Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2014

Đăng lúc: Thứ năm - 30/10/2014 16:08 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2014

Tạp chí Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn số 8/2014


MỤC LỤC  
 1. ĐINH CÔNG TIẾN, LÃ SƠN KA. Nhân tố ảnh hưởng tới hiện tượng tái nghèo của các hộ đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh
3-7
 1. VÕ THỊ MINH TUYỂN, NGUYỄN THỊ HỒNG, PHAN QUỐC MỸ, NGUYỄN THỊ HUÊ, ĐÀO THỊ THANH BẰNG, LÊ HUY HÀM. So sánh hiệu quả gây biến dị ở trên hạt lúa thế hệ M1 khi chiếu xạ bằng ion beam và tia gamma
8-12
 1. PHẠM THANH VŨ, LÊ QUANG TRÍ, NGUYỄN HIẾU TRUNG, NGUYỄN HỮU KIỆT. Tối ưu hoá việc lựa chọn phương án sử dụng đất đai tỉnh Bạc Liêu
13-20
 1. ĐẶNG MINH TÂM, NGUYỄN VĂN SƠN, MAI VĂN HÀO. Kết quả đánh giá và chọn lọc dòng bông kháng sâu xanh đục quả cho các mẫu giống bông luồi (Gossypium hirsutum L. ) CS.95 và CS.009
21-30
 1. NGUYỄN ĐỨC HẠNH, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG. Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn probiotic trong chế biến đồ uống từ quả ổi
 31-35
 1. ĐÀO THỊ HỒNG VÂN, NGUYỄN VĂN HIẾU. Tuyển chọn chủng vi khuẩn phân huỷ lông gia cầm
36-42
 1. VÕ NGỌC HÀ, VÕ PHÁN, VÕ NGUYỄN PHONG TƯỜNG. Nghiên cứu ứng dụng phụ gia polymer ( DB500) và xi măng để tạo đất làm móng trong công trình đường nông thôn
43-49
 1. TRƯƠNG THUÝ LIỄU, NGUYỄN KIM QUYÊN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGÔ NGỌC HƯNG. Ứng dụng “ hệ thống tích hợp chẩn đoán và khuyến cáo” (DRIS) trong chẩn đoán tình trạng NPK cho cây mía đường trên đất phù sa
50-55
 1. HỒ THANH TÂM, CAO NGỌC ĐIỆP. Sự phân bố và đa dạng vi khuẩn đông tụ trong nước thải trại chăn nuôi heo sau biogas ở đồng bằng sông Cửu Long
56-63
 1. VŨ THỊ QUYỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của ba nguyên tố dinh dưỡng (phốt pho, canxi và bo) đến năng suất và chất lượng hoa lan Dendrobium sonia 9 và 12 tháng tuổi ở giai đoạn sản xuất
64-73
 
 1. HOÀNG THỊ NHƯ PHƯƠNG, TRẦN TUẤN ĐẠT, TRẦN VĂN MINH. Nhân giống in vitro hoa hồng môn ( Anthurium andraeanum)
74-80
 
 1. LÊ THỊ THANH THUỶ, TRẦN VĂN HÂU. Khảo sát độ tuổi buồng hoa dừa nước ( Nypa fruticans Wurmb) thích hợp để kích thích sản xuất nhựa ở vùng nước mặn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
81-87
 
 1. NGUYỄN VĂN TUỆ, TRẦN THỊ THU HÀ. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn và phát triển một số loài địa lan kiếm (Cymbidium) ở vùng Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai
88-92
 
 1. CHÂU TÀI TẢO, CHÂU HỐT SEN, NGUYỄN THỊ MINH TRANG. Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii )  theo qui trình nước xanh cải tiến
93-99
 1. NGUYỄN NGUYỄN DU. Sự phân bố và mức độ phong phú của cá lau kiếng (Pterygoplichthys disjunctivus)  ở đồng bằng sông Cửu Long
100-105
 
 1. NGUYỄN VĂN QUÂN. Một số kết qủa nghiên cứu về quá trình kéo gỗ bằng tời đặt trên máy kéo nông nghiệp vận xuất gỗ rừng 
106-110
 1. NGUYỄN THANH TÂN. Xây dựng mô hình tăng trưởng cho rừng khộp tại khu vực Tây Nguyên
111-117
 1. NGUYỄN TẤN LIÊM. Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để đánh giá biến động tài nguyên rừng trong lưu vực sông Đăk Bla, giai đoạn 1995 - 2010
118-124
 
CONTENTS
 
 1. DINH CONG TIEN, LA SON KA. Factors affect the phenomenon of re – poverty with Khmer ethnic minority households in Tra Vinh province
3-7
 1. VO THI MINH TUYEN, NGUYEN THI HONG, PHAN QUOC MY, NGUYEN THI HUE, DAO THI THANH BANG, LE HUY HAM. Comparative the mutagenicity effectiveness between the gamma irradiation and ion beam in M1 generation
8-12
 1. PHAM THANH VU, LE QUANG TRI, NGUYEN HIEU TRUNG, NGUYEN HUU KIET. Optimization for land use planning option in Bac Lieu province
13-20
 1. DANG MINH TAM, NGUYEN VAN SON, MAI VAN HAO. Results evaluation and selected cotton lines of resistance to bollworm for upland cottons  (Gossypium hirsutum L. ) CS.95 và CS.009
21-30
 1. NGUYEN DUC HANH, HOANG THI LE HANG. The study of using probiotic bacteria in processing guava drinks
 31-35
 1. DAO THI HONG VAN, NGUYEN VAN HIEU. Selection bacterial strain for poultry fur degradability
36-42
 1. VO NGOC HA, VO PHAN, VO NGUYEN PHONG TUONG. Researched and applied polymer additive ( DB500) and cement for soil improvement of foundation in rural road works
43-49
 1. TRUONG THUY LIEU, NGUYEN KIM QUYEN, NGUYEN QUOC KHUONG, NGO NGOC HUNG. Using “diagnosis and recommendation integrated system” ( DRIS) in estimating of sugarcane NPK nutrition in alluvial soil
50-55
 1. HO THANH TAM, CAO NGOC DIEP. Distribution and diversity analysis of bacteria aggregation in piggery wastewater after treated biogas in the Mekong delta
56-63
 1. VU THI QUYEN. Research in effect of three nutrients ( phospho, calcium and bore):  Effect on yield and quality of Dendrobium sonia 9 and 12 months in the stage of production
64-73
 
 1. HOANG THI NHU PHUONG, TRAN TUAN DAT, TRAN VAN MINH. In vitro propagation of Anthurium andraenum
74-80
 
 1. LE THI THANH THUY, TRAN VAN HAU. Investigation of ages of flower stalk of Nypa palm (Nypa fruticans Wurmb) suitable for applying tapping practice to produce sap in salt affected area in Tran De district, Soc Trang province
81-87
 
 1. NGUYEN VAN TUE, TRAN THI THU HA. Studying some techniques to conserve and develop some Cymbidium species in Hoang Lien Son region, Lao Cai province
88-92
 
 1. CHAU TAI TAO, CHAU HOT SEN, NGUYEN THI MINH TRANG. Effects of probiotics products on  growth performance and survival rate of  giant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii )  larval rearing in modified stagnant green water system
93-99
 1. NGUYEN NGUYEN DU. Distribution and abundance of vermiculated sailfin catfish ( Pterygoplichthys disjunctivus)  in the Mekong delta, Viet Nam
100-105
 
 1. NGUYEN VAN QUAN. Some results of the reaserch on log pulling process by winch mounted on an agricultural tractor to extract logs from plantation
106-110
 1. NGUYEN THANH TAN. Constructing a growth model of Dipterocarp forests in Central Highlands
111-117
 1. NGUYEN TAN LIEM. Application of remote sensing technology and geographical information system for assessment changes of forest resources in Dak Bla river basin ( 1995 – 2010)
118-124
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Hôm nay: 374
 • Tháng hiện tại: 3382
 • Tổng lượt truy cập: 3487500
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh