Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2015

Đăng lúc: Thứ ba - 18/08/2015 09:48 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14/2015

MỤC LỤC  
 1. TRẦN MINH TIẾN, HOÀNG TRỌNG QUÝ, LƯƠNG ĐỨC TOÀN, TRẦN THỊ MINH THU, VŨ MẠNH QUYẾT. Đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc
3–10
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, NGUYỄN XUÂN THÀNH, ĐỖ NGUYÊN HẢI. Nghiên cứu hiệu quả một số mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa phục vụ cho du lịch trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
11–17
 1. NGUYỄN HỮU THÀNH, NGUYỄN VĂN HÙNG, HOÀNG QUỐC VIỆT. Tính bền vững của các loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
18–26
 1. ĐỖ NGUYÊN HẢI, PHAN THỊ THANH HUYỀN, VŨ XUÂN TRƯỜNG. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
27–33
 1. NGUYỄN THỊ XUÂN, NGUYỄN MẠNH THÙY. Ứng dụng nguyên tắc phân hạng thích nghi đất đai của FAO kết hợp với sự trợ giúp của công nghệ GIS hỗ trợ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
34-39
 1. ĐINH THỊ THU LÊ, ĐỖ THỊ THU HÀ, BÙI THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN QUANG THẠCH. Đánh giá khả năng tăng cường tính kháng bệnh vi rút PVY ( Potato virus Y) và phẩm chất chế biến chip của khoai tây sau dung hợp tế bào trần
40–46
 1. LÊ MINH TƯỜNG. Đánh giá khả năng phòng trị của xạ khuẩn đối với bệnh đạo ôn hại lúa
47–56
 1. NGÔ THỊ MAI VI, NGUYỄN VĂN VIÊN. Sử dụng dịch chiết cà độc dược (Datura metel L.) phòng trừ bệnh đốm đen (Phaeoisariopsis personata) hại lạc
57–61
 1. PHẠM VĂN CHƯƠNG, ĐOÀN XUÂN CẢNH, BÙI VĂN HÙNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mía làm hom và loại hom đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất mía tại Nghệ An
62–66
 1. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG. Ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến một số đặc tính chức năng của sản phẩm thủy phân protein từ đầu cá ngừ mắt to
67–71
 1. NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG, ĐỖ THỊ BÍCH THỦY. Định danh và khảo sát một số tính chất của vi khuẩn lactic phân lập từ ruột cá Cơm trắng
72–80
 1. NGUYỄN THỊ KIM LAN, TRƯƠNG THỊ TÍNH, LÊ VĂN NĂM, ĐỖ THỊ VÂN GIANG, NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ. Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên
81–86
 1. NGUYỄN THÀNH NAM, HUỲNH QUANG HUY, NGUYỄN MINH QUANG, NGUYỄN XUÂN HUẤN. Phân tích thực trạng nghề cá tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001 - 2012
87–93
 1. PHẠM  KIỀU DIỄM, HUỲNH PHƯỚC VINH, VŨ NGỌC ÚT. Vòng đời và đặc điểm sinh sản của Copepoda Apocyclops dengizicus ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau
94- 102
 1. LÊ QUỐC VIỆT, TRẦN NGỌC HẢI. Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm – rừng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
103-109
 1. CHÂU TÀI TẢO, TRẦN NGỌC HẢI, NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Ảnh hưởng của độ kiềm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm chân trắng ( Litopenaeus vannamei)
110-115
 1. HOÀNG DƯƠNG XÔ VIỆT, HỒ THANH HÀ. Chứng chỉ rừng – Hiện trạng và lợi ích: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế
116-123
 1. NGUYỄN  HỒNG HẢI, PHẠM VĂN ĐIỂN, ĐỖ ANH TUÂN. Mô hình điểm không gian dựa trên đặc trưng về khoảng cách và đường kính của cây rừng
124-131
 1. LÊ XUÂN TRƯỜNG, THÁI VĂN THÀNH. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và khả năng tái sinh của lâm phần Trâm bầu ( Copmbretaceae quadrangulare Kurz) trên vùng cát ven biển tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
132-136
 1. LÊ SỸ HỒNG. Ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng và chế độ tưới nước đến sinh trưởng của cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) trong giai đoạn vườn ươm
137-142
CONTENTS  
 1. TRAN MINH TIEN, HOANG TRONG QUY, LUONG DUC TOAN, TRAN THI MINH THU, VU MANH QUYET. Properties of agricultural soil north west province
3–10
 1. TRAN XUAN BIEN, NGUYEN XUAN THANH, DO NGUYEN HAI. Study effectively some models of agricultural production and goods for the tourism in Uong Bi city, Quang Ninh province
11–17
 1. NGUYEN HUU THANH, NGUYEN VAN HUNG, HOANG QUOC VIET. Sustainability of agricultural land use types in Thach That district, Ha Noi city
18–26
 1. DO NGUYEN HAI, PHAN THI THANH HUYEN, VU XUAN TRUONG. Evaluation of the effectiveness of agricultural land use in Bac Yen district, Son La province
27–33
 1. NGUYEN THI XUAN, NGUYEN MANH THUY. Application of land suitability ranking fom FAO methods with GIS technology to support agriculture land use planning at Tien Hai district, Thai Binh province
34-39
 1. DINH THI THU LE, DO THI THU HA, BUI THI PHUONG, NGUYEN QUANG THACH. Evaluation of the possibility of strengthening the resistance to potato virus Y (PVY) and the chip processing potato quality after protoplast fusion
40–46
 1. LE MINH TUONG. Evaluation of antifungal activity of actinomycetes isolates on rice blast disease
47–56
 1. NGO THI MAI VI, NGUYEN VAN VIEN. Use extract from  Datura metel L. control of the Phaeoisariopsis personata disease of the peanut
57–61
 1. PHAM VAN CHUONG, DOAN XUAN CANH, BUI VAN HUNG. Research on the effect of age sett and kinds of sett on the growth, development and yield of sugarcane
62–66
 1. NGUYEN THI MY HUONG. Effect of hydrolysis time on some functional properties of protein hydrolysate from bigeye tuna (Thunnus obesus) head
67–71
 1. NGUYEN THI DIEM HUONG, DO THI BICH THUY. Identification and some benefit properties of lactic acid bacteria isolated from anchovy
72–80
 1. NGUYEN THI KIM LAN, TRUONG THI TINH, LE VAN NAM, DO THI VAN GIANG, NGUYEN THI BICH NGA. The results of Histomonas meleagridis in Dwyer’s culture and artificial infection on chickens in Thai Nguyen province
81–86
 1. NGUYEN THANH NAM, HUYNH QUANG HUY, NGUYEN MINH QUANG, NGUYEN XUAN HUAN. The fisheries status of Binh Thuan province in period 2001 - 2012
87–93
 1. PHAM  KIEU DIEM, HUYNH PHUOC VINH, VU NGOC UT.  Life span and reproductive characteristics of the Copepoda, Apocyclops dengizicus under different temperature
94- 102
 1. LE QUOC VIET, TRAN NGOC HAI. Technical aspects and cost benefits of mangroves shrimp in Nam Can district, Ca Mau province
103-109
 1. CHAU TAI TAO, TRAN NGOC HAI, NGUYEN THANH PHUONG. Effect of alkalinity on survival and growth performance of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) larvae and postlarvae
110-115
 1. HOANG DUONG XO VIET, HO THANH HA. Forest certification – the status and benefits: case study in Quang Tri and Thua Thien - Hue
116-123
 1. NGUYEN  HONG HAI, PHAM VAN DIEN, DO ANH TUAN. Spatial point pattern based on characteristics of forest trees distance and their diametter
124-131
 1. LE XUAN TRUONG, THAI VAN THANH. Study on sivicultural features and regeneration ability of Copmbretaceae quadrangulare Kurz in Vinh Linh district, Quang Tri province
132-136
 1. LE SY HONG. Effect of mineral nutrition and water supplement on the growth of  Duabanga grandis flora Roxb.ex DC during the nursery stage
137-142
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 363
 • Tháng hiện tại: 45682
 • Tổng lượt truy cập: 3362822
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl