Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2016

Đăng lúc: Thứ tư - 31/08/2016 09:39 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2016

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN NGỌC CHÂU, VÕ THỊ THANH LỘC. Liên kết kinh doanh: Giải pháp phát triển chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh Trà Vinh
3-10
 1. TRƯƠNG QUANG DŨNG, TRẦN HẠNH LỢI. Đánh giá chất lượng mối liên kết giữa hộ trồng tiêu và người thu mua ở Quảng Trị
11-18
 1. PHẠM ANH TUẤN, NGUYỄN XUÂN LINH, PHẠM LÊ TUẤN, PHẠM SỸ LIÊM, BÙI THỊ CẨM NGỌC. Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAMA tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
19-25
 1. NGUYỄN LÊ HIỆP. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt ở tỉnh Thừa Thiên – Huế
26-32
 
 1. NGUYỄN VĂN MƯỜI, PHẠM THỊ NGỌC YẾN, TRẦN VĂN QUANG, NGUYỄN THỊ TRÂM. Kết quả hoàn thiện qui trình nhân dòng mẹ và sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH6 -6
33-40
 1. TRẦN THẾ MƯU, LÊ VĂN TOÀN, ĐẶNG THỊ DỊU, PHẠM ĐỨC PHƯƠNG, TRẦN THỊ NẮNG THU. Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây dài (Trachinotus blochii) và cá chim vây ngắn (Trachinotus ovantus)
41-48
 1. TRẦN KIM CƯƠNG, NGUYỄN NGỌC VŨ, NGUYỄN VIẾT THANH. Nghiên cứu ảnh hưởng của gốc ghép lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả dưa hấu
49-54
 1. LÊ KHẮC HOÀNG, DƯƠNG ĐỨC TRỌNG, ĐẶNG THIÊN ÂN. Đặc điểm hình thái và sinh học của bọ Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae) – Thiên địch tiềm năng để kiểm soát lục bình
55-61
 1. NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGÔ XUÂN BÌNH, NGUYỄN DUY LAM. Đặc điểm của một số dòng, giống mận trồng thử nghiệm ở Bắc Hà và triển vọng phát triển
62-67
 1. NGUYỄN HIỀN TRANG, ĐỖ THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng thủy phân protein đậu nành của chế phẩm koji tương
68-75
 1. ĐỖ THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN, VÕ VĂN QUỐC BẢO. Ảnh hưởng của chế độ thanh trùng và nồng độ CaCl­2 lên tính chất của sữa đậu nành lên men bởi chủng Lactobacillus plantarum N5
76-83
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, ĐINH THANH HỒNG, LÊ NGUYỄN NHỰT PHƯỜNG, TRẦN NGỌC HẢI. Ảnh hưởng của độ phủ rong xanh (Cladophora sp.) trong bể nuôi đến chất lượng nước, tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus monodon)
84-92
 1. NGUYỄN ĐỨC TUÂN, NGUYỄN THANH HẢI, NGUYỄN QUANG HUY. Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Tầm Xi bê ri (Acipencer baerii) trong điều kiện Việt Nam
93-101
 1. TRẦN ĐẮC ĐỊNH, HỒ THỊ THÙY HƯƠNG, ĐẶNG THỤY MAI THY. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá lau kính Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) ở đồng bằng sông Cửu Long
102-109
 1. NGUYỄN VĂN LỢI. Tích hợp tư liệu ảnh viễn thám, AHP vào GIS để xây dựng bản đồ phân bố các loài mây thương mại dưới tán rừng tự nhiên ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế
110-117
 1. LÝ TUẤN TRƯỜNG, CAO QUỐC AN. Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ uốn ép định hình từ ván mỏng gỗ cao su bằng phương pháp cao tần
118-122
 1. NGUYỄN TRƯỜNG HẢI, TRÂN HỮU VIÊN. Nghiên cứu đề xuất các yếu tố của phương thức khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên tại chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Quảng Bình
123-129
 1. PHẠM TRỌNG THỊNH, TRẦN HUY MẠNH. Định giá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
130-136
 1. NGUYỄN HOÀNG NGHĨA, ĐẠNG THỊ THU HÀ, NGUYỄN ANH DŨNG. Nghiên cứu đặc điểm hình thái cây bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus)
137-143
 1. PHẠM QUỐC VƯỢNG, TRƯƠNG TẤT ĐƠ. Đặc điểm sa mạc hóa tại huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận
144-149
CONTENTS  
 1. NGUYEN NGOC CHAU, VO THI THANH LOC. Agri – business link: Solutions for developing Tra Vinh rice value chain in international integration
3-10
 1. TRUONG QUANG DUNG, TRAN HANH LOI. Quality linkages between pepper households and buyers in Quang  Tri province
11-18
 1. PHAM ANH TUAN, NGUYEN XUAN LINH, PHAM LE TUAN, PHAM SY LIEM, BUI THI CAM NGOC. Experimental building land price database for urban land on the basis of technical applications CAMA in mass lans valuation N Hoang Van Thu ward, Bac Giang city, Bac Giang province
19-25
 
 1. NGUYEN LE HIEP. Economic efficiency of broiler production in Thua Thien – Hue province
   26-32
 
 1. NGUYEN VAN MUOI, PHAM THI NGOC YEN, TRAN VAN QUANG, NGUYEN THI TRAM. Technical proceduces of TGMS multiplication and hybrid seed production for two – line hybrid TH 6 - 6
33-40
 1. TRAN THE MUU, LE VAN TOAN, DANG THI DIU, PHAM DUC PHUONG, TRAN THI NANG THU. The effects of different feed regimes on the growth and survival rates of short fin pompano Trachinotus blochii  and long fin pompano Trachinotus ovantus cultured in seacages
 41-48
 1. TRAN KIM CUONG, NGUYEN NGOC VU, NGUYEN VIET THANH. Influence of different rootstocks on growth, yield and fruit quality of watermelon
49-54
 1. LE KHAC HOANG, DUONG DUC TRONG, DANG THIEN AN. Morphological and biological characteristics of Neochetina eichhorniae  (Coleoptera: Curculionidae) – A potential natural enemy of water hyacinth
55-61
 1. NGUYEN THI THU HA, NGO XUAN BINH, NGUYEN DUY LAM. Characteristics of some plum varieties experimentally planted in Bac Ha and their potential development
62-67
 1. NGUYEN HIEN TRANG, DO THI BICH THUY, NGUYEN THI THUY TIEN. Effect of some factors on soybean protein hydrolysis ability of koji preparation
68-75
 1. DO THI BICH THUY, NGUYEN THI THUY TIEN, VO VAN QUOC BAO. Effect of pasteurization way and CaCl­2 on properties of fermented soymilk by  Lactobacillus plantarum N5
76-83
 1. NGUYEN THI NGOC ANH, DINH THANH HONG, LE NGUYEN NHUT PHUONG, TRAN NGOC HAI. Effects of different coverage percentage of green seaweed (Cladophora sp.) in culture tank on water quality, survival and growth of black tiger shrimp  (Penaeus monodon)
84-92
 1. NGUYEN DUC TUAN, NGUYEN THANH HAI, NGUYEN QUANG HUY. Investigation into induced breeding of Siberian sturgeon (Acipencer baerii) in Viet Nam
93-101
 1. TRAN DAC DINH, HO THI THUY HUONG, DANG THUY MAI THY. Study on reproductive biology of vermiculated sailfin catfish Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) in the Mekong delta
102-109
 1. NGUYEN VAN LOI. Integration technology of remote sensing and AHP into GIS to build distribution maps of commercial rattan species under natural forest canopies in Nam Dong district of Thua Thua – Hue province
110-117
 1. LY TUAN TRUONG, CAO QUOC AN. Research technological factors of shaping bending presses from rubber rotary veneer by high – frequency method
118-122
 1. NGUYEN TRUONG HAI, TRAN HUU VIEN. Research and recommendation on technical matter for selective cutting of natural forest in Truong Son forest management enterprise, Long Dai forestry industry company limited, Quang Binh
123-129
 1. PHAM TRONG THINH, TRAN HUY MANH. Natural forest valuation in Binh Phuoc province
130-136
 1. NGUYEN HOANG NGHIA, DANG THI THU HA, NGUYEN ANH DUNG. Study on morphology characteristics of  Dendrocalamus giganteus
137-143
 1. PHAM QUOC VUONG, TRUONG TAT DO. Desertification status in Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province
144-149
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Khách viếng thăm: 7
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 278
 • Tháng hiện tại: 69720
 • Tổng lượt truy cập: 3386860
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh