Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

Đăng lúc: Thứ ba - 30/06/2015 13:58 - Người đăng bài viết: admin
Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

Quản lý nước và Biến đổi khí hậu
Quản lý nước và Biến đổi khí hậu
MỤC LỤC  
 1. TRẦN THỊ VÂN THƯ, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Dự báo hiểm họa ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh trước nguy cơ triều cường kết hợp vận hành xả lũ từ các hồ chứa thượng lưu
3 - 10
 1. TRẦN THỊ VÂN THƯ, HỒ LONG PHI, NGUYỄN THỐNG, PHẠM ĐẶNG MẠNH HỒNG LUÂN. Ước tính thiệt hại hàng năm do ngập lụt gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh
11 - 18
 1. HỒ LONG PHI, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Phân tích sự thay đổi lượng mưa thiết kế tại đô thị thành phố Hồ Chí Minh
19 - 22
 1. HỒ LONG PHI, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Đề xuất chiến lược quản lý ngập lụt tổng hợp cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh
23 - 29
 1. PHẠM GIA TRÂN. Tổn thương sức khỏe liên quan đến ngập nước của cộng đồng dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh
30 - 40
 1. VŨ THỊ THU HÀ, HỒ LONG PHI, TRẦN THỊ VÂN THƯ. Tổng quan cách tiếp cận tính giá trị thiệt hại tiềm năng do ngập tại thành phố Hồ Chí Minh
41 - 46
 1. CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Ước lượng dung tích điều tiết nước mưa phân tán ứng phó với gia tăng lượng mưa cho hệ thống thoát nước đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
47 - 53
 1. ĐÀO NGUYÊN KHÔI, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai
54 - 59
 1. LƯU XUÂN LỘC, NGUYỄN THỐNG, HỒ TUẤN ĐỨC, LÊ NGỌC ANH, HỒ MINH THÔNG. Tác động của nước biển dâng đến chế độ thủy triều trên sông Sài Gòn - Đồng Nai
60 - 65
 1. ĐÀO NGUYÊN KHÔI, HUỲNH ÁI PHƯƠNG, VŨ THỊ THƠM. Phân tích xu thế lượng mưa giai đoạn 1980-2013 cho lưu vực sông Đồng Nai bằng các kiểm định phi tham số
66 - 71
 1. PHẠM THỊ THẢO NHI, ĐỖ QUANG LĨNH, ĐÀO NGUYÊN KHÔI, VŨ THỊ THƠM. Đánh giá và phân vùng tần suất hạn hán lưu vực sông Đồng Nai giai đoạn 1980-2013
72 - 75
 1. ĐÀO NGUYÊN KHÔI, ĐỖ QUANG LĨNH, NGUYỄN THỊ BẢY. Mô phỏng dòng chảy và quá trình chuyển tải phù sa vùng ven biển Cửa Lấp - Vũng Tàu
76 - 81
 1. ĐÀO NGUYÊN KHÔI, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Đánh giá hiệu quả hiệu chỉnh mô hình dòng chảy lưu vực sông Bé bằng các phương pháp Glue, Sufi-2 và Parasol
82 - 86
 1. NGUYỄN THỊ DUYÊN, PHẠM THỊ THẢO NHI, TRẦN ĐỨC DŨNG, ĐỖ QUANG LĨNH. Bước đầu xây dựng mô hình thủy lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
87 - 90
 1. NGUYỄN ĐAN TÂM, VŨ THỊ THU HÀ, PHẠM GIA TRÂN. Đánh giá động lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông dân sản xuất lúa trong điều kiện quy hoạch đê bao ở tỉnh An Giang
91 - 97
 1. PHẠM GIA TRÂN, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong xây dựng, quản lý và duy tu hồ điều tiết: Nghiên cứu trường hợp tại hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ
98 -107
 1. TRẦN THỊ NHUNG, VÕ LÊ PHÚ, VŨ VĂN NGHỊ. Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng bán đảo Cà Mau dưới tác động của biến đổi khí hậu
108 -117
 1. CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Đánh giá nguy cơ ngập lụt của lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm và đề xuất giải pháp giảm nhẹ
118 -121
 1. PHẠM THỊ MINH LÀNH, LÊ ĐÌNH HỒNG, NGUYỄN ĐÌNH TỨ. Tổng quan các giải pháp xác định chất ô nhiễm xâm nhập hệ thống phân phối nước
122 - 125
 1. LÊ TRUNG CHƠN, KHƯU MINH CẢNH. Nguyên cứu đề xuất xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định không gian cho thoát nước đô thị bằng các giải pháp công trình
126 - 130CONTENTS  
 1. TRAN THI VAN THU, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Forecasting inundation hazard in Ho Chi Minh city due to the impacts of spring tide and flood from upstream reservoirs
3 - 10
 1. TRAN THI VAN THU, HO LONG PHI, NGUYEN THONG, PHAM DANG MANH HONG LUAN. Estimating expected annual inundation damage in Ho Chi Minh city
11 - 18
 1. HO LONG PHI, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Analysis of the design rainfall volume changing in Ho Chi Minh city
19 - 22
 1. HO LONG PHI, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. An integrated flood management strategy for Ho Chi Minh city
23 - 29
 1. PHAM GIA TRAN. Injury health related to wetlands residential community in Ho Chi Minh city
30 - 40
 1. VU THI THU HA, HO LONG PHI, TRAN THI VAN THU. Expected flood damage - Approach to calculate expected flood damage in Ho Chi Minh city
41 - 46
 1. CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Estimation of distributed retention and detention storage volume to cope with increasing rainfall intensity for urban drainage system in Ho Chi Minh city
47 - 53
 1. DAO NGUYEN KHOI, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Assessment of water resources in Dong Nai river basin
54 - 59
 1. LUU XUAN LOC, NGUYEN THONG, HO TUAN DUC, LE NGOC ANH, HO MINH THONG. The impact of sea level rise on tidal regime on the lower Sai Gon - Dong Nai river basin
60 - 65
 1. DAO NGUYEN KHOI, HUYNH AI PHUONG, VU THI THOM. Using non - parametric tests to analyse annual precipitation in the Dong Nai river basin in the period 1080-2013
66 - 71
 1. PHAM THI THAO NHI, ĐO QUANG LINH, DAO NGUYEN KHOI, VU THI THOM. Spatial distribution of drought frequency in the Dong Nai river basin in the period 1980-2013
72 - 75
 1. DAO NGUYEN KHOI, DO QUANG LINH, NGUYEN THI BAY. Modelling of hydrodynamics and sediment tranport in the Cua Lap coastal area in Vung Tau city
76 - 81
 1. DAO NGUYEN KHOI, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Evaluating the performance of Glue, Sufi-2 and Parasol methods in calibrating the streamflow in the Be river catchment
82 - 86
 1. NGUYEN THI DUYEN, PHAM THI THAO NHI, TRAN DUC DUNG, DO QUANG LINH. Initial construction of hydraulic model for Mekong river delta region
87 - 90
 1. NGUYEN DAN TAM, VU THI THU HA, PHAM GIA TRAN. Motivation of rice farmer in agricultural transformation regarding to dikes planning in An Giang province
91 - 97
 1. PHAM GIA TRAN, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Community involvement in residential construction, management and maintenance of ho regulation: Case study Xang Thoi lake, Can Tho city
98 -107
 1. TRAN THI NHUNG, VO LE PHU, VU VAN NGHI. Salt intrusion assessment in Ca Mau peninsula under climate change effects
108 -117
 1. CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Evaluating iundation harzard in Tan Hoa - Lo Gom basin and proposing the mitigation measures
118 -121
 1. PHAM THI MINH LANH, LE DINH HONG, NGUYEN ĐINH TU. Overview of methods for estimating contaminant intrusion into water distribution networks
122 - 125
 1. LE TRUNG CHON, KHUU MINH CANH. Proposed construction research system support for decision making space in urban drainage works solutions
126 - 130
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Hôm nay: 1983
 • Tháng hiện tại: 35504
 • Tổng lượt truy cập: 3352644
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl