Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2014

Đăng lúc: Thứ hai - 17/11/2014 10:17 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2014
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2014

MỤC LỤC  
 1. TRẦN MẠNH CƯỜNG, TRẦN VĂN QUANG, ĐÀM VĂN HƯNG, NGUYỄN THỊ HẢO, TRẦN DUY QUÝ. Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng thơm HQ19
3-9
 1. ĐẶNG THỊ THANH MAI, NGUYỄN XUÂN VIẾT. Phân tích đa dạng di truyền khoai môn sọ ( Colocasia esculenta (L.) Schott) bằng chỉ thị SSR
10-16
 1. TRẦN ĐẶNG VIỆT, NGUYỄN VĂN TOÀN. Kết quả điều tra đánh giá bệnh hại chè năm 2013 tại Phú Hộ – Phú Thọ
17-20
 1. NGUYỄN VĂN KHIÊM, VŨ HOÀI SÂM, PHƯƠNG THIỆN THƯƠNG, TRIỆU THỊ LINH, NGUYỄN XUÂN CẢNH. Phát hiện chỉ thị phân tử ADN liên quan đến hàm lượng curcumin trong các giống nghệ  (Curcuma longa L.) ở Việt Nam
21-27
 1. PHẠM ANH TUẤN, PHẠM THỊ THANH TĨNH. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản quả vải thiều bằng phương pháp kiểm soát khí quyển (CA – Controlled atmosphere)
28-34
 1. HỒ TUẤN ANH. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp lên men bia không cồn
35-40
 1. LÊ ANH ĐỨC. Nghiên cứu xác định chế độ sấy lá chùm ngây theo nguyên lý sấy bơm nhiệt
41-45
 1. LIEOU KIẾN CHÍNH, TRẦN THỊ KIM, NGUYỄN KỲ PHÙNG, NGUYỄN THỊ BẢY. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát đến độ ổn định của bờ sông đoạn hạ lưu cầu Mỹ Thuận
46-52
 1. PHẠM THẾ THƯ. Đặc trưng quần xã vi khuẩn với sức khỏe san hô
53-58
 1. ĐINH THỊ BÍCH LÂN, PHÙNG THĂNG LONG, NGUYỄN HOÀNG LỘC, TRẦN THUÝ LAN, LÊ QUỐC VIỆT, PHAN VĂN QUYẾT, HOÀNG TẤN QUẢNG. Tạo dòng và biểu hiện gien mã hoá protein Cp23 từ Cryptosporidium parvum
59-64
 1. PHẠM CÔNG KỈNH, TRẦN NGỌC HẢI, TRƯƠNG HOÀNG MINH. So sánh khía cạnh kỹ thuật và tài chính giữa các hình thức sản xuất tôm sú  (Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh Bến Tre
65-72
 1. NGUYỄN VĂN MẠNH, BÙI THỊ NGA. Nghiên cứu phương pháp rửa mặn bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm thẻ Litopenaeus vannamei
73-79
 1. BÙI NGỌC THANH, NGUYỄN THỊ THU BÌNH, PHAN THỊ VÂN. Ấu trùng sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensi) trên cá mương (Hemiculter sp.) và cá thiểu (Cultrichthys erythropterus) tại Gia Viễn, Ninh Bình
80-86
 1. LÂM HỒNG PHƯƠNG, NGÔ HỮU TOÀN. Nghiên cứu chất lượng thịt của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus Bloch, 1792) nuôi ở các độ mặn khác nhau
87-93
 1. ĐỖ ANH TUÂN, NGUYỄN HỮU TÂN. Tính đa dạng loài và đặc điểm cấu trúc rừng phòng hộ vùng hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
94-101
 1. KHAMPHILAVONG KHANTHALY, TRẦN HỮU VIÊN, NGUYỄN TRỌNG BÌNH. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc một số trạng thái rừng tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào
102-109
 1. VŨ MẠNH TƯỜNG, PHẠM VĂN CHƯƠNG. Một số tính chất vật lý của gỗ keo lai xử lý bằng dung dịch TiO­­2 với nồng độ khác nhau
110- 114
 1. LÊ THỊ DIÊN, LÊ DOÃN ANH, PHAN TRỌNG TRÍ. Nghiên cứu xác định vai trò chỉ thị sinh thái của buớm (Lepidoptera: Rhopalocera) và ảnh hưởng của thời tiết đến loài bướm chỉ thị ở Vườn Quốc gia Bạch Mã
115-119
 1. TRẦN THỊ THU HÀ, BÙI VĂN TRƯỜNG. Khả năng tích luỹ các bon ở trạng thái rừng IIB tại phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Ba Bể
120-124

CONTENTS  
 1. TRAN MANH CUONG, TRAN VAN QUANG, DAM VAN HUNG, NGUYEN THI HAO, TRAN DUY QUY. Research into the indentifying procedure for hybrid seed production of two – line combination HQ19
3-9
 1. DANG THI XUAN MAI, NGUYEN XUAN VIET. Assessment of genetic diversity of taro ( Colocasia esculenta (L.) Schott) using SSR DNA fingerprinting
10-16
 1. TRAN DANG VIET, NGUYEN VAN TOAN. Assessment survey results of harmful diseases on tea in Phu Ho, Phu Tho in 2013
17-20
 1. NGUYEN VAN KHIEM, VU HOAI SAM, PHUONG THIEN THUONG, TRIEU THI LINH, NGUYEN XUAN CANH. Development of DNA molecular markers related to various curcumin content levels of turmeric genotypes (Curcuma longa L.) in Viet Nam
21-27
 1. PHAM ANH TUAN, PHAM THI THANH TINH. Research on the application of lychee preservation technology by controlled atmosphere
28-34
 1. HO TUAN ANH. Study on the selected method of fermentation in non – alcohol beer production
35-40
 1. LE ANH DUC. Study on drying regime of moringa leaves by heat pump drying method
41-45
 1. LIEOU KIEN CHINH, TRAN THI KIM, NGUYEN KY PHUNG, NGUYEN THI BAY. Assessment of impacts of sand mining activities to river bank stability at downstream of My Thuan bridge
46-52
 1. PHAM THE THU. Features of bacterial community in coral health
53-58
 1. DINH THI BICH LAN, PHUNG THANG LONG, NGUYEN HOANG LOC, TRAN THUY LAN, LE QUOC VIET, PHAN VAN QUYET, HOANG TAN QUANG. Cloning and expression of gene encoding Cp23 protein from  Cryptosporidium parvum
59-64
 1. PHAM CONG KINH, TRAN NGOC HAI, TRUONG HOANG MINH. Comparison of technical and financial aspects in different intensive shrimp  (Penaeus monodon)  production systems in Thanh Phu district, Ben Tre province
65-72
 1. NGUYEN VAN MANH, BUI THI NGA. Studies on the method of salinity reduction of bottom sediments from intensive shrimp ponds (Litopenaeus vannamei)
73-79
 1. BUI NGOC THANH, NGUYEN THI THU BINH, PHAN THI VAN. Infection of small liver fluke, (Clonorchis sinensis) in Hemiculter sp. and Cultrichthys erythropterus at Gia Vien district, Ninh Binh province
80-86
 1. LAM HONG PHUONG, NGO HUU TOAN. Study on flesh quality of square – head climbing perch  Anabas testudineus cultured at different salinity levels
87-93
 1. DO ANH TUAN, NGUYEN HUU TAN. The species diversity and structure of the watershed forest at Cua Dat reservoir of Thuong Xuan district, Thanh Hoa province
94-101
 1. KHAMPHILAVONG KHANTHALY, TRAN HUU VIEN, NGUYEN TRONG BINH. Study on the structural characteristics of some forest status in Bolykhamxay province, Lao PDR
102-109
 1. VU MANH TUONG, PHAM VAN CHUONG. Some physical properties of  Acacia hybrid wood treated by  TiO­­2 solution with different concentrations
110- 114
 1. LE THI DIEN, LE DOAN ANH, PHAN TRONG TRI. Study on identification of ecological indicator role of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) and influence of weather on fluctuations of indicator butterfly species in Bach Ma National Park, Viet Nam
115-119
 1. TRAN THI THU HA, BUI VAN TRUONG. Capacity of carbon sequestration at the forest type IIB in rehabilitation sub – zone of Ba Be National Park
120-124
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 360
 • Tháng hiện tại: 69802
 • Tổng lượt truy cập: 3386942
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh