Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/07/2016 14:53 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2016

MỤC LỤC  
TRẦN THỊ CÚC HÒA, TRẦN THANH HẢI, LÂM THÁI DUY, NGUYỄN TRẦN HẢI BẰNG, HÀ MINH LUÂN, ĐỒNG THANH LIÊM, PHẠM THU DUNG, HỒ THỊ HUỲNH NHƯ, PHẠM THỊ HƯỜNG. Hiệu quả chuyển nạp gien kháng sâu vip 3A vào đậu tương bằng Agrobacterium tumefaciens 3-8
NGUYỄN THỊ LANG, PHẠM THỊ THU HÀ, TRẦN BẢO TOÀN, NGUYỄN NGỌC HƯƠNG, BÙI CHÍ BỬU. Sử dụng chuẩn phân tử để phát hiện gien mùi thơm ở quần thể lai hồi giao của tổ hợp lúa TLR7/KhaoDawMali 105// TLR 7 9-15
NGÔ MINH DŨNG, TRƯƠNG THANH HƯNG, NGÔ THỊ LAM GIANG, NGUYỄN ĐOÀN THĂNG, NGUYỄN QUANG THẠCH. Xác định đèn compact chiếu sáng chuyên dụng điều khiển ra hoa cho cây thanh long   (Hylocereus undatus (Haw.) Britt.and Rose)   16-24
 
HỒ HUY CƯỜNG, CÁI ĐÌNH HOÀI, NGUYỄN TRUNG BÌNH, TRƯƠNG THỊ THUẬN, ĐƯỜNG MINH MẠNH, NGUYỄN PHI HÙNG. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất giống lạc LDH.10 trên đất phù sa và đất đen đá bọt bazan 25-29
 
NGÔ THỊ MAI VI, NGUYỄN VĂN VIÊN. Sử dụng dịch chiết lá trầu không phòng trừ bệnh đốm đen hại lạc 30-35
NGUYỄN VIỆT LONG, NGUYỄN THẾ HÙNG.  Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể gốm kỹ thuật và phân viên nén đến sinh trưởng và năng suất của cây cà chua trong nhà lưới tại Gia Lâm, Hà Nội   36-43
TRẦN THỊ DẠ THẢO, TRƯƠNG THẢO VY, TRẦN THANH TUYỀN. Ảnh hưởng của nấm rễ cộng sinh Vesicular arbuscular mycorrhizas đến hiệu lực phân đạm trong hệ thống xen canh ngô (Zea mays L.) - đậu tương  (Glycine max L.) tại tỉnh Đồng Nai 44-52
LÊ VĂN TRỌNG, VŨ THỊ THU HIỀN. Hàm lượng một số nguyên tố khoáng trong lá của một số giống lạc (Arachis hypogaea L.) năng suất cao và thấp trồng tại Thanh Hóa  53-59
LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY, MAI THANH TRUNG, NGUYỄN CÔNG HÀ. Thay đổi đặc tính lý hóa học và cảm quan trái sơ ri (Magnolyophyta glabra) trong quá trình thuần thục 60-65
LÊ TẤT KHƯƠNG, PHẠM VĂN QUÂN.  Nghiên cứu xác định độ chín và các thông số công nghệ trong quá trình chế biến bột bơ bằng phương pháp sấy phun 66-71
LÊ THỊ THANH HUYỀN, LÊ TIẾN DŨNG. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lây lan dịch tai xanh (PRRS) trong chăn nuôi lợn nông hộ và trang trại tại các vùng sinh thái khác nhau 72-78
LÊ VĂN CHÍ, MAI DUY MINH, TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG. Đánh giá đa dạng di truyền quần đàn cá vược (Lates calcarifer) nhập từ Thái Lan và Indonesia bằng chỉ thị microsatellites 79-83
PHAN ĐỨC NGẠI, VÕ SĨ TUẤN. Đặc điểm khai thác và biến động sản lượng một số loài động vật đáy có giá trị kinh tế chủ yếu ở đầm Đề Gi, Việt Nam 84-90
NGUYỄN THUẦN ANH, ĐỖ THỊ THANH THỦY. Khảo sát tình hình nhiễm Cloramphenicol trên hải sản tại Khánh Hòa 91-95
ĐẶNG THỊ LỤA, NGUYỄN VIẾT KHUÊ, ĐÀO XUÂN TRƯỜNG. Nghiên  cứu xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng chậm lớn trên tôm thẻ chân trắng nuôi nước lợ 96-100
NGUYỄN NHƯ NGỌC, NGUYỄN VĂN CÁCH, NGUYỄN THỊ DIỆP. Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus bản địa có khả năng phân giải chất hữu cơ trong nước thải làng nghề chế biến tinh bột dong riềng  101-107
LÝ TUẤN TRƯỜNG, VŨ MẠNH TƯỜNG. Ảnh hưởng của thời gian sấy đến một số tính chất vật lý của compozit từ gỗ keo lai và đơn thể phenon focmanđehyt 108-112
NGÔ VĂN LONG. Sự thay đổi phân bố cây rừng theo không gian trước và sau khai thác của kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên 113-117
NGUYỄN XUÂN HÙNG, BÙI THỊ THU TRANG. Ảnh hưởng của chế độ ngập nước và phân bón đến sinh trưởng của Gáo vàng (Nauclea orientalis L.) trồng thuần loài trên đất bán ngập nước tại hồ thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai 118-122
ĐẶNG VĂN HÀ. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của các loài đỗ quyên tại Vườn Quốc gia Tam Đảo 123-131
NGUYỄN NGỌC ANH, NGUYỄN THẾ HÙNG, PHAN ĐÌNH BINH. Công tác quản lý nhà nước về giá đất và định giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 132-140
CONTENTS  
TRAN THI CUC HOA, TRAN THANH HAI, LAM THAI DUY, NGUYEN TRAN HAI BANG, HA MINH LUAN, DONG THANH LIEM, PHẠM THU DUNG, HO THI HUYNH NHU, PHAM THI HUONG. The efficiency of transformation of the insecticidal gene vip 3A to soybean by  Agrobacterium tumefaciens 3-8
NGUYEN THI LANG, PHAM THI THU HA, TRAN BAO TOAN, NGUYEN NGOC HUONG, BUI CHI BUU. Using molecular marker to detect tolerance genes to aroma from rice backcross TLR7/  KhaoDawMali 105// TLR 7 9-15
NGO MINH DUNG, TRUONG THANH HUNG, NGO THI LAM GIANG, NGUYEN DOAN THANG, NGUYEN QUANG THACH. Determination of special compact light for flowering control of dragon fruit (Hylocereus undatus (Haw.) Britt.and Rose) 16-24
HO HUY CUONG, CAI DINH HOAI, NGUYEN TRUNG BINH, TRUONG THI THUAN, DUUONG MINH MANH, NGUYEN PHI HUNG. Study on effect of sowing spacing on yield of peanut variety LDH.10 on alluvial soil and black soil lying at pumice stones 25-29
 
NGO THI MAI VI, NGUYEN VAN VIEN. Use extract from Piper betle control of the Phaeoisariopsis personata disease of the peanut   30-35
NGUYỄN VIỆT LONG, NGUYỄN THẾ HÙNG.  Effects of technical ceramic substrates and compressed fertilizers on growth and yield of hybrid tomato production in greenhouse conditions at Gia Lam, Ha Noi  36-43
TRAN THI DA THAO, TRUONG THAO VY, TRAN THANH TUYEN. Effects of Vesicular – arbuscular mycorrhizas and nitrogen fertilize levels on the growth and yied of maize and soybean grown under different intercropping patterns at Dong Nai province 44-52
LE VAN TRONG, VU THI THU HIEN. Mineral content in leaves of some peanut varieties  (Arachis hypogaea L.)  with hight and low yield, growing in Thanh Hoa province 53-59
LE NGUYEN DOAN DUY, MAI THANH TRUNG, NGUYEN CONG HA. Changes in physical, chemical and sensory characteristics during maturation of acerola (Magnolyophyta glabra) 60-65
LE TAT KHUONG, PHAM VAN QUAN.  Study on determination of avocado ripe level and technological parameters in avocado powder processing by spray drying method 66-71
LE THI THANH HUYEN, LE TIEN DUNG. Study on some factors affecting the transmission of the  PRRS disease in smallholder and industrial pig farms in different ecological zones 72-78
LE VAN CHI, MAI DUY MINH, TRUONG HA PHUONG. Investigation on genetic variation in the stocks of sea bass (Lates calcarifer) imported from Thailand and Indonesia using microsatellites 79-83
PHAN DUC NGAI, VO SI TUAN. Characteristics of exploitation and dynamics of some zoobenthos species of economic value at the De Gi lagoon, Vietnam 84-90
NGUYEN THUAN ANH, DO THI THANH THUY. Survey on the chloramphenicol contaminations in seafood at the Khanh Hoa province 91-95
DANG THI LUA, NGUYEN VIET KHUE, DAO XUAN TRUONG. Studies on the cause of slow growth phenomenon in whiteleg shrimp cultured in brackish water system 96-100
NGUYEN NHU NGOC, NGUYEN VAN CACH, NGUYEN THI DIEP. Isolation and screening of indigenous Bacillus which have ability to resolve organic compounds of Cana edulis ker starch processing wastewater 101-107
LY TUAN TRUONG, VU MANH TUONG. Effect of drying duration on some physical properties of composite made from Acacia hybrid wood and phenol formadehyde monomer 108-112
NGO VAN LONG. The changes in spatial arrangement of forest trees before and after forest harvest in evergreen broadleaved forest type at Western High plateau 113-117
NGUYEN XUAN HUNG, BUI THI THU TRANG. Effect of water levels and fertilizers to growth performace of yellow cheesewood (Nauclea orientalis L.) in the semi – water submersion areas of Tri An hydro – electric lake, Dong Nai province 118-122
DANG VAN HA. Study on some biological features of Rhododendron species at Tam Dao National Park 123-131
NGUYEN NGOC ANH, NGUYEN THE HUNG, PHAN DINH BINH. Reality of management land price and appraisement of urban land price in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province 132-140
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 484
  • Tháng hiện tại: 45803
  • Tổng lượt truy cập: 3362943
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl