Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2014

Đăng lúc: Thứ hai - 17/11/2014 09:18 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2014
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2014
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN HỒNG SƠN, ĐỖ THỊ THUỶ, VŨ TIẾN BÌNH. Nghiên cứu tác động của than sinh học đến khả năng hấp thụ chất hữu cơ của cây lúa và cải tạo chất lượng đất xám bạc màu
3-9
 1. TRẦN VĂN HÂU, LÊ THỊ THẢO. Sự tương quan giữa hàm lượng dinh dưỡng trong đất, lá và trái với năng suất xoài cát Hoà Lộc ( Mangifera indica L.) tại huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang
10-16
 1. TRẦN ĐĂNG HOÀ, LÊ KHẮC PHÚC, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Thực trạng sản xuất rau và sự hiểu biết về rau an toàn ở Thừa Thiên - Huế
17-23
 1. NGUYỄN ĐÌNH VINH. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng và năng suất củ mạch môn (Ophiopogon japonicus Wall) trồng xen trong vườn chè kiến thiết cơ bản tại huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ
24-30
 1. LÊ NHƯ CƯƠNG, LÊ TIẾN DŨNG, THÁI THỊ HUYỀN. Khả năng kháng bệnh hại chính của một số giống lúa rẫy trồng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và vùng lân cận
 31-37
 1. BÙI THỊ NGA, LÊ NGUYỄN TRUNG KHANH, NGUYỄN XUÂN HOÀNG. Sản xuất phân hữu cơ từ bùn cống thải thu gom
38-48
 1. VY THẾ VŨ, ĐÀO UYÊN TRÂN ĐA, LÊ ĐÌNH ĐÔN, BÙI CÁCH TUYẾN. Đặc điểm Colletotrichum musae gây bệnh thán thư trên trái chuối già Laba trồng tại Lâm Đồng
49-52
 1. ĐẬU BÁ THÌN, LÊ VĂN DO. Đa dạng thành phần loài họ Đậu  (Fabaceae) ở phía nam huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá
53-59
 1. NGUYỄN HAY, LÊ ANH ĐỨC. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy rễ atisô và thực nghiệm xác định chế độ sấy tối ưu
60-64
 1. KHUẤT HỮU THANH, NGUYỄN LAN HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật sử dụng cho mục đích xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su
65-70
 
 1. LA VĂN HÙNG MINH, NGÔ THẠCH THẢO LY. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
71-77
 
 1. LAM MỸ LAN, TRẦN THỊ THANH HIỀN, HUỲNH TẤN ĐẠT, TRẦN LÊ CẨM TÚ. Nghiên cứu xác định nhu cầu protein và lipit của cá thát lát còm ( Chitala chitala) giai đoạn 50 -100 g
78-84
 
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH. Nghiên cứu khả năng sử dụng rong bún  (Enteromorpha spp.) làm thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus)
85-91
 
 1. LÊ VĂN HƯNG, NGUYỄN ĐÌNH HÒE. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng khai thác, sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học tới một số hệ sinh thái rừng và biển
92-102
 
 1. ĐỖ VĂN NGỌC. Nghiên cứu quan hệ sinh thái giữa loài thông 2 lá dẹt ( Pinus krempfii) và các loài cây quan trọng trong kiểu rừng thường xanh á nhiệt đới ẩm hỗn giao lá rộng – lá kim tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng
103-107
 
 1. HOÀNG THỊ THUÝ HẰNG. Nghiên cứu tính chất đất dưới các thảm thực vật ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
108-112
 1. VŨ TIẾN THỊNH, ĐỒNG THANH HẢI. Ước lượng xác suất phát hiện động vật hoang dã trong phương pháp điều tra theo tuyến để hiệu chỉnh mật độ
113-119
 
 1. LÊ XUÂN TRƯỜNG. Nghiên cứu khả năng tích luỹ các bon của một số mô hình rừng luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại tỉnh Thanh Hoá
120-126
 
 
CONTENTS  
 1. NGUYEN HONG SON, DO THI THUY, VU TIEN BINH. Potentiality of bio – char to enhance adsorbtion of organic matter of rice and to improve quality of degraded grey soil
3-9
 1. TRAN VAN HAU, LE THI THAO. Relationship of nutrient content in soil, leaf fruit and yield of Hoa Loc mango (Mangifera indica L.) in Cai Be district, Tien Giang province
10-16
 1. TRAN DANG HOA, LE KHAC PHUC, NGUYEN THI THU HUONG. Vegetable production status and understanding of safety vegetables in Thua Thien – Hue province
17-23
 1. NGUYEN DINH VINH. Influence of fertilizer dose on growth and tuberous root yield of mondo grass intercropping with young tea garden at Ha Hoa district, Phu Tho province
24-30
 1. LE NHU CUONG, LE TIEN DUNG, THAI THI HUYEN. Resisting to major rice diseases of upland rice cultivars in A Luoi district, Thua Thien - Hue province and close regions
 31-37
 1. BUI THI NGA, LE NGUYEN TRUNG KHANH, NGUYEN XUAN HOANG. The production of organic fertilizers from collected sewage sluges
38-48
 1. VY THE VU, DAO UYEN TRAN DA, LE DINH DON, BUI CACH TUYEN. Characteristics of Colletotrichum musae isolates causing antharacnose disease on Laba banana grown at Lam Dong province
49-52
 1. DAU BA THIN, LE VAN DO. Diversity composition of Fabaceace species in South Tinh Gia district, Thanh Hoa province
53-59
 1. NGUYEN HAY, LE ANH DUC. Study on designing, manufacturing of artichoke roots dryer and experimental determination of optimal drying regime
60-64
 1. KHUAT HUU THANH, NGUYEN LAN HUONG, NGUYEN THI THU HUYEN. The study of selection of microorganism strains for the purpose of treatment of rubber wastewater
65-70
 
 1. LA VAN HUNG, NGO THACH THAO LY. Cost efficiency analysis of the prawn – farming household at Cao Lanh district, Dong Thap province
71-77
 
 1. LAM MY LAN, TRAN THI THANH HIEN, HUYNH TAN DAT, TRAN LE CAM TU. Protein and lipid requirements for 50 -100 g clown knifefish ( Chitala chitala)
78-84
 
 1. NGUYEN THI NGOC ANH. Study on potential use of gut weed  (Enteromorpha spp.) as food source for tilapia (Oreochromis niloticus)
85-91
 
 1. LE VAN HUNG, NGUYEN DINH HOE. Methodology for evaluation impact of exploitation and utilization of biodiversity resource to forest and marine ecosystems
92-102
 
 1. DO VAN NGOC. Examining the eco – relation between  Pinus krempfii and  other important species in the type of evergreen moist subtropical broad – leaved and coniferous mixed forest in Bidoup – NuiBa Park, LamDong province
103-107
 
 1. HOANG THI THUY HANG. Study on properties of land in the vegetation in Cho Moi district, Bac Kan province
108-112
 1. VU TIEN THINH, DONG THANH HAI. Estimation of detection probability in wildlife transect survey to adjust the density estimate
113-119
 
 1. LE XUAN TRUONG. Study on the possibility of carbon accumulation of white bamboo plantation (Dendrocalamus membranaceus Munro) in Thanh Hoa province
120-126
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 394
 • Tháng hiện tại: 69836
 • Tổng lượt truy cập: 3386976
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh