Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2015

Đăng lúc: Thứ ba - 04/08/2015 08:27 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 11/2015
MỤC LỤC  
 1. ĐỖ THỊ TÁM, ĐỖ ĐÌNH HIỆU. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa - đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp
4–12
 1. TRẦN VĂN LỢT, NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU. Phân tích sự đa hình cây lúa chịu nóng bằng kỹ thuật SSR
13–21
 1. NGUYỄN THỊ TRÚC MAI, NGUYỄN MINH HIẾU, HOÀNG KIM, NGUYỄN TRỌNG TÙNG. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh sắn tại tỉnh Phú Yên
22–29
 1. LẠI TIẾN DŨNG, PHẠM VĂN LẦM, NGUYỄN VĂN LIÊM. Đặc điểm sinh vật học của sâu đục thân ngô châu Á Ostrinia furnacalis  (Lepidoptera: Pyralidae)
30–39
 1. NGUYỄN VĂN KHOA, PHẠM VĂN CƯỜNG. Ảnh h­ưởng của mật độ gieo trồng và mức phân đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của lúa cạn tại vùng Tây Bắc
40-47
 1. ĐẶNG VĂN MINH, TRẦN TRUNG KIÊN, LÊ THỊ KIỀU OANH. Ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai trong vụ xuân ( 2013 và 2014) tại Quảng Ninh
48–55
 1. NGUYỄN HỮU NGỮ, DƯƠNG QUỐC NÕN. Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu tình hình sạt lở và bồi tụ đất ven biển phục vụ quy hoạch phát triển nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên – Huế
56–62
 1. MAI VĂN TRỊNH, NGUYỄN VĂN THIẾT, BÙI PHƯƠNG LOAN, TRẦN VĂN THỂ, LÊ HOÀNG ANH. Nghiên cứu lựa chọn mô hình thu gom phế phụ phẩm trồng trọt để chế biến, tái sử dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn
63–68
 1. NGUYỄN HAY. Nghiên cứu sấy cá lóc theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng
69–74
 1. HỒ THỊ NGỌC TRÂM, LƯƠNG HỒNG QUANG, PHAN PHƯỚC HIỀN. Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm để nâng cao hiệu suất trích ly polyphenol từ phụ phẩm trà Ôlong
75–81
 1. ĐÀO VĂN NGUYÊN, PHẠM THỊ TÂM, PHẠM MỸ DUNG, PHẠM CÔNG HOẠT, LÊ HUY HÀM. Nghiên cứu ứng dụng gelatinaza tái tổ hợp để thủy phân da cá ba sa
82–86
 1. ĐỖ HỮU DŨNG, NGUYỄN VIẾT KHÔNG. Dịch tễ học phân tử của hội chứng sinh sản và hô hấp ở lợn ( PRRS) tại Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013
87–91
 1. ĐẶNG THỊ LỤA, NGUYỄN THỊ HẠNH, HOÀNG HẢI HÀ, TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH, PHAN THỊ VÂN. Tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá trầu không ( Piper betle L.) và dịch chiết lá ổi ( Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi nước lợ
92- 97
 1. NGUYỄN THANH HẢI. Nghiên cứu xây dựng công thức tính lưu lượng qua tràn piano
98-106
 1. ĐINH HỒNG DUYÊN, NGUYỄN TÚ ĐIỆP. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác đến tính chất nông sinh học đất cát ven biển trồng cây phi lao huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
107-114
 1. NGUYỄN THỊ QUYÊN, VŨ THỊ LIÊN, NGUYỄN VĂN SINH. Đa dạng thực vật bậc cao có mạch trong một số trạng thái thảm thực vật phục hồi tự nhiên tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
115-118
 1. LÝ TUẤN TRƯỜNG, TRẦN VĂN CHỨ. Ảnh hưởng của nhuộm màu bằng kali – Đi - cromat (K­2Cr2O7) đến các chỉ số màu sắc của ván mỏng từ gỗ keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
119-124
 1. NGUYỄN VĂN QUÂN. Nghiên cứu dao động của máy kéo bông sen – 20 khi vận chuyển gỗ bằng rơ mooc một trục RMH - 3000
125-131
 1. HOÀNG VŨ THƠ. Đánh giá đa dạng di truyền quần thể thông mã vĩ  (Pinus massoniana L.) tại khu vực núi Luốt 
132-138
 1. ĐỖ ANH TUÂN. Ảnh hưởng của độ tàn che và phân bón đến sinh trưởng và sản lượng quả sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) ở Kon Tum
139-144

CONTENTS  
 1. DO THI TAM. DO DINH HIEU. Results on the implementation of criteria for renewing rural areas in Tho Xuan district, Thanh Hoa province: Situation and solutions
4–12
 1. TRAN VAN LOT, NGUYEN THI LANG, NGUYEN TRONG PHUOC, BUI CHI BUU. SSR analysis for polymorphism at heat tolerance rice
13–21
 1. NGUYEN THI TRUC MAI, NGUYEN MINH HIEU, HOANG KIM, NGUYEN TRONG TUNG. Researches on cassava cultivation techniques in Phu Yen province
22–29
 1. LAI TIEN DUNG, PHAM VAN LAM, NGUYEN VAN LIEM. Biological characteristcs of Asian corn borer Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralidae)
30–39
 1. NGUYEN VAN KHOA, PHAM VAN CUONG. Effects of transplanting density and level of nitrogen fertilizer on the growth and yield of local upland rice in Northwest region
40-47
 1. DANG VAN MINH, TRAN TRUNG KIEN, LE THI KIEU OANH. Effects of planting time, fertilizer on yield and quality of sticky hybrid maize in spring ( 2013 and 2014) in Quang Ninh
48–55
 1. NGUYEN HUU NGU, DUONG QUOC NON. Application of GIS and remote sensing to study situation of coastal erosion and deposition for agricultural development planning in Thua Thien – Hue province
56–62
 1. MAI VAN TRINH, NGUYEN VAN THIET, BUI PHUONG LOAN, TRAN VAN THE, LE HOANG ANH. Study crop residues collection systems for processing and using to mitigate environmental pollution in rural area
63–68
 1. NGUYEN HAY. Study on combining heat pump and microwave for snakehead fish drying
69–74
 1. HO THI NGOC TRAM, LUONG HONG QUANG, PHAN PHUOC HIEN. Research on application of ultrasonic wave to improve polyphenols extraction process from the by - produc of Olong tea
75–81
 1. DAO VAN NGUYEN, PHAM THI TAM, PHAM MY DUNG, PHAM CONG HOAT, LE HUY HAM. Application of recombinant gelatinase in hydrolysing catfish skin
82–86
 1. DO HUU DUNG, NGUYEN VIET KHONG. Molecular epidemiology of porcine reproductive and respiratory syndrome ( PRRS) in Viet Nam 2007 - 2013
87–91
 1. DANG THI LUA, NGUYEN THI HANH, HOANG HAI HA, TRUONG THI MY HANH, PHAN THI VAN. In vitro anti – bacterial  activity of betel leaf (Piper betle L.) and guava leaf  (Psidium guajava) extracts on bacterial strains caused acute hepatopancreas necrosis disease  (AHPND) in shrimp
92- 97
 1. NGUYEN THANH HAI. Research on discharge capacity of piano key weir in free and submerged flow condition
98-106
 1. DINH HONG DUYEN, NGUYEN TU DIEP. Study on effects of some farming methods to agrobiological properties of coastal sandy soil planted casuarina trees in Quang Xuong distric, Thanh Hoa province
107-114
 1. NGUYEN THI QUYEN, VU THI LIEN, NGUYEN VAN SINH. Study on diversity of flora of restoring vegetation types at Song Ma district, Son La province
115-118
 1. LY TUAN TRUONG, TRAN VAN CHU. Effect of dyeing potassium – di chromate ( K­2Cr2O7) on color index of  Acacia auriculiformis veneer
119-124
 1. NGUYEN VAN QUAN. Reaserch on oscillation of lotus tractor – 20 while transporting wood by a semitrailer  (RMH – 3000)
125-131
 1. HOANG VU THO. Evaluation of genetic diversity of  P. masoniana L. afforestation in Luot mountain
132-138
 1. DO ANH TUAN. The effects of fertilizer and on the growth and fruit production of Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv) in Kon Tum
139-144
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI        1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 514
 • Tháng hiện tại: 53993
 • Tổng lượt truy cập: 1931901
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray