Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 10/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 30/06/2016 16:42 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 10/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 10/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 10/2016
MỤC LỤC  
BÙI THỊ THU GIANG, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Đánh giá đa dạng di truyền một số nguồn gien xoài Việt Nam bằng chỉ thị SCoT 3-8
VŨ THỊ QUYỀN.  Vai trò của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật trên nền phân bón hữu cơ và vô cơ đến năng suất, chất lượng hoa phong lan Dendrobium sonia ở giai đoạn sản xuất 9-18
NGUYỄN THỊ NHÃ, TRỊNH THỊ VÂN ANH, VÕ THỊ XUÂN TRANG, TRẦN THỊ HỒNG, LÊ TRỌNG TÌNH, TRỊNH MINH HỢP. Đánh giá đặc tính kháng sâu xanh của bốn dòng bông mang gien CryIAcEPSPS 19-25
 
PHẠM MỸ LINH, LÊ THỊ THU, HOÀNG GIA MINH. Đánh giá đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp dưa chuột lai F1 26-32
NGUYỄN TRỊNH NHẤT HẰNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và phẩm chất dứa Queen vùng đất phèn  huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 33-38
PHẠM NGỌC LIN, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Nghiên cứu khả năng tiếp hợp của một số tổ hợp ghép cây có múi bằng phương pháp ghép trao đổi vòng vỏ 39-46
TRƯƠNG QUỐC TẤT, HUỲNH THỊ CẨM MY, DƯƠNG MINH VIỄN. Sự phân hủy clorpyrifos etyl bởi hệ vi khuẩn kỵ khí 47-53
NGUYỄN DUY THỊNH, NGUYỄN VIỆT TẤN. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm chè và độ ẩm không khí đến chất lượng chè đen OTD khi lên men trên thiết bị lên men liên tục 54-61
BÙI VĂN TRƯỜNG. Nghiên cứu kết quả thi công, thử nghiệm đắp tầng phản áp chống thấm 62-70
PHẠM CAO TUYẾN, VŨ HOÀNG HƯNG.  Nghiên cứu công nghệ chế tạo cầu máng xi măng lưới thép nhịp lớn bằng phương pháp rung áp ván khuôn 71-75
BÙI NGỌC ANH, ĐÀO THANH VÂN, NGUYỄN THỊ LIÊN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN VIẾT KHÔNG. Đa dạng kháng nguyên HN của vi rút Newcastle 76-84
TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH, HUỲNH THỊ MỸ LỆ, ĐẶNG THỊ LỤA, LÊ THỊ MÂY, PHAN THỊ VÂN. Sinh vật mang vi rút gây bệnh đốm trắng trên tôm 85-94
ĐINH THỊ THỦY, NGUYỄN THÀNH NHÂN, ĐOÀN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN DIỄM THƯ. Các giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát môi trường và dịch bệnh trong ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống chất lượng cao 95-101
TẠ THỊ BÌNH, NGUYỄN ĐÌNH VINH, CHU CHÍ THIẾT. Ảnh hưởng của thức ăn nuôi vỗ và liều lượng các loại kích dục tố đến sinh sản cá chuối hoa (Channa maculate Lacépède, 1802) 102-106
THÁI THANH BÌNH, HOÀNG THỊ PHƯƠNG HỒNG, NGUYỄN THỊ HIẾN, NGUYỄN MẠNH HÀ. Phân loại sá sùng Vân Đồn – Quảng Ninh bằng trình tự ADN vùng gien 16S 107-112
NGUYỄN VIỆT HƯNG. Nghiên cứu quy luật kết cấu lâm phần rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình 113-120
BẢO HUY. Phương pháp thiết lập mô hình ước tính sinh khối, các bon rừng theo kiểu rừng và vùng sinh thái: Trường hợp rừng lá rộng thường xanh vùng Nam Trung bộ 121-130
TRẦN THỊ HUẾ, LÊ NHƯ KIỂU, NGUYỄN VĂN GIANG, VŨ THỊ HIẾN. Ảnh hưởng của đơn chủng và hỗn hợp chủng vi khuẩn vùng rễ đến cây chè Shan Suối Giàng tuổi 1 131-136
HOÀNG VIỆT, VŨ MẠNH TƯỜNG. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý đến độ bền màu của gỗ keo lai 137-141
ĐỒNG THANH HẢI, TRẦN NHO ĐẠT. Tình trạng và bảo tồn quần thể voi tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 142-146
NGÔ VĂN LONG. Sự thay đổi cấu trúc theo chiều thẳng đứng trước và sau khai thác của kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên                                             147-153
VŨ QUANG NAM, NGUYỄN TUẤN CƯỜNG, HOÀNG THỊ THẮM, ĐẶNG VĂN HÀ. Thực trạng bảo tồn một số loài thực vật rừng quý hiếm tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang 154-161
TRẦN TRUNG DŨNG, LÊ THỊ MỸ TRANG. Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố và tái sinh của loài Cà Te (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên EaSô, tỉnh Đắk Lắk 162-166
CONTENTS  
BUI THI THU GIANG, NGUYEN THI THANH THUY. Genetic diversity assessment of local mango cultivars using start codon tagged markers 3-8
VU THI QUYEN.  The role of three plant regulators (Cytokinin, nitrophenol and abscicic acid) on the inorganic and organic fertilizer for yield and quality of  Dendrobium sonia flower 9-18
NGUYEN THI NHA, TRINH THI VAN ANH, VO THI XUAN TRANG, TRAN THI HONG, LE TRONG TINH, TRINH MINH HOP. Evaluation of cotton bolworm resistance of four cotton lines harbouring CryiAc and EPSPS gienes 19-25
 
PHAM MY LINH, LE THI THU, HOANG GIA MINH. Results of the evaluation of agronomic characteristics in promising F1 hybrid cucumber varieties 26-32
 
NGUYEN TRINH NHAT HANG, NGUYEN QUOC HUNG. Effects of plant density on fruit yield and fruit quality of Queen pineapple grown in Tien Giang province 33-38
PHAM NGOC LIN, NGUYEN QUOC HUNG. Evaluation of compatibility of some citrus graft – combinations by reciprocal bark grafting 39-46
TRUONG QUOC TAT, HUYNH THI CAM MY, DUONG MINH VIEN. Degradation of clorpyrifos etyl  by anaerobic bacteria communities 47-53
NGUYEN DUY THINH, NGUYEN VIET TAN. Research in to influence of tea moisture and air humidity to quality of black tea OTD when fermentation in the equipment of continuous fermentation 54-61
BUI VAN TRUONG. Construction research results testing counter pressure block seepage deformation handling 62-70
PHAM CAO TUYEN, VU HOANG HUNG.  Research technology for manufacturing ferrocement trough Long span by vibration formwork pressure 71-75
BUI NGOC ANH, DAO THANH VAN, NGUYEN THI LIEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN VIET KHONG. Diversity of the HN antigen of Newcastle disease virus 76-84
TRUONG THI MY HANH, HUYNH THI MY LE, DANG THI LUA, LE THI MAY, PHAN THI VAN. Creatures carrying the virus that causes white spots on shrimp 85-94
DINH THI THUY, NGUYEN THANH NHAN, DOAN VAN CUONG, NGUYEN DIEM THU. The technical solutions for environmental management and disease control in high – quality tra/ striped catfish  (Pangasianodon hypophthalmus) seed production 95-101
TA THI BINH, NGUYEN DINH VINH, CHU CHI THIET. Effect of feed and hormones in induced breeding of mullet snakehead (Channa maculate Lacépefde, 1802)  102-106
THAI THANH BINH, HOANG THI PHUONG HONG, NGUYEN THI HIEN, NGUYEN MANH HA. Taxonomy of Van Don peanut worm in Quang Ninh province using directly DNA sequencing in !6S mitochondrial DNA 107-112
NGUYEN VIET HUNG. Study on stand structure of Acacia mangium plantations in Hoa Binh forestry company 113-120
BAO HUY. Methods for developing allometric equations to estimate aboveground biomass carbon for each forest type and eco – region: A case of ever – green broadleaf forest in South central coastal ecoregion of Viet Nam 121-130
TRAN THI HUE, LE NHU KIEU, NGUYEN VAN GIANG, VU THI HIEN. Effects of single and mixed Rhizobacterial strains on 1 year old Shan Suoi Giang tea tree 131-136
HOANG VIET, VU MANH TUONG. Effect of heat treatment on color stability of Acacia hybrid wood 137-141
DONG THANH HAI, TRAN NHO DAT. Status and distribution of elephant population in Vu Quang National Park 142-146
NGO VAN LONG. The changes of vertical structure before and after harvesting of evergreen broad leaved forest types at Western High plateau                                                147-153
VU QUANG NAM, NGUYEN TUAN CUONG, HOANG THI THAM, DANG VAN HA. The actual status of conserving several rare and precious species of wild flora in Thai Phin Tung commune, Dong Van district, Ha Giang province 154-161
TRAN TRUNG DUNG, LE THI MY TRANG. Identifying the ecological factors affect the density and regeneration of Ca te (Afzelia xylocarpa  (Kurz) Craib) in the Easo conservation area, Dak Lak province 162-166
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2526
  • Tháng hiện tại: 36047
  • Tổng lượt truy cập: 3353187
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl