Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Viện Nghiên cứu Rau quả

Đăng lúc: Thứ tư - 06/05/2015 15:50 - Người đăng bài viết: admin
Viện Nghiên cứu Rau quả

Viện Nghiên cứu Rau quả

Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2015
Viện Nghiên cứu Rau quả
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng quả một số nguồn vật liệu thanh long phục vụ công tác chọn tạo giống
     5 - 13
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, ĐINH THỊ VÂN LAN. Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống thanh long ruột đỏ bằng phương pháp giâm cành
   14 - 19
 1. NGÔ HỒNG BÌNH, VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình cắt tỉa cho bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh
20 - 27
 1. VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT. Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống bưởi Luận Văn tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
28 - 35
 1. NGUYỄN VĂN DŨNG, NGÔ HỒNG BÌNH, ĐÀO QUANG NGHỊ, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Kết quả khảo nghiệm giống vải chín sớm Phúc Hòa tại Bắc Giang
36 - 44
 1. NGÔ HỒNG BÌNH, BÙI QUANG ĐÃNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG.  Kết quả nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu giống nhãn bằng phương pháp lai hữu tính
45 - 50
 1. NGUYỄN VĂN NGHIÊM, ĐINH THỊ VÂN LAN, VÕ VĂN THẮNG, NGÔ XUÂN PHONG. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chuối tiêu hồng vụ 2 ở  vùng đồng bằng Bắc bộ
   51 - 58
 1. PHẠM THỊ THANH THÌN, ĐẶNG THU HÒA, TRẦN NGỌC HÙNG, ĐỖ ĐÌNH CA. Kết quả áp dụng kỹ thuật nuôi cấy meristem kết hợp vi ghép để sản xuất cây giống cam bù sạch bệnh 
59 - 64
 1. NGUYỄN THỊ THÙY LINH, NGUYỄN VĂN DŨNG, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, ĐINH THỊ VÂN ANH.  Nghiên cứu sử dụng kết hợp một số loại phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng AVG nhằm nâng cao chất lượng cho quả vải thiều
65 - 72
 1. ĐẶNG VĂN ĐÔNG, MAI THỊ NGOAN. Kết quả tuyển chọn giống hoa đồng tiền tại miền Trung, Việt Nam
73 - 81
 1. BÙI THỊ HỒNG, NGÔ HỒNG BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THÙY VÀ CS. Kết quả sản xuất thử giống hoa thược dược trồng chậu TDL - 05
   82 - 88
 1. BÙI THỊ HỒNG, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ VẺ. Kết quả nghiên cứu tạo giống hoa lay ơn bằng phương pháp lai hữu tính
89 - 98
 1. ĐẶNG VĂN ĐÔNG, CHU THỊ NGỌC MỸ, ĐINH THỊ DINH, PHẠM THỊ HỒNG HẠNH. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống địa lan kiếm Hoàng Vũ ( Cymbidium sinense) cho các tỉnh phía Bắc
99 - 108
 1. ĐẶNG VĂN ĐÔNG, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THANH HIỀN. Kết quả tuyển chọn giống hoa đào bích GL2-1 tại miền Bắc Việt Nam
109 -116
 1. ĐẶNG VĂN ĐÔNG, ĐẶNG TIẾN DŨNG. Kết quả tuyển chọn giống địa lan kiếm nhập nội tại Mộc Châu – Sơn La
117 -125
 1. LÊ THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN XUÂN KẾT, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG. Kết quả tuyển chọn giống hoa lily Manissa cho một số vùng miền Bắc Việt Nam
126 -134

 1. ĐẶNG VĂN ĐÔNG, MAI THỊ NGOAN.  Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily Yelloween tại miền Trung, Việt Nam
135-145
 1. LÊ THỊ THỦY, NGUYỄN VĂN HOAN, TRỊNH KHẮC QUANG. Nghiên cứu và ứng dụng các dòng mẹ cà chua bất thụ vòi nhụy vư­ơn dài trong sản xuất hạt giống cà chua lai F1
146-159  
 1. TRƯ­ƠNG VĂN NGHIỆP. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống cà chua ghép và phát triển sản xuất cà chua ghép tại miền Bắc Việt Nam
160-164  
 1. PHẠM MỸ LINH, LÊ THỊ TÌNH, NGÔ THỊ HẠNH, TRẦN TỐ TÂM, TRẦN THỊ THẢO, ĐẶNG THỊ THANH THỦY.  Kết quả đánh giá giống dư­a chuột trồng trong nhà lư­ới tại miền Bắc Việt Nam 
165-169  
 1. NGÔ THỊ HẠNH, TRỊNH KHẮC QUANG, TRẦN THỊ HỒNG.  Kết quả đánh giá một số mẫu giống bí ngồi của Hàn Quốc trong vụ đông 2013 tại vùng Gia lâm – Hà Nội
170-175  
 1. NGÔ THỊ HẠNH, PHẠM MỸ LINH, LÊ THỊ TÌNH.  Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất mư­ớn đắng MĐ1 an toàn
176- 185  
 1. NGÔ THỊ HẠNH, PHẠM MỸ LINH, TRẦN THỊ HỒNG, LÊ THỊ TÌNH.  Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dư­a chuột lai phục vụ ăn tư­ơi
186-191  
 1. TÔ THỊ THU HÀ, TRỊNH KHẮC QUANG, LÊ THỊ TÌNH, PHẠM THỊ MINH HUỆ.  Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống cải củ Song Jeong
192-197  
 1. TRẦN KHẮC THI, ĐẶNG HIỆP HÒA, HÀ VIẾT CƯ­ỜNG, NGUYỄN THỊ LIÊN H­ƯƠNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, TÔ THỊ THU HÀ. Khảo sát đánh giá tính kháng bệnh và một số đặc điểm nông sinh học của các dòng giống ớt cay kháng bệnh héo rũ  Phytophthora capsici
198-203  
 1. TRỊNH KHẮC QUANG,  TÔ THỊ THU HÀ,  PHẠM THỊ MINH HUỆ. Khảo nghiệm các giống xà lách nhập nội và kỹ thuật bón phân cho giống xà lách triển vọng
204-210  
 1. NGUYỄN THỊ LIÊN H­ƯƠNG, TR­ƯƠNG VĂN NGHIỆP, NGUYỄN THỊ NHẬM, NGUYỄN KHẮC ANH. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống đậu tư­ơng rau AGS398 tại đồng bằng sông Hồng
211-219  
 1. NGUYỄN ĐỨC HẠNH, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG. Ảnh hư­ởng của công đoạn sơ chế đến khả năng bảo quản củ khoai lang tím
220-226  
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY. Ảnh hư­ởng của nhiệt độ và pH ở công đoạn tiền xử lý sau thu hoạch đến chất l­ượng của quả nhãn (Dimocarpus longan Lour.) trong quá trình bảo quản
227 -232  
 1. NGUYỄN THỊ TÂN LỘC, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, LÊ NH­Ư THỊNH, HOÀNG VIỆT ANH, NGÔ THU HẰNG. Nghiên cứu tiềm năng sản xuất và thị tr­ường tiêu thụ rau thư­ơng mại của Sơn La và Điện Biên
233 -241  
 1. NGUYỄN THỊ TÂN LỘC, NGUYỄN THỊ SÁU, LÊ NH­Ư THỊNH. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với các nông sản chủ lực ở vùng Tây Bắc, Việt Nam
242 -250  
 1. LÊ NHƯ­ THỊNH,  NGUYỄN THỊ TÂN LỘC,  NGUYỄN THỊ THANH THỦY,  HOÀNG VIỆT ANH, NGÔ THU HẰNG. Nghiên cứu cải thiện canh tác trên đất vư­ờn của tỉnh Sơn La và Điện biên
252 -258  
CONTENTS  
 1. NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THỊ THU HUONG. A study on the growth, yield and quality of dragon fruit accessions used for plant breeding program
     5 - 13
 1. NGUYEN QUOC HUNG, DINH THI VAN LAN. A study on multiplication techniques of red pulp dragon fruit by cutting
   14 - 19
 1. NGO HONG BINH, VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET. Research in to complete the pruning measure for Phuc Trach pummelo in Huong Khe – Ha Tinh
20 - 27
 1. VU VIET HUNG, NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THỊ TUYET. Study on some characteristic biological of Luan Van pummelo in Tho Xuan district, Thanh Hoa province
28 - 35
 1. NGUYEN VAN DUNG, NGO HONG BINH, DAO QUANG NGHI, NGUYEN THI THU HUONG. Selection of early maturity lychee cultivar  “Phuc Hoa” in Bac Giang province
36 - 44
 1. NGO HONG BINH, BUI QUANG DANG, NGUYEN THI THU HUONG.  Research results of creating Long An starting materials by sexual hydridization method
45 - 50
 1. NGUYEN VAN NGHIEM, DINH THI VAN LAN, VO VAN THANG, NGO XUAN PHONG. The results of the study on technological measures for cultivation of rose aromatic banana ( Musa sp., musacea) in second season at Red river delta
   51 - 58
 1. PHAM THI THANH THIN, DANG THU HOA, TRAN NGOC HUNG. Results in applying the technique of meristem culture and micro – grafting to produce healthy bu orange trees   
59 - 64
 1. NGUYEN THI THUY LINH, NGUYEN VAN DUNG, HOANG THI LE HANG, DINH THI VAN ANH.  Research on combining of leaf fertilizers and ethylene inhibitor aminoethoxyvinylglycine ( AVG) application to improve the quality of Thieu litchi
65 - 72
 1. DANG VAN DONG, MAI THI NGOAN. Result of selecting gerbera varieries in Central Viet Nam
73 - 81
 1. BUI THI HONG, NGO HONG BINH, NGUYEN THI THU THUY AND ALL. The trial production resultas of TDL – 05 Dahlia flowerpot variety
   82 - 88
 1. BUI THI HONG, NGUYEN THI HONG NHUNG, NGUYEN THI VE. Result on breeding gladiolus by pollination method
89 - 98
 1. DANG VAN DONG, CHU THI NGOC MY, DINH THI DINH, PHAM THI HONG HANH. Research on selection of Hoang Vu variety (Cymbidium sinense) Northern provinces
99 - 108
 1. DANG VAN DONG, NGUYEN THI THU HANG, NGUYEN THI THANH HIEN. Selection results of Bich GL2 -1 peach flower variety in the North of VietNam
109 -116
 1. DANG VAN DONG, DANG  TIEN DONG. Research on selection of imported boat orchid varieties for Moc Chau – Son La
117 -125
 1. LE THI THU HUONG, NGUYEN XUAT KET, NGUYEN THI HONG NHUNG. Reseach on selection of Manissa lily variety for the north of Viet Nam
126 -134
 1. DANG VAN DONG, MAI THI NGOAN. Research on some cultural techniques to improve lily flower productivity and quality in central Viet Nam
135-145
 1. LE THI THUY, NGUYEN VAN HOAN, TRINH KHAC QUANG. Reasesrch and application tomato sensitive with GA3, exerted stigma lines in tomato seed production
146-159
 1. TRUONG VAN NGHIEP. Research and technology transfer results of grafting tomato in the northern of Viet Nam
160-164
 1. PHAM MY LINH, LE THI TINH, NGO THI HANH, TRAN TO TAM, TRAN THI THAO, DANG THI THANH THUY. Fstimation of research results of cucumber frowing in the green house in Norther provinces
165-169
 1. NGO THI HANH, TRINH KHAC QUANG, TRAN THI HONG. Evaluation results of some Korean zucchini varieties in winter 2013 in Gia Lam, Ha Noi
170-175
 1. NGO THI HANH, PHAM MY LINH, LE THI TINH. Study on finalizing a MD1 bitter gourd intensive cultivation protocol
176- 185
 1. NGO THI HANH, PHAM MY LINH, TRAN THI HONG, LE THI TINH. Results on development of hybrid fresh cucumber varieties
186-191
 1. TO THI THU HA, TRINH KHAC QUANG, LE THI TINH, PHAM THI MINH HUE. Study on selection of Song Feong radish variety
192-197
 1. TRAN KHAC THI, DANG HIEP HOA, HA VIET CUONG, NGUYEN THI LIEN HUONG, NGUYEN THI HIEN, TO THI THU HA. Assessment of phytiphthora  blight disease resistance and agronomic characteristics of the hot chili accessions
198-203
 1. TRINH KHAC QUANG, TO THI THU HA, PHAM THI MINH HUE. Test of imported lettuce varieties and fertilize using for prospected lettuce variety
204-210
 1. NGUYEN THI LIEN HUONG, TRUONG VAN NGHIEP, NGUYEN THI NHAM, NGUYEN KHAC ANH. A study on completion of seed production protocol applied on AGS389 vegetable soybean in th Red river delta region
211-219
 1. NGUYEN DUC HANH, HOANG THI LE HANG. Identification study of suitable preliminary processing methods and anti – sprouting during storage of purple sweet potato
220-226
 1. HOANG THI LE HANG, NGUYEN THI DIEU THUY. Influence of temperatures and pH in post – harvest pre- treatment on quality of Long An (Dimocarpus Long An Lour) during preservation time
227 -232
 1. NGUYEN THI TAN LOC, NGUYEN THI THANH THUY, LE NHU THINH, HOANG VIET ANH, NGO THU HANG. Scoping study on commercial vegetable production in Son La and Dien Bien
    233 -241
 1. NGUYEN THI TAN LOC, NGUYEN THI SAU, LE NHU THINH. Research on policies supporting the production development of key agricultural products on Northwest region in Viet Nam
    242 -250
 1. LE NHU THINH, NGUYEN THI TAN LOC, NGUYEN THI THANH THUY, HOANG VIET ANH, NGO THU HANG. Scoping study on improved home gardens in Son La and Dien Bien
    252 -258
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Khách viếng thăm: 7
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 509
 • Tháng hiện tại: 45828
 • Tổng lượt truy cập: 3362968
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl