Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/09/2016 14:39 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2016

MỤC LỤC  
 1. LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ TÌNH, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu khả năng tạo đa chồi và phát sinh rễ ở một số giống bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) bằng nuôi cấy in vitro
3-9
 1. NGUYỄN THỊ NHÃ, TRỊNH THỊ VÂN ANH, VÕ THỊ XUÂN TRANG, NGUYỄN NGỌC UYÊN TRINH, PHAN HỒNG HẢI, PHẠM BÍCH NGỌC, BÙI MINH TRÍ, PHAN THANH KIẾM, TRỊNH MINH HỢP. Hiệu quả chuyển gien kháng thuốc diệt cỏ ở cây bông (G.hirsutum. L.) thông qua A. tumefaciens
10-19
 1. BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN, PHẠM QUANG HÀ. Nghiên cứu đặc điểm hữu cơ trên các loại hình sử dụng đất cát biển ở vùng Bắc Trung bộ
20-25
 
 1. NGUYỄN TIẾN NAM, TRẦN MẠNH THI, TRẦN TRUNG DŨNG, NGUYỄN ANH DŨNG. Ảnh hưởng của phân bón chứa Ca và Mg đến sinh lý quang học và năng suất cây hồ tiêu (Pipper nigrum L.) đang kinh doanh tại Đắk Lắk
26-31
 
 1. HỒ VIỆT HOÀNG, HỒ KIỆT. Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2020
32-38
 1. LÊ TẤT KHƯƠNG, NGUYỄN TÙNG CƯƠNG, NGUYỄN VĂN ĐỊNH. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của mô hình xử lý nước thải từ hoạt động chế biến tinh bột miến dong bằng phương pháp sinh học tại Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lào Cai
39-44
 1. KHƯƠNG THỊ HẢI YẾN, PHẠM THỊ MINH THƯ, NGUYỄN THỊ KIM CÚC, TRẦN VIẾT ỔN. Xử lý tại chỗ nước thải xám nhà cao tầng bằng đá ong theo kỹ thuật xếp lớp đa tầng – Quy mô thử nghiệm
 45-49
 1. ĐỖ ĐÌNH HIỆU, ĐỖ THỊ TÁM, ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
50-55
 1. TRẦN VĂN VƯƠNG, NGUYỄN THỊ VÂN, VŨ NGỌC BỘI. Nghiên cứu sự biến đổi một số thành phần hóa học của cá ngừ chù (Auxis thazard) trong quá trình bảo quản bằng nước đá kết hợp với chitin phân tử lượng thấp
56-62
 1. PHẠM VĂN TOẢN, LÊ ANH ĐỨC. Nghiên cứu xác định phương pháp sấy mực ống
63-68
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH. Khả năng sử dụng sinh khối  Artemia, sản phẩm phụ từ ao nuôi thu trứng bào xác làm nguồn protein trong thức ăn cho tôm sú (Penaeus monodon) giống
69-76
 1. NGÔ THỊ THU THẢO. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến kết quả ương giống ốc bươu đồng Pila polita trong bể
77-83
 1. BÙI ĐẮC THUYẾT, ĐẶNG THỊ LỤA. Nghiên cứu đánh giá sự biến động nhiệt độ và độ mặn tại vùng nuôi ngao ven biển tỉnh Thái Bình
84-88
 1. NGUYỄN VĂN CHUNG, VÕ VĂN BÌNH, NGUYỄN HẢI SƠN. Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá nheo sông (Silurus asotus Linnaeus, 1758)
89-95
 1. PHẠM THỊ NGỌC, NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA, TÔ DŨNG TIẾN. Phát triển nghề nuôi ngao bền vững vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa
96-104
 1. VƯƠNG QUỐC DUY. Xác định mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm con tôm của hộ nuôi tôm tại Bạc Liêu
105-112
 1. TẠ THỊ PHƯƠNG HOA. Khả năng chống mối của gỗ trám trắng và gỗ gáo trắng xử lý mDMDHEU
113-118
 1. ĐẶNG THÀNH NHÂN, ĐẶNG THÁI DƯƠNG. Nghiên cứu sinh trưởng, sinh khối và khả năng hấp thụ các bon của các dòng keo lai (Acacia hybrid) trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
119-126
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, PHẠM QUANG THU. Nghiên cứu định loại vi sinh vật nội sinh trong các dòng keo lá tràm đối kháng nấm Ceratocystis manginecans gây bệnh chết héo
127-131
 1. PHẠM MINH TOẠI, BÙI THẾ ĐỒI. Một số đặc điểm lâm học rừng trồng sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
132-138
 1. VŨ THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THẾ HƯNG. Xây dựng đường các bon cơ sở cho thảm thực vật thoái hóa ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
139-144
CONTENTS  
 1. LA VAN HIEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN THI TINH, NGO XUAN BINH. Study on the ability induced multiplies shoot and root of some grapefruit  (Citrus grandis ( L.) Osbeck by in vitro culture
3-9
 1. NGUYEN THI NHA, TRINH THI VAN ANH, VO THI XUAN TRANG, NGUYEN NGOC UYEN TRINH, PHAN HONG HAI, PHAM BICH NGOC, BUI MINH TRI, PHAN THANH KIEM, TRINH MINH HOP. Efficiency of herbicide resistant gene transformation via  A. tumefaciens in cotton plant
10-19
 1. BUI THI PHUONG LOAN, PHAM QUANG HA. Organic characteristics study on the common land use types in North Central coast
20-25
 
 1. NGUYEN TIEN NAM, TRAN MANH THI, TRAN TRUNG DUNG, NGUYEN ANH DUNG. Effect  of Ca, Mg on phytosynthesis and crop yield of black pepper (Pipper nigrum L.) in Cu Kuin district, Dak Lak province
26-31
 
 1. HO VIET HOANG, HO KIET. Research of restructuring the land use for social – economic development in Huong Thuy town, Thua Thien – Hue province by 2020
32-38
 1. LE TAT KHUONG, NGUYEN TUNG CUONG, NGUYEN VAN DINH. Evaluation of the effectiveness of treatment models by biological methods for wastewater from canna vermicelli starch processing in Binh Lu commune, Tam Duong district, Lai Chau province
39-44
 1. KHUONG THI HAI YEN, PHAM THI MINH THU, NGUYEN THI KIM CUC, TRAN VIET ON. Greywater treatment on site by using laterite with multi soil layering pilot scale
45-49
 1. DO DINH HIEU, DO THI TAM, DO THI DUC HANH. Assess the implementing of planning of renewing rural areas in Tho Xuan district, Thanh Hoa province
50-55
 1. TRAN VAN VUONG, NGUYEN THI VAN, VU NGOC BOI. Changes in chemical components of frigate tuna (Auxis thazard) during storage by ice and low molecular weight chitin
56-62
 1. PHAM VAN TOAN, LE ANH DUC. Determination of drying method for squid
63-68
 1. NGUYEN THI NGOC ANH. Potential use of Artemia biomass, by products from Artemia cyst production as protein source in practical diets for the tiger shrimp (Penaeus monodon) postlarvae
69-76
 1. NGO THI THU THAO. Effects of different substrates on the results of nursing snall  Pila polita in tank
77-83
 1. BUI DAC THUYET, DANG THI LUA. Studies on the variation of temperature and salinity at hard clam culture areas in Thai Binh province
84-88
 1. NGUYEN VAN CHUNG, VO VAN BINH, NGUYEN HAI SON. Research results on the artificial breeding and rearing river catfish (Silurus asotus Linnaeus, 1758)
89-95
 1. PHAM THI NGOC, NGUYEN THI DUONG NGA, TO DUNG TIEN. Sustainable development of clams production in coastal areas in Thanh Hoa province
96-104
 1. VUONG QUOC DUY. Determine the level of willingness to pay for the shrimp insurance of the housheholds in Bac Lieu province
105-112
 1. TA THI PHUONG HOA. Termite resistance for modified wood  Canarium album and Neolamarckia cadamba by mDMDHEU
113-118
 1. DANG THANH NHAN, DANG THAI DUONG. Study on growth, biomass and carbon sequestration of  Acacia hybrid varieties planting on grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75 cm in Easup district, Dak Lak province
119-126
 1. NGUYEN MINH CHI, PHAM QUANG THU. Taxonomy of endophytes isolated from Acacia auriculiformis clones antagonizing to Ceratocystis manginecans pathogen
127-131
 1. PHAM MINH TOAI, BUI THE DOI. Silviculture characteristics of Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook plantation at the Si Ma Cai district, Lao Cai province
132-138
 1. VU THI THANH HUONG, NGUYEN THE HUNG. Finding baseline of carbon of vegetation in Cam Pha city, Quang Ninh province 
139-144
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 350
 • Tháng hiện tại: 45669
 • Tổng lượt truy cập: 3362809
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl