Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17/2015

Đăng lúc: Thứ hai - 19/10/2015 15:15 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17/2015
 
MỤC LỤC  
 1. PHẠM THỊ LAM. Đánh giá tác động của thu hồi đất nông nghiệp đến sinh kế bền vững của các hộ nông dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
3–9
 1. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ VĂN DANG, LÝ NGỌC THANH XUÂN, LÂM NGỌC PHƯƠNG. Khả năng hấp thu NPK của cây bắp lai ở các mô hình luân canh trên đất phù sa không được bồi ở đồng bằng sông Cửu Long
10–20
 1. NGUYỄN PHÚC KHOA, NGUYỄN HỮU NGỮ, NGUYỄN NGỌC THANH. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp ven biển miền Trung: Nghiên cứu trường hợp xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế
21–28
 1. NGUYỄN THẾ HƯNG, VŨ THỊ THANH HƯƠNG. Một số đặc tính vật lý đất trong các thảm thực vật thoái hóa ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
29–33
 1. TRẦN NGỌC TÙNG, BÙI VĂN TRỊNH. Hiệu quả sản xuất tôm trên địa bàn nước mặn lợ: Trường hợp của các nông hộ nuôi ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng
34-42
 1. BÙI VĂN DŨNG, PHẠM THỊ VƯỢNG, LÝ VĂN ĐÀM, THẾ TRƯỜNG THÀNH, LÊ XUÂN VỊ. Hiện tượng đình dục bắt buộc ở pha trứng của bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti Laboissiere (Coleoptera: Chrysomelidae) hại cây hồi ở tỉnh Lạng Sơn
43–47
 1. LÊ HỒNG ÉN, LÊ HẢI, VÕ THỊ KIM HIỀN, HOÀNG VĂN CƯƠNG.  Nghiên cứu tác động của tia gamma đến sự nảy mầm hạt, sinh trưởng và phát triển của cây thu hải đường kép (Begonia  ‘go go salmom’)
48–54
 1. BÙI THỊ NGA, TARO IZUMI, NGUYỄN CÔNG THUẬN. Sử dụng nước thải mô hình khí sinh học trồng cây vạn thọ (Tagetes patula L.)
55–60
 1. NGUYỄN THỊ VÂN, BÙI TRẦN NỮ THANH VIỆT. Ảnh hưởng của độ chính thu hoạch và nhiệt độ bảo quản đến tính chất hóa lý và hoạt tính kháng oxy hóa của cà chua
61–68
 1. HUỲNH THỊ KIM CÚC, TẠ THỊ TỐ QUYÊN, NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM, PHẠM QUÝ BẰNG. Khảo sát quá trình lên men axit axetic từ củ khoai lang tím
69-73
 1. NGUYỄN THỊ NHƯ HẠ, TRƯƠNG THỊ  MỘNG THU, TRẦN THỊ THANH HIỀN.  Nâng cao chất lượng khô cá lóc (Channa striata) tẩm gia vị bằng cách bổ sung rượu và glyxerin
74-84
 1. ĐẶNG XUÂN BÌNH, NGUYỄN THẾ ANH, DƯƠNG QUỐC TIẾN. Nghiên cứu mức độ nhiễm vi khuẩn Escherichia coli, Listeria monocytogenes và Salmonella spp nhiễm trong thịt lợn tươi bán tại chợ một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
85-93
 1. TRẦN THANH VÂN, TRẦN QUỐC VIỆT, VÕ VĂN HÙNG, NGUYỄN THỊ THÚY MỴ, NGUYỄN THU QUYÊN. Nghiên cứu xác định mức lizin/ME, protein và axit amin thích hợp trong khẩu phần chăn nuôi gà F­1 ( RI x Lương Phượng)
94–99
 1. ĐẶNG THÚY BÌNH, NGUYỄN THỊ ANH THƯ, NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU. Xác định chủng loại ỏ– conotoxin của ba loài ốc cối ở Nha Trang dựa vào đa hình trình tự các peptite trong tuyến độc của chúng
100- 104
 1. TRẦN ĐỨC HẬU, NGUYỄN HÀ MY, NGUYỄN THỊ THỊNH. Phân bố ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc (Sillago sihama) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh, Việt Nam
105-109
 1. VÕ NGƯƠN THẢO, TRƯƠNG THỊ NGA. Năng suất vật rụng rừng ngập mặn tại cồn Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
110-118
 1. PHẠM QUANG NAM, NGUYỄN MINH CHÍ, PHẠM QUANG THU. Đánh giá ảnh hưởng của phân vi sinh MF1 đến sinh trưởng và kháng bệnh hại keo tai tượng và keo lá tràm trong giai đoạn vườn ươm
119-126
 1. TRẦN TRUNG THÀNH. Đánh giá khả năng phòng hộ của một số mô hình rừng trồng thuộc khu vực xung yếu ven hồ sông Đà tỉnh Hòa Bình
127-134
 1. NGUYỄN MINH THANH, PHAN THỊ THƠ. Một số đặc điểm về cấu trúc và chất lượng của rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
135-142
 1. TRẦN NGỌC HẢI, NGUYỄN THỊ NHƯ ANH. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý loài Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib)
143-146
CONTENTS  
 1. PHAM THI LAM. Impact assessment of agricultural land acquisition to sustainable livelihood of farmers in Chuong My district, Ha Noi city
3–9
 1. NGUYEN QUOC KHUONG, LE VAN DANG, LY NGOC THANH XUAN, LAM NGOC PHUONG. The NPK uptake of maize hybrids by crop rotation effects on undeposited alluvial soil in the Mekong delta
10–20
 1. NGUYEN PHUC KHOA, NGUYEN HUU NGU, NGUYEN NGOC THANH. An assessment impact of climate change on agricultural production in coastal centre: Case study at Phu Xuan commune, Phu Vang district, Thua Thien – Hue province
21–28
 1. NGUYEN THE HUNG, VU THI THANH HUONG. Some physical properties of soil in the degraded vegetations in Cam Pha city, Quang Ninh province
29–33
 1. TRAN NGOC TUNG, BUI VAN TRINH. Efficient production in area water shrimp brackish: Event of livestock farmers in areas coastal Soc Trang province
34-42
 1. BUI VAN DUNG, PHAM THI VUONG, LY VAN DAM, THE TRUONG THANH, LE XUAN VI. Diapause in eggs stage of Spotted gold leaf bettle  Oides duporti Laboissiere (Coleoptera: Chrysomelidae) on star anise in Lang Son province
43–47
 1. LE HONG EN, LE HAI, VO THI KIM HIEN, HOANG VAN CUONG.  Impacts of gamma ray to germination, growth and development of Begonia ‘go go salmom’
48–54
 1. BUI THI NGA, TARO IZUMI, NGUYEN CONG THUAN. Using waste water from biogas digesters culturing marigold (Tagetes patula L.)
55–60
 1. NGUYEN THI VAN, BUI TRAN NU THANH VIET. Effect of harvesting stage and storage temperature on physicochemical properties and antioxidant activity of tomato
61–68
 1. HUYNH THI KIM CUC, TA THI TO QUYEN, NGUYEN THI HOAI TAM, PHAM QUY BANG. An investigation of change in acetic acid fermention from purple sweet potato
69-73
 1. NGUYEN THI NHU HA, TRUONG THI  MONG THU, TRAN THI THANH HIEN. Quality enhancement of dried snakehead fish (Channa striata) by supplementing wine and glycerol
74-84
 1. DANG XUAN BINH, NGUYEN THE ANH, DUONG QUOC TIEN. A study of Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Salmonella spp. bacteria infections in fresh pork at public markets in the North of Viet Nam
85-93
 1. TRAN THANH VAN, TRAN QUOC VIET, VO VAN HUNG, NGUYEN THI THUY MY, NGUYEN THU QUYEN. Determining appropriate rations of  lysine/ME, proteins and amino acids for the diet of chicken F­1 ( RI x Lương Phượng)
94–99
 1. DANG THUY BINH, NGUYEN THI ANH THU, NGUYEN THI XUAN DIEU. Determine ỏ – conotoxin of three conus species in Nha Trang based on peptide diversity in venom gland
100- 104
 1. TRAN DUC HAU, NGUYEN HA MY, NGUYEN THI THINH. Larval and juvenle distribution of Sillago sihama at the Tien Yen estuary, Quang Ninh province, VietNam
105-109
 1. VO NGUON THAO, TRUONG THI NGA. Litterfall production in Ong Trang hillock, Vien An commune, Ngoc Hien distrit, Ca Mau province
110-118
 1. PHAM QUANG NAM, NGUYEN MINH CHI, PHAM QUANG THU. Investigation of application of microorganism fertilizer MF1 to growth and disease resistance of Acacia mangium and Acacia auriculiformis seddlings
119-126
 1. TRAN TRUNG THANH. Assessment of protection potential of some forest plantation models established in crucial areas of reservoir on Da river, Hoa Binh province
127-134
 1. NGUYEN MINH THANH, PHAN THI THO. Some notes on the structure and the quality of production forests in Tan lac district, Hoa Binh province
135-142
 1. TRAN NGOC HAI, NGUYEN THI NHU ANH. Anatomical and physiological characteristics of  Disporopsis longifolia Craib
143-146
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 777
 • Tháng hiện tại: 6282
 • Tổng lượt truy cập: 3490400
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh