Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2014

Đăng lúc: Thứ năm - 30/10/2014 16:08 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2014


MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN VĂN BỘ, TRẦN MINH TIẾN, ĐÀO TRỌNG HÙNG, ALEXEY SHCHERBAKOV. Vai trò của kali trong nâng cao phẩm chất nông sản
3-10
 1. NGUYỄN VĂN LỢT, NGUYỄN THỊ LANG, PHẠM CÔNG TRỨ, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của bộ giống lúa cao sản chịu nóng tại miền Nam
11-17
 1. NGUYỄN THỊ BẠCH LAN, HUỲNH ĐĂNG SANG, PHẠM ĐỨC TOÀN, BÙI CÁCH TUYẾN. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống gấc ( Momordica cochinchinensis ( Lour.) Spreng) thu thập tại các tỉnh miền Trung bằng kỹ thuật sinh học phân tử RAPD
18-22
 1. NGUYỄN THỊ NHÃ, TRỊNH THỊ VÂN ANH, NGUYỄN THỊ TÂM, THÁI THỊ LỆ HẰNG, TRỊNH MINH HỢP, BÙI MINH TRÍ, LÊ TRỌNG TÌNH. Nghiên cứu tái sinh cây bông (Gossypium hirsutum L.) thông qua phát sinh phôi soma từ rễ và lá mầm
23-31
 1. PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG, TRẦN THỊ MINH HẰNG. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây lan huệ (Hippeastrum sp.) bằng phương pháp chẻ củ
 32-39
 1. TRẦN THỊ ĐÍNH, LÊ KHẢ TƯỜNG. Nhân giống gừng mới QT1 bằng phương pháp nuôi cấy mô
40-45
 1. NGUYỄN ĐỨC TIẾN, HOÀNG ĐÌNH HOÀ. Phân lập và tuyển chọn  chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp hoạt chất ức chế  ỏ - glucosidaza
46-51
 1. NGUYỄN PHAN NHÂN, BÙI THỊ NGA, PHẠM VĂN TOÀN, LÂM QUANG TRUNG. Dư lượng hoạt chất fenobucarb trong nước trên ruộng lúa, kênh nội đồng và các sông chính tại tỉnh Hậu Giang
52-58
 1. TRƯƠNG HOÀNG MINH, NGUYỄN THÁI BÌNH, TRẦN TRỌNG TÂN. Thực trạng kỹ thuật, hiệu quả tài chính và ý kiến của người dân về các chính sách đối với mô hình nuôi tôm sú ( Peneaus monodon) – lúa luân canh ở đồng bằng sông Cửu Long
59-66
 1. HÀ VĂN QUYẾT, TẠ XUÂN TỀ, NGUYỄN QUANG TUYÊN, PHẠM CÔNG HOẠT, PHẠM THỊ TÂM. Phân lập và xác định độc lực của chủng virút gây bệnh Marek trên gà nuôi ở một số tỉnh miền Bắc
67-71
 
 1. LÊ NHƯ HẬU, VÕ THÀNH TRUNG, VÕ XUÂN MAI, TRẦN QUANG THÁI, TRẦN VĂN HUYNH. Mùa vụ rong mơ ở tỉnh Quãng Ngãi, cơ sở khoa học cho việc khai thác hợp lý
72-79
 
 1. TRẦN MINH TUẤN. Đa dạng hệ thực vật ở Vườn Quốc gia Ba Vì
80-87
 
 1. PHẠM THẾ DŨNG, VŨ ĐÌNH HƯỞNG. Ảnh hưởng của quản lý lập địa đến độ phì đất và sinh trưởng rừng trồng keo lai tại Quảng Trị và Bình Định
88-93
 
 1. HOÀNG PHÚ MỸ, VÕ ĐẠI HẢI. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên
94-100
 1. TRẦN VĂN CHỨ. Nghiên cứu tạo ván dăm từ hỗn hợp gỗ keo lai và thân cây bèo lục bình
101-109
 
 1. NGUYỄN MINH THANH, DƯƠNG THANH HẢI. Một số đặc điểm của vi sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật rừng ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
110-115
 
 1. PHẠM VŨ THẮNG. Biến đổi về sinh trưởng của rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại hai tỉnh Hoà Bình và Bắc Giang
116-122
 

 
CONTENTS  
 1. NGUYEN VAN BO, TRAN MINH TIEN, DAO TRONG HUNG, ALEXEY SHCHERBAKOV. The role of potassium in improving the quality of crop production
3-10
 1. NGUYEN VAN LOT, NGUYEN THI LANG, PHAM CONG TRU, NGUYEN TRONG PHUOC, BUI CHI BUU. Evaluated biology traits of improved varieties for heat at Southern Viet Nam
11-17
 1. NGUYEN THI BACH LAN, HUYNH DANG SANG, PHAM DUC TOAN, BUI CACH TUYEN. Study of genetic diversity of Gac (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) collected from central VietNam based on molecular RAPD markers
18-22
 1. NGUYEN THI NHA, TRINH THI VAN ANH, NGUYEN THI TAM, THAI THI LE HANG, TRINH MINH HOP, BUI MINH TRI, LE TRONG TINH. Studying plant regeneration from cotyledon and root explants via somatic embryogenesis in cotton ( Gossypium hirsutum L.)
23-31
 1. PHAM THI MINH PHUONG, TRAN THI MINH HANG. Study on the method of chipping propagation on hippeastrum ( Hippeastrum sp.)
 32-39
 1. TRAN THI DINH, LE KHA TUONG. Multiplication new ginger variety – QT1 by tissue culture techniques
40-45
 1. NGUYEN DUC TIEN, HOANG DINH HOA. Isolation and screening of Aspergillus oryzae inhibiting chế  ỏ -  glucosidase
46-51
 1. NGUYEN PHAN NHAN, BUI THI NGA, PHAM VAN TOAN , LAM QUANG TRUNG. The residue of fenobucard in surface water at rice fields and rivers in Hau Giang province, Viet Nam
52-58
 1. TRUONG HOANG MINH, NGUYEN THAI BINH, TRAN TRONG TAN. Technical status, financial efficiency and farmers opinion about policies for rotation black tiger shrimp ( Peneaus monodon) – rice farming in the Mekong delta
59-66
 1. HA VAN QUYET, TA XUAN TE, NGUYEN QUANG TUYEN, PHAM CONG HOAT, PHAM THI TAM. Isolation and determination pathogenicity of Marek disease virus belong to chickens hold in several Northern provinces
67-71
 
 1. LE NHU HAU, VO THANH TRUNG, VO XUAN MAI, TRAN QUANG THAI, TRAN VAN HUYNH. Seasonality of Sargassum in Quang Ngai province, the scientific basis for the reasonable exploitation
72-79
 
 1. TRAN MINH TUAN. Flora diversity at BaVi National Park
80-87
 
 1. PHAM THE DUNG, VU DINH HUONG. Effect of site management on soil fertility and growing of Hybrid acacia plantation in Quang Tri and Binh Dinh
88-93
 
 1. HOANG PHU MY, VO DAI HAI. Researching on technique measurements in protection afforestation in coastal mountain area of Phu Yen province
94-100
 1. TRAN VAN CHU. Study on utilization of water hyacinth straw and Acacia hybrid wood for particle board
101-109
 
 1. NGUYEN MINH THANH, DUONG THANH HAI. Some characteristics of soil microorganisms under the different forest vegetation status in Da Bac district, Hoa Binh province
110-115
 
 1. PHAM VU THANG. Growth of natural forest assigned as production purpose in Northern province of Hoa Binh and Bac Giang
116-122
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 2527
 • Tháng hiện tại: 36048
 • Tổng lượt truy cập: 3353188
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl