôi Việt Nam
26-34
 
 1. NGUYỄN VĂN QUÍ, CHÂU MINH KHÔI, NGUYỄN MINH ĐÔNG, TRẦN HUỲNH KHANH, BENNET MACDONAL, TÔ PHÚC TƯỜNG. Triển vọng canh tác giống lúa ngắn ngày trong hệ thống canh tác lúa – tôm tại Bạc Liêu
35-43
 1. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI, TRẦN THỊ THANH, HATSADONG CHANTHANOUSONE. Nghiên cứu đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith ở một số tỉnh miền Bắc bằng chỉ thị RAPD
44-51
 1. PHẠM ANH TUẤN. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
52-58
 1. NGUYỄN NHƯ HÀ. Hiệu lực của phân lân và kali cho cây ngô trên đất đỏ vàng tại tỉnh Sơn La
59-64
 1. NGUYỄN THÀNH LỆ.  Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết đến thời điểm đầm nén tốt nhất trong thi công đập trọng lực bê tông đầm lăn
65-70
 1. TRƯƠNG HỒNG, TRỊNH THỊ HƯƠNG, NGUYỄN VĂN GIANG, BÙI VĂN VĨNH. Xác định chế độ nước tưới cho cây ca cao thời kỳ kinh doanh tại Bình Phước
71-75
 1. LÊ VĂN KHẨN. Nghiên cứu ảnh hưởng của phốt phát natri đến biến đổi khối lượng và chất lượng mực ống (Loligo chinensis) trong quá trình bảo quản đông
76-80
 1. BÁO VĂN TUY, LÊ ANH TUẤN. Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước mặt tỉnh Ninh Thuận
81-87
 1. NGUYỄN THỊ MAI, TRẦN THỊ NẮNG THU. Nghiên cứu sinh trưởng của cá chim vây vàng (Trachinotus sp)  sử dụng một số loại thức ăn khác nhau
   88-93
 1. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, VŨ NGỌC ÚT. So sánh sự phát triển của động vật đáy (Zoobenthos) giữa khu vực đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn của sông Hậu
94-102
 1. NGUYỄN VĂN HẢO, NGÔ SỸ VÂN, NGUYỄN VĂN GIANG. Mô tả giống cá mới Vietnamia gen.n. và một loài mới Vietnamia remtua sp.n thuộc phân họ Labeoninae (Cyprinidae, Cypryniformes) được phát hiện ở Cao Bằng, Việt Nam
103-111
 1. NGUYỄN VĂN THAO, NGUYỄN TRƯỜNG HẢI, NGUYỄN THU HÀ, ĐỖ NGUYÊN HẢI. Ảnh hưởng của phân bón chứa Ca, S, B đến sinh trưởng và năng suất cây hồ tiêu trên đất xám tại Phú Giáo, Bình Dương
112-118
 1. PHẠM MINH TOẠI. Khả năng sinh trưởng và phục hồi môi trường của rừng trồng loài cây thông, keo lá tràm và phi lao trên bãi thải than Nam Đèo Nai, tỉnh Quảng Ninh
119-127
 1. NGUYỄN VĂN THIẾT, SICHALEUNE OUDONE. Ảnh hưởng của phương pháp xẻ đến mức độ biến dạng và nứt của gỗ xẻ từ gỗ bạch đàn trắng  (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)
128-134
 1. LÊ HỒNG SINH, HÀ THỊ MỪNG. Đa dạng sinh học tầng cây gỗ phục hồi sau canh tác nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
135-145
 1. NGUYỄN THANH TÂN. Tăng trưởng và sản lượng rừng khộp tại Đắk Lắk: Kết quả nghiên cứu từ các ô tiêu chuẩn định vị
146-151
 1. NGUYỄN CÔNG HOAN, ĐỖ HOÀNG CHUNG. Một số quy luật phân bố và tương quan rừng trồng thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb) tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
152-156CONTENTS  
 1. NGUYEN THI ANH TUYET, NGUYEN VAN CHIEN. Policies  and practices to promote the role of women in economic development and poverty alleviation serve new rural construction
3-11
 1. TA DINH THI, TA VAN TRUNG. Discussion about sustainable economic development of Mekong delta key economic area in the context of climate change
12-19
 1. VO HUU HOA. Study opinions and perceptions related parties on difficulties and solutions to improve efficiency rural employer
20- 25
 
 1. LE VAN THANH. Research into the status and solutions of sustainable development for Viet Nam shrimp export markets
 26-34
 
 1. NGUYEN VAN QUI, CHAU MINH KHOI, NGUYEN MINH DONG, TRAN HUYNH KHANH, BENNETT MACDONALD, TO PHUC TUONG. Feasibility of short – duration rice variety cultivation in rice – shrimp farming system at Bac Lieu
35-43
 1. TRUONG THI HONG HAI, TRAN THI THANH, HATSADONG CHANTHANOUSONE. Study on genetic diversity of Ralstonia solanacearum isolates in Northern VietNam by RAPD
44-51
 1. PHAM ANH TUAN. Building land units map of Hai Hau district, Nam Dinh province
 52-58
 1. NGUYEN NHU HA. Efficiency of phosphorous and potassium fertilizer for maize crop on ferralic acrisols in Son La province
59-64
 1. NGUYEN THANH LE. The testing results influence of some super – plasticizer, retarding admixtures on the most suitable for compaction in construction the roller compacted concrete gravity dams
65-70
 1. TRUONG HONG, TRINH THI HUONG, NGUYEN VAN GIANG, BUI VAN VINH. Determination of irrigation regime for mature cocoa in Binh Phuoc
71-75
 1. LE VAN KHAN. Study on effects of trisodium phosphate on quantity and quanlity of frozen squid (Loligo chinensis) during cold storage
76-80
 1. BAO VAN TUY, LE ANH TUAN. Vulnerable assessment of water resources in Ninh Thuan province
81-87
 1. NGUYEN THI MAI, TRAN THI NANG THU. Growth performance of golden pompano (Trachinotus sp)  using pellet foods
88-93
 1. NGUYEN THI KIM LIEN, VU NGOC UT. Comparing the development of zoobenthos between upstream, midstream, and downstream of the Hau river
94-102
 1. NGUYEN VAN HAO, NGO SY VAN, NGUYEN VAN GIANG. Vietnamia remtua, a new genus and new species belong to subfamily labeoninae  (Cyprinidae, Cypryniformes) from Cao Bang province, Viet Nam
103-111
 1. NGUYEN VAN THAO, NGUYEN TRUONG HAI, NGUYEN THU HA, DO NGUYEN HAI. Effects of fertilizer contains Ca, S, B to growth and yield of pepper on accrisoil in Phu Giao district, Binh Duong province
112-118
 1. PHAM MINH TOAI. Growth ability and environmental rehabilitation of forest plantations in Nam Deo Nai coal mine spoil, Quang Ninh province
119-127
 1. NGUYEN VAN THIET, SICHALEUNE OUDONE. Influence of saw – setup to deformation and split levels of sawntimber made of (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)
128-134
 1. LE HONG SINH, HA THI MUNG. Biodiversity of wood plant rehabilitation after shifting cultivation in Muong Lat district, Thanh Hoa province
135-145
 1. NGUYEN THANH TAN. Growth and yield of dipterocarp forests in Dak Lak province: Research results from the permanent plots
146-151
 1. NGUYEN CONG HOAN, DO HOANG CHUNG. Rules of distributions and correlation of (Pinus massoniana Lamb) plantation in Loc Binh district, Lang Son province
152-156
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 961
 • Tháng hiện tại: 37365
 • Tổng lượt truy cập: 1915273
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray