Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 15/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 15/09/2016 09:26 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 15/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 15/2016

MỤC LỤC  
 1. PHẠM THU DUNG, TRẦN VŨ HẢI, PHẠM NGỌC TÚ, TRẦN NHƯ NGỌC, ZHANYUAN ZHANG. Nghiên cứu đồng biểu hiện của 3 gien crtB, At – VTE3 và VTE4 ở đậu tương
3-10
 1. HỒ THỊ LAM TRÀ, LÊ VĂN HẢI, CAO TRƯỜNG SƠN. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng đất nông nghiệp huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
11-18
 1. NGUYỄN MINH KỲ. Đánh giá nhận thức của cộng đồng về vấn đề tài nguyên và môi trường tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai
19-24
 1. NGUYỄN MINH ĐÔNG, NGUYỄN VĂN QUÍ, TRẦN HUỲNH KHANH, THÁI THỊ LOAN, CHÂU MINH KHÔI. Ảnh hưởng của các biện pháp rửa mặn đến chất lượng đất, nước và năng suất lúa trên đất canh tác tôm – lúa ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
25-31
 
 1. NGUYỄN ĐỖ CHÂU GIANG, NGUYỄN MINH ĐÔNG. Đánh giá sự bốc thoát NH­3 của các dạng phân urê có bổ sung chế phẩm nBTPT, Hua, Neb trong phòng thí nghiệm
32-38
 1. LÊ PHƯỚC TOÀN, LÊ VĂN KHOA, TRẦN VĂN HÙNG, TRẦN VĂN DŨNG, NGÔ NGỌC HƯNG. Đặc tính hình thái, lý hóa học và sử dụng đất phèn ở vùng bán đảo Cà Mau
39-48
 1. HỒ VIỆT CƯỜNG. Xác định nguyên nhân, cơ chế gây đục nước ở vùng ven biển Đồ Sơn – Hải Phòng và đề xuất giải pháp khắc phục
49-57
 1. NGUYỄN NGỌC ANH, ĐỖ ĐỨC DŨNG. Cân bằng nước hệ thống sông Đồng Nai trong điều kiện biến đổi khí hậu
58-67
 1. DƯƠNG VĂN CƯỜNG, LÊ THỊ QUỲNH HOA. Sinh tổng hợp vanilin từ axit ferulic sử dụng E.coli tái tổ hợp
68-75
 1. HOÀNG THỊ LỆ THƯƠNG, TRẦN THỊ THÚY, NGUYỄN QUANG HÀO. Nghiên cứu kết hợp phương pháp hóa học và chưng cất phân đoạn trong nâng cao chất lượng rượu thóc và rượu ngô ủ men lá truyền thống của tỉnh Tuyên Quang
76-80
 1. LÊ TRUNG THIÊN, TRỊNH THỊ MỸ TRANG, LƯƠNG HỒNG QUANG, KATLEEN RAES. Ảnh hưởng của một vài yếu tố đến hiệu suất trích ly vitamin C và các hợp chất polyphenol từ trái sơ ri
81-84
 1. LÊ HOÀI THANH, NGUYỄN HUY HOÀNG, NGUYỄN HỒNG SƠN. Ảnh hưởng của việc thả vịt, cá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của lúa ở mô hình lúa – cá - vịt
85-90
 1. TRẦN THỊ LÊ TRANG. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipit của tảo Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970)
91-95
 1. NGUYỄN PHAN NHÂN, BÙI THỊ NGA, PHẠM VĂN TOÀN. Thành phần loài động vật không xương sống đáy và mối quan hệ với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật – Nghiên cứu điển hình: Hệ thống kênh nội đồng và sông rạch tỉnh Hậu Giang
96-103
 1. TRẦN THỊ THANH HIỀN, LÊ HỮU NGHỊ, PHẠM MINH ĐỨC. Đánh giá tăng trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch của cá lóc (Channa striata) bằng thức ăn bột đậu nành có bổ sung mannan  oligosaccharides
104-111
 1. NGUYỄN THỊ XUYẾN, NGUYỄN TUẤN ĐIỆP, NGÔ ANH SƠN. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và chất điều hòa sinh trưởng đến hàm lượng Triterpenoit  trong nuôi cấy tế bào huyền phù cây thanh tiền liễu
112-117
 1. TRẦN HUY MẠNH. Chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước
118-125
 1. NGUYỄN THANH TÂN, TRẦN ĐÌNH THẾ. Công tác giao rừng và thực trạng quản lý rừng tự nhiên giao cho cộng đồng ở các tỉnh Tây Nguyên
126-133
 1. LÊ THÀNH CÔNG, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống chịu thời tiết trong điều kiện phơi tự nhiên của gỗ gáo trắng
134-140
 1. TRẦN VĂN CHỨ, PHAN DUY HƯNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất chống cháy, nhiệt độ ép, thời gian ép đến chất lượng ván LVL
141-149
 1. VŨ THỊ THANH HƯƠNG. Thành phần loài thực vật trong các trạng thái thảm thực vật thoái hóa ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
150-154
CONTENTS  
 1. PHAM THU DUNG, TRAN VU HAI, PHAM NGOC TU, TRAN NHU NGOC, ZHANYUAN ZHANG. C0 – ordinated expression of crtB, At – VTE3 and  VTE4 in soybean
3-10
 1. HO THI LAM TRA, LE VAN HAI, CAO TRUONG SON. Building database for managing agricultural land quality in Lap Thach district of Vinh Phuc province
11-18
 1. NGUYEN MINH KY. Assessment of community awareness on environment and resources issues at Dong Nai biosphere reserve
19-24
 1. NGUYEN MINH DONG, NGUYEN VAN QUI, TRAN HUYNH KHANH, THAI THI LOAN, CHAU MINH KHOI. Effect of soil salinity leaching methods on the quality of soil, water and rice yields in shrim – rice cultivation system at Phuoc Long district, Bac Lieu province
25-31
 
 1. NGUYEN DO CHAU GIANG, NGUYEN MINH DONG. Evaluation of NH­3 volatilization from urea – containing fertilizers plus nBTPT, Hua, Neb in laboratory experiment
32-38
 1. LE PHUOC TOAN, LE VAN KHOA, TRAN VAN HUNG, TRAN VAN DUNG, NGO NGOC HUNG. The morphological, physiochemical properties and use of acid sulphate soil in Ca Mau peninsula
39-48
 1. HO VIET CUONG. Identify the cause, mechanism in water turbidity in Do Son – Hai Phong coasta area and solutions recommendation
49-57
 1. NGUYEN NGOC ANH, DO DUC DUNG. Water balance in the Dong Nai river basin under the context of climate changes
58-67
 1. DUONG VAN CUONG, LE THI QUYNH HOA. Biosynfthesis of vanillin from ferulic acid using recombinant E.coli
68-75
 1. HOANG THI LE THUONG, TRAN THI THUY, NGUYEN QUANG HAO. Study combination chemical methods and fractionation in quality enhancement for traditional distilled spirits “ Ruou ngo” and “ Ruou thoc” brewed by yeast leaf of Tuyen Quang province
76-80
 1. LE TRUNG THIEN, TRINH THI MY TRANG, LUONG HONG QUANG, KATLEEN RAES. Effects of several parameters (Factors) on extraction efficiency of vitamin C and polyphenolic compounds from acerola
81-84
 1. LE HOAI THANH, NGUYEN HUY HOANG, NGUYEN HONG SON. Effects of ducks and fish to the growth, development, productivity and economic efficiency in the experimental rice fish – duck model
85-90
 1. TRAN THI LE TRANG. Effect of light intensity on growth, protein and lipid contents of Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970)
91-95
 1. NGUYEN PHAN NHAN, BUI THI NGA, PHAM VAN TOAN. The composition of benthic macroinvertebrates related with insecticide residues: A case study at irrigation canals and rivers in Hau Giang province, Viet Nam
96-103
 1. TRAN THI THANH HIEN, LE HUU NGHI, PHAM MINH DUC. Growth performance and immune reponses of snakehead (Channa striata) by feeding soybean meal supplemented with mannan oligosaccharides
104-111
 1. NGUYEN THI XUYEN, NGUYEN TUAN DIEP, NGO ANH SON. Effects of culture mediums and plant hormones on triterpenoid production in the cell suspension culture of Cyclocarya paliurus
112-117
 1. TRAN HUY MANH. Payment for forest environment services in  Binh Phuoc province
118-125
 1. NGUYEN THANH TAN, TRAN DINH THE. Forest allocation and actual status of natural forest management allocated to community in provinces of the Central Highlands
126-133
 1. LE THANH CONG, TA THI PHUONG HOA. Natural weathering resistance of modified wood Neolamarckia cadamba by mDMDHEU
134-140
 1. TRAN VAN CHU, PHAN DUY HUNG. Study on the effect of fire – retardant ratio, hot pressing temperature and time on quality of laminated veneer lumber (LVL)
141-149
 1. VU THI THANH HUONG. Composition of species in the degraded vegetation types in Cam Pha city, Quang Ninh province
150-154
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 492
 • Tháng hiện tại: 45811
 • Tổng lượt truy cập: 3362951
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl