Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/10/2014 20:42 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn số 1


MỤC LỤC
 
 • NGUYỄN TỬ SIÊM. Đất trồng lúa trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam
3-9
 • NGUYỄN THẮNG, LÃ SƠN KA. Nghiên cứu nhu cầu hợp tác kinh tế của nông hộ đồng bằng sông Cửu Long
10-16
 • ĐỖ THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THANH TÙNG, MAI VĂN TÂN, TĂNG THỊ HẠNH, NGUYỄN VĂN HOAN, PHẠM VĂN CƯỜNG. Phản ứng với môi trường của một số dòng lúa ngắn ngày mới chọn tạo tại Hà Nội và Thái Nguyên
17-25
 • HOÀNG VĂN TÁM, ĐỖ TRUNG BÌNH, LÊ XUÂN ĐÍNH. Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học đến một số tính chất xám Đông Nam bộ
26-32
 • ĐINH THỊ DINH, ĐẶNG VĂN ĐÔNG. Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của một số giống hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) ( Lindl Ridl) triển vọng ở miền Bắc Việt Nam
33-40
 • VŨ TIẾN BÌNH, NGUYỄN QUÝ QUYẾT, VŨ QUANG SÁNG. Ảnh hưởng của organic 88, molipdatnatri lên hoạt động quang hợp và hình thành năng suất lạc
41-46
 • TRẦN THỊ HẰNG. Nghiên cứu đặc điểm sinh khí hậu tỉnh Điện Biên cho mục đich phát triển cây đào Mỹ
47-50
 • PHAN QUỐC HƯNG. Tuyển chọn, đánh giá vi khuẩn kích thích sinh trưởng thực vật trên đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng
51-57
 • NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, BÙI THỊ NGA, BÙI HUY THÔNG, ẸIJI MATSHUBARA. Sử dụng phân heo phối trộn với bèo tai tượng (P.stratiotes), lục bình ( E.crassipers) sản xuất khí sinh học quy mô hộ gia đình
58-63
 • ĐÀO THỊ VIỆT HÀ, KHUẤT HỮU THANH, NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG. Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có vai trò quan trọng trong quá trình lên men chè Shan tuyết
64-70
 • NGUYỄN TIẾN LỰC. Nghiên cứu công nghệ xử lý mỡ cá tra dùng làm dầu thực phẩm
71-76
 • VŨ VIỆT HÀ. Đánh giá trữ lượng cá cơm ( Encrasicholina spp.) ở vùng biển Tây Nam bộ, Việt Nam bằng phương pháp thuỷ âm
77-82
 • LÊ ĐÌNH PHÙNG, VŨ THỊ KHÁNH VÂN, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, PHẠM HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, VŨ CHÍ CƯƠNG, NGUYỄN HỮU MINH, VŨ DƯƠNG QUỲNH. Ảnh hưởng của bổ sung enzym, axit hữu cơ và bentonit vào khẩu phần đến đào thải nitơ, phốt pho và phát thải hyđro sunfua và amoniac từ chất thải của lợn 40 – 70 kg
83-91
 • NGUYỄN NHỰT XUÂN DUNG, LƯU HỮU MÃNH, TRƯƠNG VĂN PHƯỚC. Ảnh hưởng của các mức độ bổ sung dầu nành và dầu dừa trong khẩu phần đến năng suất, chất lượng trứng và colextêrôn của lòng đỏ trứng
92-97
 • BÙI THỊ HẢI HOÀ, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ TÂM. Nghiên cứu xác định một số đặc điểm sinh hoá và thu nhận protein G từ chủng vi khuẩn Streptococcus sp BV14
98-102
 • PHÙNG VĂN PHÊ, ĐỖ ANH TUÂN. Nghiên cứu hệ thực vật ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tỉnh Hoà Bình
103-109
 • CAO ĐÌNH SƠN. Ảnh hưởng của phân bón và phương thức trồng đến sinh trưởng và phát triển cây Mắc Khén (Zanthoxylum rhetsa DC) tại Sơn La
110-114
 • NGUYỄN MINH THANH, HOÀNG THỊ THU DUYẾN. Một số tính chất cơ bản của đất dưới tán rừng tự nhiên phục hồi tại Con Cuông, Nghệ An
115-120
   
CONTENTS
 
 • NGUYEN TU SIEM. Lands for rice – based cropping systems in the agriculture sustainable development in Viet Nam
3-9
 • NGUYEN THANG, LA SON KA. Research on farmer’s economic cooperation need in the Mekong river delta
10-16
 • DO THI HUONG, NGUYEN THANH TUNG, MAI VAN TAN, TANG THI HANH, NGUYEN VAN HOAN, PHAM VAN CUONG. Environmental resposibilyty of newly developed rice lines with short growth duration in Ha Noi and Thai Nguyen
17-25
 • HOANG VAN TAM, DO TRUNG BINH, LE XUAN DINH. Influence of bio – organic fertilizers on some soil propertiles in Acrisols on South Easter region VietNam
26-32
 • DINH THI DINH, DANG VAN DONG. Comparing the botanical characteristics of some foxtail orchids varieties ( Rhynchostylis gigantea ( Lindl.) ridl) that have great prospects in Northern Viet Nam
33-40
 • VU TIEN BINH, NGUYEN QUY QUYET, VU QUANG SANG. Effects of organic 88 and molybdenum – natrium on the photosynthetic activity and the formation productivity of groundnut
41-46
 • TRAN THI HANG. Study on bioclimatic characteristics of Dien Bien province for planting American peach trees
47-50
 • PHAN QUOC HUNG. Selecting and evaluating plant growth promoting bacteria in heavy metal contamination soil
51-57
 • NGUYEN THI NHU NGOC, BUI THI NGA, BUI HUY THÔNG, ẸII MATSHUBARA. Utilizations of pig manure with duckweeds (Pistia.stratiote), water hyacinth (Eichhornia crassipers) for the biogas generation at small farm scale
58-63
 • DAO THI VIET HA, KHUAT HUU THANH, NGUYEN VIET PHUONG. Isolation and selection of mold strains that play important role in fermentation of Shan Tuyet ( mountainous) tea
64-70
 • NGUYEN TIEN LUC. Research on technology treatment of fish oil from Pangasius hypophthalmus used as food oil
71-76
 • VU VIET HA. Biomass estimation for anchovy (Encrasicholina spp.) using multi – frequecy acoustic method in the south western sea of VietNam
77-82
 • LE DINH PHUNG, VU THI KHANH VAN, TRAN THI BICH NGOC, PHAM HUNG CUONG, NGUYEN THI MAI PHUONG, VU CHI CUONG, NGUYEN HUU MINH, VU DUONG QUYNH. Effects of supplenting enzymes, organic acids, bentonite to the diet on N and P excretion and hydrogen sulphide and ammonia emissions from slurry of 40 - 70 kg pigs
83-91
 • NGUYEN NHUT XUAN DUNG, LUU HUU MANH, TRUONG VAN PHUOC. Effects of different soy and coconut oil supplementation levels in the diet on egg production and quality and yolk cholesterol of laying hens
92-97
 • BUI THI HAI HOA, NGUYEN THI THU HIEN, PHAM THI TAM. Some biochemical and protein G characterization belong to strain Streptococcus sp BV14
98-102
 • PHUNG VAN PHE, DO ANH TUAN. Preliminary study on flora in Ngoc Son – Ngo Luong Nature Reserve, Hoa Binh province
103-109
 • CAO DINH SON. Effects of fertilizers and cultivation practice on growth and development of Mac Khen ( Zanthoxylum rheta DC) at Son La
110-114
 • NGUYEN MINH THANH, HOANG THI THU DUYEN. Principal soil properties under recovery natural forest at Con Cuong, Nghe An
115-120


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 13
 • Khách viếng thăm: 11
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 414
 • Tháng hiện tại: 69856
 • Tổng lượt truy cập: 3386996
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh